Plan lekcji

Na skróty

Kursy specjalistyczne i płatne staże wakacyjne

Z wielką radością przekazujemy Wam dobre wiadomości. Do naszego „rozkładu zajęć dodatkowych” wracają kursy specjalistyczne, a także pojawią się nowe formy zdobywania doświadczenia zawodowego – płatne staże wakacyjne.
Projekt pn.: „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” realizowany przez Urząd Miasta Krosna oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie współfinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Startujemy już w styczniu 2017 roku!
Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Czytaj więcej...

Mikołaj w Mechaniku

Tradycyjnie, jak co roku o tej porze- 6 grudnia-pojawił się w naszej szkole Święty Mikołaj. Gość z Laponii rozpoczął swoje odwiedziny od gabinetu Pana Dyrektora, potem kolejno odwiedzał wszystkich uczniów i nauczycieli pytając ich o zachowanie w minionym roku. Najważniejsze, że nikt nie dostał rózgi co jest dobrym znakiem, świadczącym o tym, że wszyscy byli grzeczni i zasłużyli na prezenty. Postać Świętego Mikołaja zawsze wnosi dużo radości swoją obecnością. W kulturze przedstawiany jest jako starzec z okazałą brodą , z workiem prezentów i rózg w ręce. Jego bezinteresowna dobroć stała się symbolem Świąt Bożego Narodzenia, na które wszyscy czekamy.

Czytaj więcej...

Mechanik na Gali Wolontariatu

Co roku 5 grudnia obchodzony jest w Polsce "Dzień wolontariatu". Idea wolontariatu jest bardzo bliska naszym uczniom. Co roku w porozumieniu z panią pedagog i Samorządem Uczniowskim uczniowie „Mechanika” biorą czynny udział w takich akcjach jak: WOSP, Szlachetna Paczka, Góra Grosza, Pola Nadziei. Sama idea znana jest ludziom dobrego serca na całym świecie a popierały ją największe autorytety. W orędziu wygłoszonym w 2001 roku – na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu – św. Jan Paweł II powiedział: „Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu – swemu bliźniemu. Jest to bez mała prawo istnienia. Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał.

Czytaj więcej...

Targi Motoryzacyjne Warsaw Moto Show

18 listopada 2016 roku miłośnicy motoryzacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie wybrali się na wycieczkę do miejscowości OTRĘBUSY i NADARZYN pod Warszawę. Otrębusy kojarzą się z eksponatami muzealnymi w Muzeum Motoryzacji i Techniki . Mieszanka rodzajowa sprzętu tam zgromadzonego wprawia zarówno w osłupienie jak i w zachwyt. Pięknie odrestaurowane pojazdy stoją obok zniszczonych wraków czekających na swoją kolej. Rowery i motocykle obok pojazdu formuły 1, bicykl obok limuzyny czy pojazdu pancernego, Panzerfaust obok samolotu, ryksza obok samochodu wyścigowego. Można tam znaleźć samochody znanych Polaków: Jana Pawła II, Lecha Wałęsy, Edwarda Gierka czy Maryli Rodowicz. Aż prosi się aby nadmiar eksponatów umieścić na większej powierzchni... Dla miłośników motoryzacji jest to raj na ziemi. W głowie pojawiają się myśli: co zrobić aby taki pojazd mieć dla siebie?

Czytaj więcej...

Obchody Święta Niepodległości

10 listopada 2016 r. w auli „Mechanika” odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 98 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie uczniowie zaprezentowali część artystyczną odwołującą się do historii Polski i zrywu narodowego w 1918r. Obok wierszy, oryginalnych tekstów z 1918r., uczniowie zaprezentowali szereg pieśni legionowych, które przypomniały klimat tamtych dni. Po części artystycznej dyrektor Bogdan Adamski podziękował wszystkim występującym artystom jak też uczestnikom tej uroczystości. Jednocześnie dyrektor zaprosił wszystkich uczniów i nauczycieli na uroczystości miejskie w dniu 11 listopada br., które rozpocząć się miały od uroczystej Mszy Św. w Bazylice Mniejszej o godz. 10.30. W uroczystościach tych wziął także udział sztandar ZSP3.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu historycznego i sukces naszego ucznia

W dniu 8 listopada br. uczniowie naszej szkoły: Kamil Misiurek kl. III f , Kamil Marcisz kl. I f , Grzegorz Śnieżek kl. I b , Maciej Jamroga kl. I de , Kamil Wierdak kl. I de wzięli udział w finale konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych nt. „Miejsce Polski w Europie w kontekście 1050-lecia Chrztu Polski”, który został zorganizowany przy współpracy z Muzeum Podkarpackim w Krośnie i odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. Łącznie w finale wzięło udział 60 uczestników . Dla piętnastu najlepszych uczniów zagwarantowano nagrodę główną tj. wyjazd do Brukseli.
Po sprawdzeniu wiedzy uczestników, wzięli oni udział w panelu dyskusyjnym, który prowadzili ksiądz dr Waldemar Janiga, poseł Piotr Babinetz oraz asystent posła Tomasza Poręby - Michał Zając. Rozmowa dotyczyła roli Polski w Unii Europejskiej oraz zagrożeń jakie niesie laicyzacja. Na koniec nastąpiło wręczenie nagród uczestnikom finału. Uczeń Kamil Misiurek znalazł się w gronie zwycięzców, którzy pod koniec listopada br. pojadą zwiedzać Parlament Europejski w Brukseli. Serdecznie gratulujemy i czekamy na fotorelację z wyjazdu .

Czytaj więcej...

VI Krajowa Konferencja Technicznych Szkół Lotniczych w Krośnie

W dniach 20 – 22 października 2016 r. w ZSP3 odbyła się VI Krajowa Konferencja Technicznych Szkół Lotniczych. W Konferencji wzięli udział dyrektorzy i kadra kierownicza szkół lotniczych z terenu całego kraju, przedstawiciele firm lotniczych, przedstawiciele uczelni lotniczych oraz władze oświatowe i samorządowe.
W pierwszym dniu tj. 20 października br. Konferencja rozpoczęła się w auli ZSP3 od przywitania uczestników Konferencji oraz gości przez Bogdana Adamskiego – dyrektora ZSP3 i przez Włodzimierza Danielskiego – Prezesa Stowarzyszenia Technicznych Szkół Lotniczych w Polsce. Następnie głos zabrał Pan Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna prezentując kierunki działań i politykę lotniczą na terenie Krosna przez władze samorządowe. Głos również zabrała Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty. W swoim wystąpieniu mówiła o kierunkach działań władz oświatowych w zakresie wspierania kształcenia zawodowego i kształcenia lotniczego dla innowacyjnej gospodarki. Następnie w imieniu uczelni krośnieńskiej wystąpiła Pani dr Agnieszka Woźniak – Dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ w Krośnie.

Czytaj więcej...

VI Krajowa Konferencja Technicznych Szkół Lotniczych w Krośnie

W dniach 20 – 22 października 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 „Mechanik” w Krośnie odbędzie się VI Krajowa Konferencja Technicznych Szkół Lotniczych. Konferencja jest organizowana ze Stowarzyszeniem Technicznych Szkół Lotniczych w Polsce, które reprezentuje szkoły ponadgimnazjalne w Polsce prowadzące szkolenie w zawodach lotniczych. Podobne konferencje są organizowane co roku w jednej ze szkół średnich, która stara się jako gospodarz pokazać swoją infrastrukturę dydaktyczną, możliwości szkoleniowe w dziedzinie lotniczej oraz umożliwić dyskusję przedstawicieli w/w szkół dotyczącą szkolenia młodzieży i dorosłych. Na obrady Krajowej Konferencji przybywają także przedstawiciele władz państwowych, władz samorządowych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, uczelni wyższych technicznych, instytucji publicznych i niepublicznych zajmujących się szkoleniem lotniczym, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, firm lotniczych i stowarzyszeń lotniczych. Takie spotkania, dyskusje i uzgodnienia są bardzo ważne dla wykreowania celów ogólnokrajowej polityki szkoleniowej w zawodach lotniczych. Podobne zamierzenie przyświeca tegorocznej konferencji w Krośnie.

Czytaj więcej...

Przyznano stypendia motywacyjne dla uczniów

Na rok szkolny 2016/2017 dla uczniów szkół krośnieńskich przyznano stypendia motywacyjne Prezydenta Miasta Krosna w kategorii:

• Stypendium „Semper in altum” za znaczące osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe,
• Stypendium „Krośnieński Omnibus” za wybitne wyniki w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,

Na ten rok szkolny przyznano również stypendia Dyrektora ZSP nr 3 w Krośnie dla uczniów w kategorii:

„Stypendium Młodego Zawodowca” dla najlepszych uczniów w zawodzie,

W tym roku szkolnym jak i w poprzednich wyróżniający się uczniowie mogli otrzymać jedno z trzech rodzajów stypendiów. Program stypendialny służy wzmocnieniu motywacji do rozwoju uzdolnień, premiowaniu rzetelnej wiedzy i umiejętności w różnych obszarach edukacji, a jego celem jest pobudzanie aspiracji edukacyjnych oraz motywowanie do sięgania po coraz wyższe i bardziej ambitne cele. Jednym z jego celów jest pozyskiwanie do krośnieńskich szkół uzdolnionych i aktywnych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego.

Czytaj więcej...

Święto KEN i „otrzęsiny”

13 i 14 października br. odbyły się ważne uroczystości związane z obchodami święta Komisji Edukacji Narodowej i „otrzęsinami” uczniów klas pierwszych Technikum i ZSZ. W pierwszym dniu uroczystości w auli ZSP3 uczniowie przygotowali część artystyczną wspominającą święto KEN. Odwołano się do tradycji historycznej oraz do dnia dzisiejszego i przypomniano wagę nauki, cenienia kompetencji, wiedzy co pozwala na planowanie kariery zawodowej zgodnie z własnymi marzeniami i oczekiwaniami. Ta część zakończyła się wręczeniem kwiatów nauczycielom, a dyrektor Bogdan Adamski życzył wszystkim uczniom i nauczycielom wszystkiego najlepszego w dniu święta KEN. Następnie przedstawiciele klas pierwszych Technikum i ZSZ złożyli ślubowanie na sztandar szkoły co uczyniło uczniów klas pierwszych symbolicznie „pełnoprawnymi” uczniami „Mechanika”. W dalszej części uczniowie tych klas poddawani byli licznym konkursom sprawnościowym, a przedstawiciele poszczególnych zawodów w charakterystyczny i ciekawy sposób prezentowali swoje pierwsze wrażenia ze szkoły w stylu „więcej niż na wesoło”…

Czytaj więcej...

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb