Plan lekcji

Na skróty

Komunikaty dla rodziców

Prosimy o zapoznanie się z listem Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zabezpieczenia dzieci przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

List do pobrania - TUTAJ

 

1.) Informuję Państwa Rodziców, że w sesji jesiennej br. odbędą się próbne egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji zawodowych. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane przez nauczycieli danego rodzaju zajęć edukacyjnych oraz na tablicach ogłoszeń. Bardzo proszę Państwa o dopilnowanie aby uczniowie uczestniczyli w tych egzaminach.

2.) 8 listopada 2018r. (czwartek) odbędzie się spotkanie wychowawców klas Technikum i Szkoły Branżowej z Państwem Rodzicami, informujące o wynikach dydaktyczno-wychowawczych uczniów. Spotkanie odbędzie się o godz. 16.00 w salach lekcyjnych, których wykaz przedstawimy na parterze głównego budynku szkoły

3.) W związku z planowaną klasyfikacją semestralną obecnego roku szkolnego informuję Państwa Rodziców, że w dniu 5 grudnia 2018r. w e-Dzienniku zostaną opublikowane propozycje ocen klasyfikacyjnych za pierwsze półrocze r.szk.2018/19. W przypadku niepowodzeń uczniów w różnych rodzajach zajęć zachęcamy Państwa do spotkań i rozmów z wychowawcami klas i nauczycielami odpowiednich przedmiotów.

 

 

Link do e-dziennika:

https://synergia.librus.pl

 

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsp3@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb