Plan lekcji

Na skróty

Dyrekcja ZSP NR 3 w Krośnie

.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
Centrum Kształcenia Praktycznego
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii

 

dyradamski

Dyrektor
mgr Bogdan Adamski

dyrlorenc

Wicedyrektor
inż. Wojciech Lorenc

 

 

Kierownik Centrum
Kształcenia Praktycznego

dyrkafelmgr inż. Jacek Kafel

 

Zastępca Kierownika Centrum Kształcenia Praktycznego 

dyrszajna

mgr  Roman Szajna

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsp3@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch