i-Dziennik

Plan lekcji

Na skróty

Komunikaty dla rodziców

7 listopada br. (wtorek) na godz. 16.00 zapraszamy wszystkich rodziców uczniów klas Technikum, ZSZ i SBIst na spotkania z wychowawcami klas oraz nauczycielami wszystkich rodzajów zajęć edukacyjnych. Serdecznie Państwa zapraszamy do rozmów na temat również ewentualnych niepowodzeń szkolnych naszych uczniów. Nasi nauczyciele są do Państwa dyspozycji od godz. 16.00 do godz. 18.00.


 

Informujemy, że od 1 września 2017 r. w naszej szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny (iDziennik). Zachęcamy wszystkich rodziców uczniów Technikum i Szkoły Branzowej, aby skontaktowali się z wychowawcami klas i będą mogli otrzymać przyznane im loginy i hasła, które pozwolą  na bieżąco otrzymywać (śledzić) informacje dotyczące:

1) ocen cząstkowych ze wszystkich rodzajów zajęć szkolnych.

2) planowanych ocen klasyfikacyjnych półrocznych i końcoworocznych co najmniej 14 dni przed konferencją klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej zespołu szkół. Jednocześnie informujemy, że pierwszy semestr roku szkolnego 2017/18 kończy się 31 grudnia 2017r., a drugi semestr (rok szkolny) kończy się 22 czerwca 2018 r.

3) oceny klasyfikacyjne półroczne i roczne po konferencji klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

4) uczęszczanie na obowiązkowe zajęcia edukacyjne (frekwencja).

5) ocenianie końcowe jest uzależnione od kalendarza roku szkolnego, który udostępniamy na naszej stronie internetowej w zakładce "dla uczniów"

6) inne bieżące komunikaty

Link do e-dziennika:

https://iuczniowie.progman.pl/idziennik/krosno

 

Link do e-dziennika:

https://iuczniowie.progman.pl/idziennik/krosno

 

STRONY SZKOLNE
                                       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsp3@mkrosno.pl