Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Mechanik w Europie II

Projekty

"Mechanik w Europie II" , projekt nr POWERVET-2017-1-PL01-KA102-038026


08

Od 14 marca 2018 r. prowadzona będzie rekrutacja na dwutygodniowe staże wakacyjne w Portugalii i Hiszpanii, realizowane w ramach projektu "Mechanik w Europie II". Do udziału zapraszamy uczennice i uczniów klas drugich i trzecich technikum kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik mechanik oraz technik mechanik lotniczy.

W wyniku rekrutacji do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 25 osób. Uczniowie którzy zakwalifikowali się do udziału w tym samym projekcie na miesięczne praktyki zawodowe nie są uprawnieni do udziału w stażach wakacyjnych.

 

Rekrutacja do udziału w projekcie będzie prowadzona zgodnie z poniższym harmonogramem:
I etap – 14.03.2018 – 28.03.2018 – składanie dokumentów rekrutacyjnych
II etap – 26.03.2018 – 30.03.2018 – test kompetencji językowych
III etap – 02.04.2018 – 06.04.2018 – rozmowa kwalifikacyjna

Podsumowanie rekrutacji łącznie z listą osób zakwalifikowanych do projektu jak również listą rezerwową zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń 13.04.2018r.

Planowane terminy realizaji:
Portugalia: 16.07.2018 – 27.07.2018 (technik mechanik lotniczy, technik mechanik)
Hiszpania:  09.07.2018 – 20.07.2018 (technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik)


Projekt „Mechanik w Europie II” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i jest całkowicie bezpłatny dla uczniów (jego uczestników), którzy mają zagwarantowane wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie, wsparcie opiekuna w miejscu odbywania praktyk oraz dojazd na miejsce odbywania praktyk. Uczniowie dostają również kieszonkowe, które mogą wydać na własne potrzeby.Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej, w dziale DOWNLOAD oraz w biurze projektu. 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Serdecznie zapraszamy!

rekrutacja2

 

Na zakończenie krótka fotorelacja z ostatniej wizyty uczniów "Mechanika" na Półwyspie Iberyjskim :)

Copyright © 2019 ZSP Nr 3 w Krośnie Rights Reserved.