Plan lekcji

Na skróty

Komunikaty dla rodziców

Szanowni Państwo:

1). Informujemy, że w dniach : 4 – 5 i 8 stycznia 2018r. odbędzie się w naszej szkole próbny egzamin maturalny dla uczniów klas czwartych Technikum. Szczegółowe informacje są podane na tablicy ogłoszeń i nasi uczniowie je znają. Prosimy Państwa Rodziców, aby uczniowie punktualnie zgłosili się na ten egzamin.

2). W związku z planowanymi egzaminami z kwalifikacji zawodowych dla poszczególnych
zawodów informujemy, że w dniach: 10 stycznia - 13 lutego 2018r. odbędą się egzaminy
zawodowe dla kwalifikacji określonych decyzją dyrektora CKE.
Szczegółowe informacje są podane na tablicy ogłoszeń w szkole. Prosimy Państwa
Rodziców, aby uczniowie punktualnie zgłosili się na ten egzamin.

3). W związku z zakończeniem pierwszego półrocza roku szkolnego 2017/2018 informujemy, że 9 stycznia 2017r. (wtorek) o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla Państwa Rodziców, na którym poznają Państwo wyniki klasyfikacji za pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018. Będą omawiane także inne ważne sprawy i dlatego prosimy Państwa o przybycie na spotkanie z wychowawcami klas. Zachęcamy także do spotkań
i rozmów z nauczycielami wszystkich rodzajów zajęć.
Jednocześnie informujemy, ze wyniki klasyfikacji będą dostępne w dzienniku elektronicznym od 22 grudnia 2017r.

 


 

Informujemy, że od 1 września 2017 r. w naszej szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny (iDziennik). Zachęcamy wszystkich rodziców uczniów Technikum i Szkoły Branzowej, aby skontaktowali się z wychowawcami klas i będą mogli otrzymać przyznane im loginy i hasła, które pozwolą  na bieżąco otrzymywać (śledzić) informacje dotyczące:

1) ocen cząstkowych ze wszystkich rodzajów zajęć szkolnych.

2) planowanych ocen klasyfikacyjnych półrocznych i końcoworocznych co najmniej 14 dni przed konferencją klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej zespołu szkół. Jednocześnie informujemy, że pierwszy semestr roku szkolnego 2017/18 kończy się 31 grudnia 2017r., a drugi semestr (rok szkolny) kończy się 22 czerwca 2018 r.

3) oceny klasyfikacyjne półroczne i roczne po konferencji klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

4) uczęszczanie na obowiązkowe zajęcia edukacyjne (frekwencja).

5) ocenianie końcowe jest uzależnione od kalendarza roku szkolnego, który udostępniamy na naszej stronie internetowej w zakładce "dla uczniów"

6) inne bieżące komunikaty

Link do e-dziennika:

https://iuczniowie.progman.pl/idziennik/krosno

 

Link do e-dziennika:

https://iuczniowie.progman.pl/idziennik/krosno

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsp3@mkrosno.pl