Plan lekcji

Na skróty

Komunikaty dla rodziców

- 13 września 2018r. (czwartek) o godz. 16.00 odbędą się spotkania wychowawców klas oraz nauczycieli z rodzicami uczniów klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I st. Spotkania te poprzedzi spotkanie ogólne z dyrekcją szkoły w auli A-10. Serdecznie zapraszamy.


Informujemy, że w naszej szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny (eDziennik). Zachęcamy wszystkich rodziców uczniów Technikum i Branżowej Szkoły , aby kontaktowali się z wychowawcami klas i korzystali z informacji dotyczących postępów w nauce Waszych dzieci. Przekazywane informacje będą dotyczyć m.in.:
1) ocen cząstkowych ze wszystkich rodzajów zajęć szkolnych.
2) planowanych ocen klasyfikacyjnych półrocznych i końcoworocznych co najmniej 14 dni przed konferencją klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej zespołu szkół. Jednocześnie informujemy, że pierwszy semestr roku szkolnego 2018/19 kończy się 31 grudnia 2018r., a drugi semestr (rok szkolny) kończy się 21 czerwca 2019 r.
3) oceny klasyfikacyjne półroczne i roczne po konferencji klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
4) uczęszczanie na obowiązkowe zajęcia edukacyjne (frekwencja).
5) ocenianie końcowe jest uzależnione od kalendarza roku szkolnego, który udostępniamy na naszej stronie internetowej w zakładce "dla uczniów"
6) inne bieżące komunikaty

Link do e-dziennika:

https://synergia.librus.pl

 

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsp3@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch