Plan lekcji

Na skróty

Dofinansowanie do biletów miesięcznych na rok szkolny 2016/2017

Każdy uczeń przyjęty na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej oraz kontynuujący naukę w tym roku szkolnym w klasie drugiej Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, który korzysta
z komunikacji zbiorowej (MKS, BUS, PKS) może być objęty programem dofinansowania do biletów miesięcznych, jeśli jego trasa od miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 4 km i koszt biletu miesięcznego wynosi więcej niż 34 zł.
Wniosek na rok szkolny 2016/17 składa się u pedagoga szkolnego pok. 010,
do 20 września 2016 roku.
Wniosek do pobrania w załączniku lub w sekretariacie szkoły.

  Wniosek o dofinansowanie do biletów miesięcznych 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb