Plan lekcji

Na skróty

Pożegnanie Maturzystów

01 (24)26 kwietnia 2019 r. w auli zespołu szkół odbyło się uroczyste zakończenie nauki dla uczniów klas maturalnych Technikum. Uroczystość rozpoczęła się od przywitania rodziców uczniów, uczniów klas maturalnych i nauczycieli przez dyrektora Bogdana Adamskiego oraz od wprowadzenia sztandaru szkoły i uroczyste odegranie hymnu państwowego. Następnie uczniowie klas maturalnych pożegnali sztandar zespołu szkół, po czym uczniowie klasy IId Technikum podczas uroczystej ceremonii przejęli w opiekę sztandar ZSP3 na okres 3 lat. Uroczystość oficjalna w tej części zakończyła się pożegnaniem uczniów klas maturalnych przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, po czym przedstawiciele uczniów klas maturalnych pożegnali swoje koleżanki i kolegów z programowo niższych klas oraz nauczycieli wszystkich rodzajów zajęć. Miłym akcentem tego „pożegnania” było wręczenie kwiatów przedstawicielom Rady Pedagogicznej tj. dyrektorowi Bogdanowi Adamskiemu jak też wicedyrektorom: Jackowi Kaflowi i Grzegorzowi Kuźniarowiczowi. Do tych wystąpień dołączyła Pani Dorota Łopuszańska – Patrylak, przewodnicząca Rady Rodziców w szkole, która podziękowała nauczycielom za wieloletnie przygotowanie uczniów do szczęśliwego finału ukończenia szkoły oraz do egzaminu maturalnego i zawodowego.

Następnie głos zabrał Bogdan Adamski – dyrektor ZSP3, który pogratulował uczniom dobrego wyniku na zakończenie Technikum oraz życzył uczniom-absolwentom jeszcze lepszych wyników na egzaminie maturalnym i mądrego zaplanowania kariery zawodowej i powodzenia w życiu prywatnym. Po tej części uroczystości, odprowadzono sztandar szkoły po czym dyrektor, wicedyrektorzy i wychowawcy klas wręczyli podziękowania i złożyli gratulacje rodzicom uczniów klas maturalnych. Finałem tej części uroczystości było wręczenie wyróżnień i dyplomów ukończenia Technikum. Następnie uczniowie – absolwenci przeszli na spotkania z wychowawcami klas.

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb