Plan lekcji

Na skróty

Inne funkcje kierownicze

buczek dorota
 

julita

Przewodnicząca Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących
mgr Buczek Dorota
 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr Julita Gładysz
 
 
 
 
 
 
 
 

dyrkuzniarowicz 

  dyrdorodyska
Kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej
i Nowoczesnych Technologii
 mgr inż. Grzegorz Kuźniarowicz
 
 
 
Przewodnicząca Komisji Kształcenia Zawodowego
 mgr inż. Monika Horodyska
dyrszajna    
Przewodniczący Komisji Zajęć
Praktycznych
mgr Roman Szajna
 
 
Przewodnicząca Zespołu Wychowawczego
Pedagog mgr Joanna Buda

 

 

 

  

 

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsp3@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch