i-Dziennik

Plan lekcji

Na skróty

E-dziennik

Na dzień 16 marca 2017 r. (czwartek) zapraszamy wszystkich rodziców uczniów  klas IV – tych Technikum, informujące o wynikach dydaktyczno-wychowawczych uczniów. Spotkania rozpoczną się o godz. 16.00 w auli A-10.

 

Informujemy, że od 1 września 2016 r. w naszej szkole został uruchomiony dziennik elektroniczny (iDziennik). Zachęcamy wszystkich rodziców uczniów Technikum i ZSZ, aby skontaktowali się z wychowawcami klas i będą mogli otrzymać przyznane im loginy i hasła, które pozwolą  na bieżąco otrzymywać (śledzić) informacje dotyczące: 

1) ocen cząstkowych ze wszystkich rodzajów zajęć szkolnych. Jedynie zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego mogą być później wprowadzane co jest podyktowane względami organizacyjnymi,

2) planowanych ocen klasyfikacyjnych półrocznych i końcoworocznych co najmniej 14 dni przed konferencją klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej zespołu szkół, 

3) oceny klasyfikacyjne półroczne i roczne po konferencji klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 

4) uczęszczanie na obowiązkowe zajęcia edukacyjne (frekwencja)

5) ocenianie końcowe jest uzależnione od kalendarza roku szkolnego, który udostępniamy na naszej stronie internetowej w zakładce "dla uczniów" 

6) inne bieżące komunikaty 

Ponadto informujemy, że zgodnie ze Statutem szkoły, już 7 grudnia 2016 r. w dzienniku elektronicznym będą dostępne propozycje ocen dla uczniów za pierwszy semestr roku szkolnego 2016/2017 dla wszystkich zajęć edukacyjnych. Jednocześnie zachęcamy do indywidualnych kontaktów z wychowawcami klas i nauczycielami wszystkich rodzajów zajęć w sprawie ocen cząstkowych, ocen klasyfikacyjnych (też proponowanych) lub innych spraw szkolnych.

Link do e-dziennika:

https://iuczniowie.progman.pl/idziennik/krosno

STRONY SZKOLNE
                                       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsp3@mkrosno.pl