i-Dziennik

Plan lekcji

Na skróty

14 września 2017r. (czwartek) na godz. 16.00 do auli A-10 zapraszamy wszystkich rodziców uczniów klas pierwszych Technikum i Szkoły Branżowej I st. na spotkanie z dyrekcją szkoły i wychowawcami klas. Serdecznie Państwa zapraszamy do rozmów na temat różnych spraw dotyczących szkoły i naszych uczniów. Nasi nauczyciele są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy serdecznie.

Informujemy, że od 1 września 2017 r. w naszej szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny (iDziennik). Zachęcamy wszystkich rodziców uczniów Technikum i Szkoły Branzowej, aby skontaktowali się z wychowawcami klas i będą mogli otrzymać przyznane im loginy i hasła, które pozwolą  na bieżąco otrzymywać (śledzić) informacje dotyczące:

1) ocen cząstkowych ze wszystkich rodzajów zajęć szkolnych.

2) planowanych ocen klasyfikacyjnych półrocznych i końcoworocznych co najmniej 14 dni przed konferencją klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej zespołu szkół. Jednocześnie informujemy, że pierwszy semestr roku szkolnego 2017/18 kończy się 31 grudnia 2017r., a drugi semestr (rok szkolny) kończy się 22 czerwca 2018 r.

3) oceny klasyfikacyjne półroczne i roczne po konferencji klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

4) uczęszczanie na obowiązkowe zajęcia edukacyjne (frekwencja).

5) ocenianie końcowe jest uzależnione od kalendarza roku szkolnego, który udostępniamy na naszej stronie internetowej w zakładce "dla uczniów"

6) inne bieżące komunikaty

Link do e-dziennika:

https://iuczniowie.progman.pl/idziennik/krosno

 

Link do e-dziennika:

https://iuczniowie.progman.pl/idziennik/krosno

 

STRONY SZKOLNE
                                       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsp3@mkrosno.pl