Plan lekcji

Na skróty

KA102 - Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP3 poprzez program praktyk zagranicznych

W ramach projektu planowane jest zrealizowanie mobilności edukacyjnych, których celem jest poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów, odpowiadających potrzebom międzynarodowego rynku pracy. Planowane są mobilności uczniów do Austrii. Projektem objęto uczniów trzecich klas w zawodach: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik mechatronik oraz technik pojazdów samochodowych.

Każdy z 75 uczniów, będących uczestnikiem projektu, realizował będzie jedną mobilność w ramach całego projektu. Wszystkie mobilności planowane w projekcie będą realizowane przez dwa lata szkolne, tj. 2015/2016 i 2016/2017. W ramach mobilności uczniowie będą odbywać miesięczne praktyki zawodowe w firmach branżowych w Austrii.

W roku szkolnym 2015/2016 zostaną zrealizowane 4 tygodniowe wyjazdy, w których weźmie udział 37 uczniów. W roku szkolnym 2016/2017 zostaną zrealizowane kolejne 4 tygodniowe wyjazdy, w których weźmie udział 38 uczniów.

Całkowity koszt udziału w projekcie finansowany jest z programu Erasmus+. Uczestnikom zostanie zagwarantowane m.in.:

- zajęcia przygotowujące do wyjazdu (kurs językowy, zajęcia kulturowe),

- ubezpieczenie na czas wyjazdu,

- przejazd na miejsce i z powrotem,

- zakwaterowanie,

- przejazdy lokalne,

- zajęcia dodatkowe, np.: wycieczki w czasie wolnym,

- kieszonkowe na czas pobytu za granicą,

- wsparcie opiekuna (dotyczy mobilności uczniów).

 

Odnośniki do artykułów dotyczących realizowanego projektu:

Materiały i produkty projektu (udostępniane bezpłatnie na zasadzie licencji otwartych):

 

Biuro projektu:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie

Ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno

Pokój 025

"Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+"

KA101 - Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP3 w Krośnie

W ramach niniejszego projektu planowane jest zrealizowanie mobilności edukacyjnych,  których celem jest przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć odpowiadającym potrzebom kształcenia dla międzynarodowego rynku pracy. Planowane są mobilności nauczycieli do Wielkiej Brytanii. Projektem objęto nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe oraz nauczycieli prowadzących zajęcia lub podejmujących dodatkowe działania na rzecz rozwijania kompetencji zawodowych w ZSP3.

Każdy z 10 nauczycieli biorących udział w projekcie, będzie realizował dwie mobilności, które dotyczą:

 • podniesienia kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego (VIII 2015),
 • pozyskania wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć z użyciem języka angielskiego (II 2016).

Pierwsza mobilność to pięciodniowy pobyt w Wielkiej Brytanii z planowanym intensywnym kursem języka angielskiego w placówce specjalizującej się w kształceniu językowym dla obcokrajowców.

Druga mobilność to również pięciodniowy pobyt w Wielkiej Brytanii, którego celem jest szkolenie z zakresu metodyki nauczania przedmiotów zawodowych z elementami języka angielskiego. Zajęcia prowadzone będą wyłącznie w języku angielskim.

 

Odnośniki do artykułów dotyczących realizowanego projektu:

 • Informacja wstępna   [link]
 • Sprawozdanie z mobilności (szkolenie językowe)   [link]
 • Sprawozdanie z mobilności (szkolenie metodyczne) [link]

Materiały i produkty projektu (udostępniane bezpłatnie na zasadzie licencji otwartych):

 • Plakat informacyjny  [download]
 • Prezentacja z Regionalnego spotkania informacyjnego dot. Programu Erasmus+ sektor EDUKACJA SZKOLNA w woj. Podkarpackim   [download]
 • Sceneriusze lekcji [download]

 

 

Biuro projektu:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie

Ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno

Pokój 025

"Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+"

Rada rodziców

Wpłaty na konto Rady Rodziców

Wpłatę na konto Rady Rodziców można dokonywać na:
68 8642 1083 2002 8306 5154 0002
Przy wpłacie proszę podać informację na jaki cel wpłata jest dokonywana i kto jest przekazującym. Zachęcamy także Państwa o wspieranie szkoły i pozyskiwanie sponsorów dla wszelkich działań szkoły i uczniów "Mechanika". Wsparcie finansowe można kierować na to samo konto Rady Rodziców ZSP3. Deklarujemy, że środki te nie będą wykorzystywane na infrastrukturę materialną szkoły, a jedynie na działalność i wspieranie inicjatyw uczniowskich.
Dziękujemy, Rodzice i zespół kierowniczy ZSP3

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe związane z przygotowaniem uczniów ostatnich klas do egzaminów zewnętrznych z matematyki i języka obcego  - Rok szkolny 2015/2016 semestr II  wykaz ważny od 4.01.2016 r.

Lp Nazwisko i imię nauczyciela Zajęcia pozalekcyjne
Nazwa zajęć Ilość godzin Termin zajęć
1. Adamska Dorota

Zajęcia dodatkowe z matematyki

kl. IV b T

1 czwartek 7.10 -7.55
2. Akslar Małgorzata Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego 1 środa 14.00 -14.45
3. Domaradzka - Longawa Katarzyna Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego 2

piątek 7.10 - 7.55

kl. IV ae T      

czwartek 15.00 - 15.45

kl. IV c T

4. Głowińska Katarzyna Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego kl. IV d T 1 poniedziałek 14.00 -14.45
5. Pelczar - Kustra Agnieszka

Zajęcia dodatkowe z matematyki

kl. IV c T

1 środa 8.00 - 8.45
6. Rajchel Urszula Zajęcia dodatkowe z matematyki 2

poniedziałek

7.10 - 7.55 kl. IV d T

wtorek

 7.10 - 7.55 kl. IV ae T

Mechatronik

Kierunek ten jest nowoczesnym zawodem łączącym wiedzę z mechaniki, elektroniki i informatyki. Czyni on absolwentów osobami szczególnie poszukiwanymi przez pracodawców oraz gwarantujący ciekawą i dobrze płatną pracę.

 

Mechatronik, jest to osoba dla której nie są obce nowinki techniczne, potrafi się ona posługiwać najnowocześniejszym sprzętem.

Będąc absolwentem tego kierunku staniesz się specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresu: informatyki, elektroniki, elektrotechniki, mechaniki, programowania i sterowania, automatyki czy robotyki.

 

 

W trakcie nauki nauczysz się budowy, obsługi oraz konserwacji układów pneumatycznych, elektrycznych i elektronicznych, które mogą być użyte do robotów lub pojazdów autonomicznych. Urządzenia te mogą mieć zastosowanie do zadań specjalnych i mogą być wykorzystywane przez policję, wojsko czy straż pożarną.

 

 

Dodatkowymi atutami przemawiającymi za wyborem zawodu Mechatronika w „Mechaniku” są :

• Posiadamy najnowocześniejsze pracownie (kwota doposażenia na przestrzeni ostatnich lat to ponad 24 mln złotych!)
• Organizujemy płatne staże i praktyki dla uczniów, które odbywają się w firmach zagranicznych na terenie Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec oraz Irlandii;
• Uczniowie „Mechanika” mają możliwość pozyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach bezpłatnych szkoleń i kursów między innymi: kurs mechatroniki samochodowej, prawo jazdy, kurs spawania, kurs operatora obrabiarek CNC, kurs SEP i inne;
• Kształcimy w kierunku pokrewnym: Technik Mechatronik, Technik Automatyk - mamy wiec wieloletnie doświadczenie w branżach związanych z najnowocześniejszymi technologiami;
• Organizujemy wyjazdy oraz wycieczki do firm z wykorzystujących systemy automatyki;
• Doskonale przygotowujemy do egzaminów zewnętrznych przez co możemy się poszczycić wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych;
• Podejmujemy współpracę z największymi firmami regionu celem zachowania nieustannego kontaktu z przemysłem

Jesteśmy doskonale przygotowani do kształcenia w zawodzie mechatronik. Mamy odpowiednią bazę pomocy dydaktycznych oraz najnowocześniejsze pracownie (kwota doposażenia na przestrzeni ostatnich lat to ponad 20 mln złotych!) Posiadamy także kadrę o najwyższych kwalifikacjach oraz zaplecze do organizacji praktyk zawodowych.

Zobacz nasze pracownie - tutaj

„Mechanik” to szkoła z pasją…


Rozwijamy zainteresowana uczniów poprze prowadzenie kółek zainteresowań między innymi kółko robotyki, na którym uczniowie tworzą własne modele robotów zabawek

Z uwagi na to, że jesteśmy REGIONALNYM OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM, egzamin zawodowy odbywa się u nas. Po jego zdaniu każdy absolwent uzyskuje dyplom z kwalifikacji zawodowej
W naszej szkole zdobywasz wiedzę, którą od razu wspierasz praktyką!

Inne funkcje kierownicze

 

julita

Przewodnicząca Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących
mgr Buczek Dorota
 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr Julita Gładysz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej
i Nowoczesnych Technologii
 mgr inż. Grzegorz Kuźniarowicz
 
Przewodnicząca Komisji Kształcenia Zawodowego
 mgr inż. Monika Horodyska
   
Przewodniczący Komisji Zajęć
Praktycznych
mgr Roman Szajna
 
 
Przewodnicząca Zespołu Wychowawczego
Pedagog mgr Joanna Buda

 

 

 

  

 

 

film 120 lat

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne - Rok szkolny 2015/2016 semestr II wykaz ważny od 01.02.2016r. 

 
Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Stopień awansu zawodowego     Termin
Nazwa zajęć Ilość godzin zajęć
1. Adamska Dorota Dyplomowany Koło matematyczne 1

poniedziałek

7.10 -7.55

2. Akslar Małgorzata Mianowany Koło języka angielskiego 1

czwartek

13.15 -14.00

3. Boś Piotr Dyplomowany Koło motoryzacyjne TURBO 1

wtorek

13.15 -14.00

4. Chandoha Paweł Mianowany Koło diagnostów samochodowych 1

piątek

15.00 -15.45

5. Doniek Angelika Dyplomowany Koło polonistyczne 1

piątek

14.05 -14.50

6. Gonet Piotr Dyplomowany Zajęcia sportowe - pływanie 2

wtorek

15.30 -16.15

7. Gonet Piotr Dyplomowany Zajęcia sportowe - siłownia 2

czwartek

14.00- 15.30

   8. Kafel Jacek Dyplomowany Koło pasjonatów starych i nowych pojazdów      1

środa

15.45 -16.30

   9. Karkut Krzysztof Kontraktowy Koło diagnostów samochodowych      1

środa

12.25 -13.10

   10. Paszyński Sławomir Mianowany Koło elektrotechniki lotniczej      1

piątek

7.00 -7.45

        11. Pelczar - Kustra Agnieszka Mianowany Koło matematyczne      1

piątek

14.05 -14.50

   12. Puk Piotr Mianowany Koło programowania CNC      1 poniedziałek 15.00 -15.45
   13. Rajchel Urszula Dyplomowany Koło matematyczne      1

    piątek

7.10 -7.55

   14. Romanowski Michał Dyplomowany Szkolny klub miłośników lotnictwa      1

czwartek

15.45 -16.30

   15. Szajna Roman Dyplomowany Koło mechatroniki samochodowej      1

wtorek

14.05- 14.50

   16. Urbanek Piotr Dyplomowany Koło fizyczne      1

czwartek

8.00 - 8.45

   17. Warżołek Piotr Mianowany Koło mechatroniczne      1

wtorek

14.05 -14.50

Filmy promocyjne

Rok szkolny 2018/2019

 

Mój dzień w Maladze - relacja z zagranicznych praktyk miesięcznych.

Podsumowanie praktyk zagranicznych 2016 -  tutaj

 

Filmy archiwalne

120 - lecie

 

 

 

Dolina lotnicza

 

Laboratoria - Galeria

 ulogo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013


Dyrekcja ZSP NR 3 w Krośnie

.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
Centrum Kształcenia Praktycznego
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii

 

Dyrektor
mgr Bogdan Adamski

Wicedyrektor
inż. Wojciech Lorenc

 

 

Kierownik Centrum
Kształcenia Praktycznego


mgr inż. Jacek Kafel

 

Zastępca Kierownika Centrum Kształcenia Praktycznego 

mgr  Roman Szajna

Centrum Technologii

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie to zespół szkół sięgający swoją tradycją do 1892pracownia-mechatroniki roku. Przez wiele lat kształcąca na wysokim poziomie dla potrzeb lokalnych podmiotów gospodarczych oraz studiów technicznych. Aby sprostać wymaganiom współczesnych przedsiębiorstw nowoczesnych technologii zbudowano Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii. Są to nowe laboratoria i pracownie, w których uczniowie będą mogli zdobywać wiedzę i umiejętności zgodne z wymaganiami programowego kształcenia zawodowego i podmiotów gospodarczych nie tylko regionu podkarpackiego.

 

Zajęcia edukacyjne będą realizowane w laboratoriach:
1.    Laboratorium diagnostyki maszyn i urządzeń
2.    Laboratorium napraw maszyn i urządzeń
3.    Laboratorium silników spalinowych i budowy pojazdów
4.    Laboratorium elektrotechniki i mechatroniki
5.    Laboratorium mechatroniki
6.    Laboratorium elektrotechniki i elektroniki
7.    Laboratorium metrologii
8.    Laboratorium materiałoznawstwa i badań konstrukcji lotniczych
9.    Laboratorium obsługi naziemnej lotnictwa i napraw lotniczych
10.    Laboratorium budowy i eksploatacji statków powietrznych
11.    Laboratorium obróbki skrawaniem
12.    Laboratorium obrabiarek konwencjonalnych
13.    Laboratorium obrabiarek CNC
14.    Laboratorium programowania obrabiarek CNC
15.    Laboratorium CAD/CAM
16.    Pracownia informatyczna
17.    Laboratorium obróbki cieplno-chemicznej
18.    Laboratorium spawalnictwa

Zgromadzone maszyny i urządzenia o wysokich parametrach techno-dydaktycznych w nowych laboratoriach służyć mogą nie tylko uczniom do zdobywania zawodu ale również studentom wyższych uczelni oraz pracownikom wielu firm, którzy będąpracownia-cnc podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. W nowych pomieszczeniach dydaktycznych odbywać się będzie kształcenie w kierunkach i zawodach branż:

    ●  motoryzacyjna
    ●  lotnicza
    ●  mechaniczna
    ●  mechatroniczna

W ten sposób szkoła i Centrum  swoją ofertą edukacyjną dają szansę kształcenia w oparciu o najwyższe standardy technologiczne nie tylko w Polsce ale całej Unii Europejskiej. Absolwent „Mechanika” kończąc szkołę ma największą szansę aby nie poszukiwać pracy bo to praca będzie jego poszukiwała …

Dolina Lotnicza

 ulogo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

Krośnieński „Mechanik” przygotował projekt unijny dotyczący budowy Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii, którego realizację rozpoczęto już w IV kwartale 2007 r. a cała inwestycja została zakończona w III kwartale 2012r.
Projekt ten powstał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, a jego zadaniem jest wsparcie jednostek edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego dla zawodów i kierunków nowoczesnych technologii związanych głównie z przemysłem lotniczym. Dlatego program ten objął głownie szkoły zawodowe i Centra Kształcenia Praktycznego będące członkami Stowarzyszenia Dolina Lotnicza. Oznacza to, że przedsiębiorstwa związane z przemysłem lotniczym mają największą szansę na rozwój, a kształcenie dla nich kadr jest nie tylko największym wyzwaniem ale również wskazuje wyraźnie jakie są zapotrzebowania w zawodach na terenie naszego regionu. Do tej pory firmy związane z przemysłem lotniczym regionu podkarpackiego zabiegały głównie o operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC). pracownia-mechatronikiDzisiaj potrzeba ta nadal jest bardzo ogromna, a pracownicy nowozatrudnieni są poważnie motywowani finansowo co absolwentom techników i studiów technicznych wyraźnie pokazuje sens pracy w takim przedsiębiorstwie. W nich zdobywa się doświadczenie, lepsze kwalifikacje i możliwość pracy w niezwykle estetycznych warunkach co burzy stereotyp poglądowy, że operatorzy obsługujący odpowiednie maszyny powinni częściej wymieniać odzież roboczą. Obecnie wystarczy odwiedzić kilka zakładów jak np. Goodrich Krosno aby zobaczyć jak inna jest praca od „starego” wyobrażenia. Można powiedzieć, że wspomniane przedsiębiorstwo oraz inne firmy Doliny Lotniczej to najpoważniejsi nasi klienci chętnie zatrudniający technika mechanika, technika mechanika lotniczego, technika awionika i technika mechatronika. Ostatnie lata wyraźnie pokazują jakie jest zapotrzebowania w tej dziedzinie. Nasz zespół szkół wychodząc tym możliwościom naprzeciw przygotował nowe kierunki kształcenia tj. technik mechanik lotniczy oraz technik awionik. Wspomniany właśnie projekt pozwalał pracownia-cncprzeznaczyć ok. 14 mln złotych na przeprowadzenie niezbędnych remontów w szkole i CKP aby dać warunki nowym pracowniom i laboratoriom zwłaszcza w dziedzinach : mechaniki, mechatroniki, elektroniki i lotnictwa. Powstały zupełnie nowe laboratoria jak np.: Pracownia aerodynamiki lotu, Pracownia obsługi naziemnej lotnictwa i napraw lotniczych, Laboratorium budowy i eksploatacji statków powietrznych. Ważne jest również wsparcie firm przemysłu lotniczego, z którymi współpracujemy nie tylko w Dolinie Lotniczej ale również prowadząc dla nich kursy i szkolenia młodzieży i dorosłych aby móc zasilić kadrę tychże przedsiębiorstw. Mamy też nadzieję, że wszystkie te działania pozwolą nam wzbogacić naszą ofertę szkoleniowo-edukacyjną i przygotowywać niezwykle profesjonalnie kadry dla lokalnego i podkarpackiego rynku pracy.

 

 

Oferta kursów i szkoleń

image 06Na podstawie prowadzonego przez nas rozeznania rynku pracy proponujemy organizowanie kursów przyuczających do zawodu. Gwarantem efektywności naszych szkoleń jest wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjno - techniczna. Przekazujemy wiedzę opartą na doświadczeniu, wykorzystując przy tym nowoczesne i skuteczne metody kształcenia. Ze swej strony gwarantujemy więc wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Zajęcia odbywają się w małych grupach od 8 do 15 osób. Zdobyte u nas umiejętności potwierdzone certyfikatami (również w wersji angielskiej) umożliwią pracę na rynku krajowym i europejskim. Oferujemy niskie ceny i dogodne formy płatności.

image 07Współpracujemy m.in. z:

- WUP (Wojewódzki Urząd Pracy) - Rzeszów
- C.D.G. (Centrum Doradztwa Gospodarczego) - Rzeszów
- PUP  (Powiatowy Urząd Pracy) - Krosno
- PUP (Powiatowy Urząd Pracy) - Gorlice
- PUP (Powiatowy Urząd Pracy) - Strzyżów
- P.A.K.D. (Podkarpacka Agencja
Konsultingowo Doradcza) - Jasło
- EDUKATOR - Jasło
- OHP (Ochotniczy Hufiec Pracy) - Rzeszów o/Krosno
- P.C.P.R. (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) - Krosno
- M.O.P.R. (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) - Krosno

oraz innymi firmami i instytucjami pośredniczącymi (GOODRICH Krosno, SIMKAS Tarnowiec itp.)

Na podstawie prowadzonej przez nasz Zespół statystyki w okresie  2006 - 2012 przeprowadziliśmy ponad 80 kursów i szkoleń (ok 1500 przeszkolonych osób).
 
  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

 image 09

pobierz kartę zgłoszeniową word_ikona

 Aktualna oferta kursów i szkoleń:


 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (tokarka, frezarka)
 • Mechatronika i diagnostyka samochodowa
 • CATIA – kurs podstawowy
 • Fakturowanie
 • Grafika komputerowa (Photoshop, Corel Draw)
 • Inventor zaawansowany
 • Komputer dla seniorów
 • Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania CAD/CAM
 • /obsługa programu AutoCAD oraz podstawy tworzenia dokumentacji technicznej/
 • Kurs komputerowy od podstaw z pakietem MS Office
 • Kursy komputerowe ECDL /Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy/
 • MS Access 2007 podstawowy
 • MS Excel 2007 podstawowy
 • MS Excel 2007 średniozaawansowany
 • MS Excel 2007 w biznesie
 • MS PowerPoint 2007
 • MS Word 2007 podstawowy
 • Obsługa kas - urządzeń fiskalnych
 • Solid Edge
 • Szkolenie komputerowe rozszerzone od podstaw
 • Tworzenie stron www- html, InDesign, Macromedia Flash
 • Angielski dla początkujących po 45 roku życia
 • Angielski dla barmanów i kelnerów
 • Angielski dla księgowych i finansistów
 • Angielski dla sprzedawców
 • Angielski matura podstawowa
 • Angielski matura rozszerzona
 • Angielski w biznesie
 • Język niemiecki w biurze
 • Jak reklamować firmę w Internecie ?
 • Księgowość małych i średnich firm
 • Magazynier - pracownik hurtowni i magazynu z obsługą komputera
 • Mikro i Mała Firma w sieci Internet
 • Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji
 • Prawne aspekty obsługi reklamacji
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • Przedstawiciel handlowy
 • Specjalista ds. kadr i płac (Płatnik, Symfonia – moduł kadrowy)
 • Sprzedawca handlowiec z obsługą urządzeń komputerowych
 • Szkolenia w ramach ROWEZ OKE Kraków
 • Szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • Wprowadzanie nowego produktu na rynek (New Product Development)
 • Wystąpienia publiczne - trening dla nieśmiałych i zawodowców
 • Zarządzanie produkcją oraz systemy wspomagające produkcję
 • Zarządzanie produktywnością – metody redukcji kosztów i wzrostu sprzedaży
 • Inne na życzenie zleceniodawcy


Nawiążemy współpracę z wykładowcami, trenerami i ekspertami w swoich dziedzinach, którzy prezentują ciekawe tematy szkoleń.

Tematyka szkoleń, która nas interesuje:
 • Oprogramowanie wspomagające projektowanie inżynierskie
 • Oprogramowanie IT
 • Zagadnienia z zakresu przemysłu
 • Automatyka przemysłowa
 • Mechatronika
 • Elektronika i elektryka
 • Energetyka
 • Kompetencje inżynierskie
 • Inne

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub kontakt telefoniczny: (13) 43-215-61

Szkolenie to różne działania i formy doskonalenia umiejętności, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych w wielu obszarach. Szkolenia to zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Uczenie się jest procesem nie ograniczającym się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez całe życie ma olbrzymie możliwości zmiany swojej osobowości oraz poszerzania wiedzy. Powinien je rozwijać z korzyścią dla siebie, jak i firmy w której pracuje. Szkolenia to nie tylko nabywanie nowych umiejętności, to również zmiana postawy

ROWEZ

 

rowez-logo-duze.jpgRegionalny Ośrodek Wspierania Egzaminów Zawodowych w Krośnie odpowiedzialny jest przygotowanie, organizację i przeprowadzanie na terenie województwa podkarpackiego egzaminów zewnętrznych z przygotowania zawodowego w branży mechaniczno-rolniczej.

W dniu 19 lutego 2009 roku na spotkaniu dotyczącym współpracy ROWEZ z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie podpisana została umowa o dalszej współpracy.

Naszym celem jest upowszechnianie informacji na temat egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Każdego roku przygotowujemy próbne egzaminy pisemne i próby pracy, a także dokonujemy analizy ich wyników.

RCEZiNT w Krośnie

 ulogo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

01

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie to zespół szkół sięgający swoją tradycją do 1892 roku. Przez wiele lat kształcąca na wysokim poziomie dla potrzeb lokalnych podmiotów gospodarczych oraz studiów technicznych.


02Aby sprostać wymaganiom współczesnych przedsiębiorstw nowoczesnych technologii 1 września 2012 roku otwarto Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii. Są to nowoczesne laboratoria i pracownie, w których uczniowie mogą zdobywać wiedzę i umiejętności zgodne z wymaganiami programowego kształcenia zawodowego i podmiotów gospodarczych nie tylko regionu podkarpackiego.

W skład RCEZiNT wchodzą następujące laboratoria i pracownie:
1. Laboratorium diagnostyki maszyn i urządzeń 
2. Laboratorium napraw maszyn i urządzeń
3. Laboratorium silników spalinowych i budowy pojazdów
4. Laboratorium elektrotechniki i mechatroniki
5. Laboratorium mechatroniki
6. Laboratorium elektrotechniki i elektroniki
7. Laboratorium metrologii
8. Laboratorium materiałoznawstwa i badań konstrukcji lotniczych
9. Laboratorium obsługi naziemnej lotnictwa i napraw lotniczych
10. Laboratorium budowy i eksploatacji statków powietrznych
11. Laboratorium obróbki skrawaniem
12. Laboratorium obrabiarek konwencjonalnych
13. Laboratorium obrabiarek CNC
14. Laboratorium programowania obrabiarek CNC
15. Laboratorium CAD/CAM
16. Pracownia informatyczna
17. Laboratorium obróbki cieplno-chemicznej
18. Laboratorium spawalnictwa

03Zgromadzone maszyny i urządzenia o wysokich parametrach techno-dydaktycznych w nowych laboratoriach służyć mogą nie tylko uczniom do zdobywania zawodu ale również studentom wyższych uczelni oraz pracownikom wielu firm, którzy będą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

 

W nowych pomieszczeniach dydaktycznych odbywać się będzie kształcenie w kierunkach i zawodach z branż:
● motoryzacyjnej
● lotniczej
● mechanicznej
● mechatronicznej

 

04

Zgromadzone maszyny i urządzenia o wysokich parametrach techno-dydaktycznych w nowych laboratoriach służyć mogą nie tylko uczniom do zdobywania zawodu ale również studentom wyższych uczelni oraz pracownikom wielu firm, którzy będą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez różnorodne szkolenia i kursy organizowane przez operatora zarządzającego powstałą infrastrukturą, który wybrany w otwartym przetargu będzie realizował zobowiązania szkoleniowe i kursowe.

13 czerwca 2015r. (sobota) w ZSP nr 3 odbyła się uroczystość inauguracji i otwarcia Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w części drugiej dotyczącej infrastruktury lotniczej. Nowe laboratoria to:
1. Laboratorium nawigacji
2. Laboratorium radio – nawigacji
3. Laboratorium symulacji lotu
Przedsięwzięcie to realizowano od początku 2013r. i dzięki staraniom władz samorządowych miasta Krosna udało się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE kwotę 6 448 232, 93 zł. z jednoczesnym wkładem miasta Krosna 1 203 367,01 zł. co pozwoliło zrealizować cele projektu na ogólną kwotę 7 651 599,94 zł. Tym samy ogólny koszt całego projektu RCEZiNT „urósł” do kwoty 22 025 424,17 zł. Dzięki realizacji tego projektu będzie można realizować zajęcia i szkolenia dla młodzieży i pracowników przedsiębiorstw w zawodach nowoczesnych technologii.
Projekt przewidywał zaplanowanie i pozyskanie najnowocześniejszej bazy ćwiczeniowej i dydaktycznej, która pozwoli pomóc uczestnikom szkolenia w odważnym realizowaniu kariery zawodowej. Jednym z celów stało się wspieranie uczniów i pracowników wielu firm w uzyskiwaniu dodatkowych ważnych kompetencji kwalifikacyjnych i zawodowych. Zwłaszcza w części drugiej projektu RCEZiNT ma dostarczyć nowe możliwości w zakresie kształcenia w zawodach i branżach lotniczych włącznie z umiejętnością pilotażową PL(G) i PPL(A) oraz przygotować do uzyskania kompetencji i kwalifikacji w zawodach mechaniki i awioniki lotniczej zgodnie z wymaganiami EASA tj. Part-66 i Part-147.
Nowe laboratoria lotnicze i cała infrastruktura lotnicza pozwolą organizować szkolenia, które na pewno wzbogacą kwalifikacyjnie i kompetencyjnie uczestników tych szkoleń, a nowe kwalifikacje dadzą większe szanse na zatrudnienie lub uzyskanie lepszych efektów w pracy zawodowej absolwentów szkoły i pracowników przedsiębiorstw.
Dodatkowe informacje dot. infrastruktury drugiej części projektu RCEZiNT są dostępne na stronie internetowej szkoły za rok szkolny 2015/2016.

Centrum Kształcenia Praktycznego

 ulogo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

01Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Sta-szica w Krośnie po włączeniu do struktur zespołu szkół (od 1 września 2004r.) jest prężnie działającą, stale powiększającą nowoczesną bazę dydaktyczną, jednostką edukacyjną organizującą zajęcia praktyczne dla uczniów wszystkich szkół zawodowych w Krośnie. Obecnie spełnia ona wszystkie współczesne standardy placówki dydaktycznej tego typu dostosowanej do wysokich wymagań najnowszych efektywnych form kształcenia modułowego oraz spełniającą wymogi ośrodka egzaminacyjnego. 02Centrum w Dolinie Lotniczej


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, w skład w którego wchodzi Centrum Kształcenia Praktycznego jest członkiem stowarzyszenia Dolina Lotnicza, jako jeden z pięciu takich ośrodków na Podkarpaciu. Daje to duże perspektywy rozwoju oraz spełnia wysokie kryteria kształcenia przyszłych pracowników zakładów produkcyjnych naszego regionu. Jest to ogromne wyróżnienie dające możliwości uzyskania nowoczesnych technologii, programów edukacyjnych oraz środków dydaktycznych od zakładów opiekuńczych dla stworzenia nowoczesnych modułowych form kursowych pracowników tych zakładów oraz uczniów ZSP Nr 3 w Krośnie.

 

Współpraca z uczelniami


Prowadzimy również współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie, która posiada w obiektach CKP laboratoria specjalistyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt laboratoryjny. W ramach współpracy z PWSZ z laboratoriów mogą korzystać także uczniowie odbywający zajęcia praktyczne w CKP. Umożliwia to pełną realizację procesów dydaktycznych na nowoczesnych przyrządach naukowych oraz bliski kontakt ze szkolnictwem wyższym.

03Nowoczesne wyposażenie


W 2011 roku na obiekcie CKP rozpoczęła się potężna inwestycja.
W ciągu nieco ponad roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 powstało pierwsze na Podkarpaciu Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii.
Cały projekt pochłonął 14 mln zł z czego ponad 10 mln zł stanowiło dofinansowanie pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Z całej kwoty aż 8 milionów kosztowało samo wyposażenie nowych pracowni i laboratoriów. Do centrum przyjechały maszyny z najwyższej półki. Dla "Mechanika" do prawdziwy skok cywilizacyjny.
CKP uruchomiło nowoczesne modułowe formy kształcenia kursowego. Została nawiązana współpraca z firmą Szwed, Simens, Sandvik, które będą wyposażały Centrum w najnowocześniejszy sprzęt, umożliwiający kształcenie na najwyższym poziomie .
CKP ciągle uczestniczy w projektach unijnych i krajowych umożliwiających powiększenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej.

W 2015 roku zakończono realizację II cz. projektu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii. W ramach tej inwestycji powstały trzy nowe laboratoria lotnicze. Pozyskano również nowoczesne wyposażenie do tych pracowni, między innymi symulator lotu FNTP  spełniający warunki dopuszczenia pilotów do szkolenia , sześć statków powietrznych: dwa motoszybowce PIPISREL  SINUS, dwa szybowce jednomiejscowe JUNIOR, dwa szybowce dwumiejscowe PERKOZ , symulator szybowcowy oraz tablice dydaktyczne.

Filmy

Film promocyjny:Film promocyjny:Monter mechatronik

Mechatronika jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka. Stykamy się z nią w nowoczesnych aparatach fotograficznych, w sprzętach AGD, poduszkach powietrznych w samochodach oraz hamulcach (ABS). Mechatronika uczy, jak urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami elektromechanicznymi.mechatronik1 old

Jeżeli interesujesz się nowoczesnymi technologiami, automatyzacją, robotami, chcesz zdobyć zawód dający wiele możliwości zatrudnienia zostań uczniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie na kierunku: Monter Mechatronik. To najnowocześniejszy kierunek związany z elektroniką, automatyką i mechaniką dający bardzo wszechstronne wykształcenie

Monter mechatronik jest specjalistą, który spełnia swoje zadania zawodowe polegające na:
• montażu
• uruchamianiu
• użytkowaniu
• konserwacji i naprawie urządzeń i systemów mechatronicznych,
mechatronik2

Może wykonywać je zarówno w niewielkich firmach usługowych, jak i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Prace wykonywane przez montera mechatronika związane są między innymi z mechaniką, energoelektroniką, informatyką, pneumatyką, hydrauliką, robotyką, techniką mikroprocesora, automatyką.

Absolwent tego kierunku może wykonywać pracę na stanowisku:
• operatora urządzeń i systemów mechatronicznych,
• serwisanta sprzętu AGD, montera instalacji alarmowych,
• instalatora urządzeń automatyki domowej i przemysłowej,
• operatora maszyn manipulacyjnych.
Z urządzeniami mechatronicznymi stykamy się na co dzień, w związku z tym umiejętności pozyskane w trakcie procesu kształcenia dają bardzo duże szanse na łatwe znalezienie pracy po ukończeniu szkoły.
mechatronik3

Wiedza którą posiądziesz uczęszczając do naszej szkoły jest wiedzą praktyczną, którą pozwalają opanować takie pomoce dydaktyczne jak:

• Stanowiska pneumatyki i elektropneumatyki
• Stanowiska sensoryki pneumatycznej i elektrycznej
• Stanowiska programowania sterowników SIEMENS i FANUC
• Rzeczywiste aplikacje stosowane w produkcji przemysłowej (np.: sygnalizacje świetlne, stacje magazynowe, stacje transportowe i stacje manipulacyjne z chwytakiem pneumatycznym)
• Roboty dydaktyczne LEGO i Robotino
• Sprzęt kontrolno-pomiarowy (np.: multimetry cyfrowe, oscyloskopy, generatory)

Zawód montera mechatronika stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Monterzy mechatronicy mogą wykonywać zadania zawodowe w różnych gałęziach przemysłu, a niekiedy prowadzić własne firmy produkcyjne i usługowe. Według prognoz specjalistów, zajmujących się badaniem rynku pracy - mechatronicy stanowią grupę „zawodów przyszłości” co pozwala sądzić, że monter mechatronik to wyróżniający się zawód na krajowym i europejskim rynku pracy. Jest to możliwe dlatego, że mechatronika łączy kilka dziedzin jak np. : mechanikę, elektronikę, technologię informacyjną i programowanie. Jest to jedyny zawód „przyszłości”, który daję gwarancję zatrudnienia na wiele lat.

Uczymy sie w tych pracowniach

Egzamin zawodowy

O egzaminie

Z dniem 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły szereg zmian ‎w szkolnictwie zawodowym, w tym wprowadziły egzamin potwierdzający kwalifikacje w ‎zawodzie.

„Nowy” egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r. lub przystępują do egzaminu w trybie egzaminu eksternistycznego.‎

Do egzaminu mogą przystąpić:‎

 • ‎uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników,‎
 • ‎uczniowie (słuchacze) szkół policealnych,‎
 • ‎absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,‎
 • ‎osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ‎ze ‎świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub ‎szkół ‎ponadpodstawowych,‎
 • ‎osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 • osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, zgłoszonych przez starostę do oke.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎ Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎

‎Część praktyczna  trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne. Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

W naszej szkole przeprowadzane są następujące egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

Technikum

Technik pojazdów samochodowych

 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (na przełomie semestru I i II klasy trzeciej)
 • M.12 Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (pod koniec klasy trzeciej)
 • M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (na przełomie semestru I i II klasy czwartej)

Technik mechatronik (symbol zawodu 311410)

 • E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych(na przełomie semestru I i II klasy trzeciej)
 • E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych (pod koniec klasy trzeciej)
 • E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (na przełomie semestru I i II klasy czwartej)

Technik mechanik lotniczy (symbol zawodu 315317)

 • M.31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych (na przełomie semestru I i II klasy czwartej)

Technik awionik (symbol zawodu 315316)

 • E.17 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego (na przełomie semestru I i II klasy czwartej)

 

Technik mechanik (symbol zawodu 311504)

 • M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających (pod koniec klasy trzeciej)
 • M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (na przełomie semestru I i II klasy czwartej)

Zasadnicza szkoła zawodowa

Mechanik pojazdów samochodowych (symbol zawodu 723103)

 • M.18. Diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych (pod koniec klasy trzeciej)

Mechanik motocyklowy (symbol zawodu 723107)

 • M.45 Diagnozowanie i naprawa motocykli (pod koniec klasy trzeciej)

Monter mechatronik (symbol zawodu 742114)

 • E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych(na przełomie semestru I i II klasy trzeciej)
 • E.04 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (pod koniec klasy trzeciej)

 

Materiały do egzaminów 

 Technik pojazdów samochodowych

 

Technik mechatronik

 

Technik mechanik lotniczy

 

Technik mechanik

 

ZSZ mechanik pojazdów samochodowych

 

ZSZ elektromechanik pojazdów samochodowych

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsp3@mkrosno.pl