Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Projekty

   
  17.01.2019 Ferienhaus Ostsee

FunduszeEuropejskieWychodząc na przeciw Waszym potrzebom i oczekiwaniom, od wielu lat realizujemy szereg projektów i akcji, których głównym celem jest szeroko rozumiany rozwój osobisty i zawodowy naszych uczniów. Są to działania wykraczające poza standardowe zajęcia szkolne, dlatego wymagają dodatkowego finansowania.

Ich realizacja nie byłaby możliwa bez udziału Funduszy Europejskich, z których można korzystać na dwa sposoby:

  1. Przygotowując własne projekty
  2. Uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych.

To drugie rozwiązanie dotyczy przede wszystkim możliwości podniesienia swoich kwalifikacji, uzyskania pomocy w radzeniu sobie na rynku pracy lub otrzymania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zapraszamy do zapoznania się z "mapą drogową" po Funduszach Europejskich, których beneficjentem jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie, oferując uczniom MECHANIKA udział w kursach specjalistycznych, praktykach zagranicznych czy płatnych stażach wakacyjnych. ZAPRASZAMY !

W roku szkolnym 2016/17 MECHANIK jest beneficjentem aż 3 różnych programów unijnych, w ramach których oferuje swoim uczniom bardzo szeroki wachlarz możliwości rozwijania swoich kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych, tj.:

  1. Erasmus+
  2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
  3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

1

Copyright © 2019 Fundusze Unijne dla uczniów ZSP Nr 3 "Mechanik" w Krośnie Rights Reserved.