Plan lekcji

Na skróty

Komunikaty dla rodziców

- 4 czerwca 2018r. (poniedziałek) o godz. 16.00 odbędą się spotkania wychowawców klas oraz nauczycieli z rodzicami uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I st. Serdecznie zapraszamy rodziców do rozmów z nauczycielami.
Jednocześnie informujemy, że w/w dniu wychowawcy klas będą Państwa rodziców informować o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów. W tym samym dniu zapraszamy do spotkań z nauczycielami wszystkich przedmiotów.

- Rodziców uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I st. informujemy, że od 4 czerwca 2018r. w dzienniku elektronicznym będą opublikowane proponowane roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich rodzajów zajęć edukacyjnych. Ostateczne oceny klasyfikacyjne przyjmie Rada Pedagogiczna 18 czerwca 2018r.

 


 

Informujemy, że od 1 września 2017 r. w naszej szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny (iDziennik). Zachęcamy wszystkich rodziców uczniów Technikum i Szkoły Branzowej, aby skontaktowali się z wychowawcami klas i będą mogli otrzymać przyznane im loginy i hasła, które pozwolą  na bieżąco otrzymywać (śledzić) informacje dotyczące:

1) ocen cząstkowych ze wszystkich rodzajów zajęć szkolnych.

2) planowanych ocen klasyfikacyjnych półrocznych i końcoworocznych co najmniej 14 dni przed konferencją klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej zespołu szkół. Jednocześnie informujemy, że pierwszy semestr roku szkolnego 2017/18 kończy się 31 grudnia 2017r., a drugi semestr (rok szkolny) kończy się 22 czerwca 2018 r.

3) oceny klasyfikacyjne półroczne i roczne po konferencji klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

4) uczęszczanie na obowiązkowe zajęcia edukacyjne (frekwencja).

5) ocenianie końcowe jest uzależnione od kalendarza roku szkolnego, który udostępniamy na naszej stronie internetowej w zakładce "dla uczniów"

6) inne bieżące komunikaty

 

Link do e-dziennika:

https://synergia.librus.pl

 

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsp3@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch