Plan lekcji

Na skróty

Komunikaty dla rodziców

 

Zapraszamy Państwa Rodziców uczniów klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I st. na spotkania informacyjne w szkole w terminach:

- 11 września 2019r. (środa) o godz. 16.00 dla rodziców uczniów klas pierwszych na podbudowie Szkoły Podstawowej
- 12 września 2019r. (czwartek) o godz. 16.00 dla rodziców uczniów klas pierwszych na podbudowie Gimnazjum
Spotkania odbędą się w auli A-10 z udziałem wychowawców klas oraz dyrekcji ZSM.
Serdecznie zapraszamy.Informujemy, że w naszej szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny (iDziennik). Zachęcamy wszystkich rodziców uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I st. , aby kontaktowali się z wychowawcami klas, nauczycielami wszystkich rodzajów zajęć edukacyjnych i korzystali z informacji dotyczących postępów w nauce Waszych dzieci. Przekazywane informacje będą dotyczyć m.in.:
1) ocen cząstkowych ze wszystkich rodzajów zajęć szkolnych.
2) planowanych ocen klasyfikacyjnych półrocznych i końcowo rocznych co najmniej 14 dni przed konferencją klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej ZSM. Jednocześnie informujemy, że pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020 kończy się 31 grudnia 2019r., a drugi semestr kończy się 26 czerwca 2020 r.
3) oceny klasyfikacyjne półroczne i roczne po konferencji klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
4) uczęszczanie na obowiązkowe zajęcia edukacyjne (frekwencja).
5) ocenianie końcowe jest uzależnione od kalendarza roku szkolnego, który udostępniamy na naszej stronie internetowej w zakładce "dla uczniów".
6) inne bieżące komunikaty.

 

 

Link do e-dziennika:

https://synergia.librus.pl

 

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb