Plan lekcji

Na skróty

Targi Edukacyjne 2017 w Krośnie

27 marca 2017 r. jak co roku o podobnej porze, w Hali Widowiskowo – Sportowej w Krośnie odbyły się Targi Edukacyjne. Podczas nich szkoły średnie ponadgimnazjalne z terenu Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego mogły zaprezentować własną ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/2018. Natomiast uczniowie klas trzecich gimnazjów krośnieńskich i powiatu mogli zapoznać się z tą ofertą, odwiedzić stanowiska szkół ponadgimnazjalnych, porozmawiać z nauczycielami i uczniami… Targi Edukacyjne zostały uroczyście otwarte już w godzinach porannych tj. o godz. 8.30 gdzie aktu tego dokonali : Pan Stanisław Fundakowski – Podkarpacki Wicekurator Oświaty, Pan Adolf Kasprzyk – Wcestarosta Krośnieński, Pan Zbigniew Kubit – Przewodniczący Rady Miasta Krosna, Pan Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna, Pan Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna. Później zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele rozpoczęli zwiedzanie Targów i mogli zapoznać się z ofertą szkół.

Czytaj więcej...

Uczniowie „Mechanika” w Finale XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Techniki Samochodowej

18 marca 2017 r. w Warszawie na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej przy ulicy Narbutta odbył się półfinał XVIII edycji Olimpiady Techniki Samochodowej. Jak co roku wzięła w niej udział reprezentacja naszej szkoły. Byli to Hubert Adamski, Bartek Kielar i Daniel Pachana. Zadanie polegało na rozwiązaniu zestawu 40 pytań testowych obejmujących wiedzę podstawową (w tym: elementy matematyki i fizyki, materiałoznawstwo, rysunek techniczny maszynowy, techniki wytwarzania, podstawy budowy maszyn) oraz wiedzę specjalistyczną (budowa, diagnozowanie, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych) z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przepisów bhp. Konkurencja ogromna bo w półfinale olimpiady uczestniczyło 465 uczniów z ponad 180 szkół „samochodowych” i technicznych w Polsce. Kryterium oceny wyników stanowiło rozwiązanie zadań w ciągu 45 minut przez: − wybranie jednej (właściwej) z czterech odpowiedzi zamieszczonych w zadaniu testowym, − prawidłowe rozwiązanie zadania obliczeniowego.

Czytaj więcej...

W Mechaniku odbył się V Krośnieński Festiwal Nauki i Techniki

W dniach 21 – 22 marca 2017r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 „Mechanik” im. Stanisława Staszica w Krośnie odbył się V Krośnieński Festiwal Nauki i Techniki.
Festiwal był adresowany do młodzieży szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych Miasta Krosna, Powiatu Krośnieńskiego i sąsiednich powiatów, podczas którego zaprezentowano szereg atrakcji dla odwiedzających, a dla młodzieży szkolnej udział w licznych eksperymentach naukowych i laboratoryjnych. W tym roku zaprezentowano nową formułę Festiwalu gdzie przez dwa dni były prezentacje, zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia i pokazy.
Festiwal rozpoczął się 21 marca br. o godz. 9.00 gdzie dyrektor Bogdan Adamski przywitał zaproszonych gości, młodzież szkolną, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli firm i uczestników Festiwalu, którzy przygotowali swoje ekspozycje i zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Uroczystego otwarcia Festiwalu dokonał Pan Stanisław Fundakowski – Podkarpacki Wicekurator Oświaty oraz Pan Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna. Wśród zaproszonych gości był także Pan Bronisław Baran - Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, Pani Agnieszka Woźniak – dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ w Krośnie, Pan Andrzej Guzik – dyrektor krośnieńskiego Oddziału PCEN.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie Turnieju Matematycznego

13 marca 2017 r. odbył się w naszej szkole Turniej Matematyczny. Przedsięwzięcie to było zorganizowane w ramach ogólnopolskiego dnia matematyki, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wzięło w nim udział sześć drużyn. Każda z nich złożona była z sześciu uczniów klas I-IV technikum.
Konkurs podzielony był na trzy etapy. W każdym z nich uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością pracy zespołowej, jak również zdolnością kreatywnego i twórczego myślenia, pod presją czasu. Celem głównym Turnieju było pokazanie uczniom, że piękno matematyki może być odkrywane w bardzo ciekawy i przystępny sposób oraz to, że matematyka potrafi bawić i uczyć jednocześnie. Każdy z uczniów miał swój wkład w rezultat punktowy osiągnięty przez swoją drużynę, co było dla nich ogromną satysfakcją.

Czytaj więcej...

IV Konkurs Wiedzy Technicznej i Motoryzacyjnej rozstrzygnięty.

W dniu 06 marca 2017 r w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie odbył się finał IV Konkursu Wiedzy Technicznej i Motoryzacyjnej. W tym roku turniej po raz pierwszy został objęty honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Krosna, a jego zasięg obejmował szkoły gimnazjalne z miasta Krosna, powiatu krośnieńskiego oraz innych JST. W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyła rekordowa liczba uczestników (46 gimnazjalistów z 14 szkół gimnazjalnych).

Konkurs składał się z trzech etapów:
I etap – test jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań (max 30 punktów)
II etap – 10 zadań z wykorzystaniem tablicy multimedialnej (max 10 punktów)
III etap – test sprawnościowy na symulatorze jazdy samochodowej (max 20 punktów)
O wynikach rywalizacji decydowała suma punktów uzyskanych przez ucznia z trzech części.

Czytaj więcej...

W poszukiwaniu przyszłych mistrzów – etap szkolny Turnieju Motoryzacyjnego

W dniu 06 lutego 2017 r. zostały przeprowadzone w nasze szkole eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Tę prestiżową rywalizację uroczyście rozpoczął Z-ca Dyrektora Pan Wojciech Lorenc.
Do konkursu zgłosiło się dziewiętnastu uczniów naszej szkoły, którzy zmierzyli się z testami z przepisów ruchu drogowego, historii polskiej motoryzacji i zasad udzielania pomocy przedmedycznej. To nie wszystkie konkurencje jakie czekają na naszych uczniów. Gdy warunki atmosferyczne będą sprzyjające, na boisku szkolnym przeprowadzone zostaną dodatkowe konkurencje - jazda motorowerem po torze przeszkód oraz jazda samochodem z talerzem Stewarta. W dodatkowych konkurencjach udział weźmie sześciu uczniów, którzy zajęli najwyższe miejsca po etapie teoretycznym. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe koszulki. Najlepsza trójka otrzyma wspaniałe nagrody rzeczowe – nawigację samochodową, wideorejestrator samochodowy oraz CB radio.

Czytaj więcej...

STUDNIÓWKA 2017

4 lutego 2017r. uczniowie klas maturalnych Technikum w „Mechaniku” spotkali się na tradycyjnym balu studniówkowym w restauracji „Dwa Serca”. Uroczystość rozpoczęła się w godzinach wieczornych ok. godz. 18.00, gdzie przedstawiciele Abiturientów oficjalnie powitali przybyłych gości; Dyrektora ZSP nr 3 - Bogdana Adamskiego, wicedyrektora - Wojciecha Lorenca, kierownika CKP - Jacka Kafla, wychowawców klas, nauczycieli, rodziców, osoby towarzyszące i oczywiście maturzystów. Następnie głos zabrał przedstawiciel Rady Rodziców, który przywitał wszystkich uczestników balu studniówkowego i życzył uczestnikom balu dobrej zabawy. Później głos zabrał Dyrektor Bogdan Adamski, który przypomniał tradycje studniówkowe wprowadzające w czas intensywnej pracy wszystkich uczniów klas maturalnych i oficjalnie rozpoczął studniówkę. Następnie Nauczyciele, uczniowie i osoby towarzyszące zgodnie z tradycją odtańczyli tradycyjnego poloneza.

Czytaj więcej...

IV Konkurs Wiedzy Technicznej i Motoryzacyjnej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie zaprasza do wzięcia udziału w IV Konkursie Wiedzy Technicznej i Motoryzacyjnej dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu całego województwa podkarpackiego. W obecnym roku szkolnym kolejna edycja konkursu po raz pierwszy objęta została honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Krosna. Tematyka konkursu obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu motoryzacji, techniki, nowoczesnych technologii i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Dla zwycięzców konkursu czekają cenne nagrody, a wśród nich m.in.: rower, tablet oraz aparat fotograficzny. Dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu jak również ich opiekunowie otrzymują dyplomy.

Zgodnie z regulaminem, Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:

Czytaj więcej...

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb