Plan lekcji

Na skróty

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2017 r. w godzinach przedpołudniowych w auli zespołu szkół odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły, odegrania hymnu państwowego oraz przywitania uczniów i ich rodziców, nauczycieli, gości. Następnie dyrektor Bogdan Adamski zaprosił do zabrania głosu Pana Zygmunta Jerzyka i Panią Grażynę Więcek – przedstawicieli Zarządu Fundacji Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel – Ostrowskiej. Fundacja ta jak co roku jest organizatorem Międzynarodowych Górskich Zawodów Balonowych, gdzie „Mechanik” jest ważnym partnerem tego przedsięwzięcia. Pan Prezes i Pani Wiceprezes podziękowali uczniom i nauczycielom, a także dyrektorowi za zaangażowanie się w ostatnią tj. XVIII edycję tych zawodów. Zostały wręczone dyplomy, listy gratulacyjne i podziękowania. Po tej części dyrekcja wraz z wychowawcą klasy III ZSZ wręczyła dyplomy ukończenia szkoły absolwentom ZSZ. Były również podziękowania uczniów za wspólnie spędzony czas w szkole, za naukę i przygotowanie do życia.

Po tej części uroczystości rozpoczęto wręczanie nagród i dyplomów uczniom, którzy osiągnęli sukcesy w minionym roku szkolnym oraz reprezentowali szkołę na licznych turniejach, konkursach i olimpiadach o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Także laureaci tych konkursów, ich opiekunowie otrzymali nagrody i wyróżnienia, które wręczył dyrektor w imieniu Prezydenta Miasta Krosna. Obok dyrektora nagrody te wręczali wychowawcy klas oraz wicedyrektor i kierownik CKP.
Uroczystość zakończyła się przekazaniem życzeń dobrego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego, a także pożegnaniem sztandaru i zaproszeniem uczniów na spotkania do sal lekcyjnych z wychowawcami klas.

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb