i-Dziennik

Plan lekcji

Na skróty

Uncategorised

KA102 - Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP3 poprzez program praktyk zagranicznych

W ramach projektu planowane jest zrealizowanie mobilności edukacyjnych, których celem jest poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów, odpowiadających potrzebom międzynarodowego rynku pracy. Planowane są mobilności uczniów do Austrii. Projektem objęto uczniów trzecich klas w zawodach: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik mechatronik oraz technik pojazdów samochodowych.

Każdy z 75 uczniów, będących uczestnikiem projektu, realizował będzie jedną mobilność w ramach całego projektu. Wszystkie mobilności planowane w projekcie będą realizowane przez dwa lata szkolne, tj. 2015/2016 i 2016/2017. W ramach mobilności uczniowie będą odbywać miesięczne praktyki zawodowe w firmach branżowych w Austrii.

W roku szkolnym 2015/2016 zostaną zrealizowane 4 tygodniowe wyjazdy, w których weźmie udział 37 uczniów. W roku szkolnym 2016/2017 zostaną zrealizowane kolejne 4 tygodniowe wyjazdy, w których weźmie udział 38 uczniów.

Całkowity koszt udziału w projekcie finansowany jest z programu Erasmus+. Uczestnikom zostanie zagwarantowane m.in.:

- zajęcia przygotowujące do wyjazdu (kurs językowy, zajęcia kulturowe),

- ubezpieczenie na czas wyjazdu,

- przejazd na miejsce i z powrotem,

- zakwaterowanie,

- przejazdy lokalne,

- zajęcia dodatkowe, np.: wycieczki w czasie wolnym,

- kieszonkowe na czas pobytu za granicą,

- wsparcie opiekuna (dotyczy mobilności uczniów).

 

Odnośniki do artykułów dotyczących realizowanego projektu:

Materiały i produkty projektu (udostępniane bezpłatnie na zasadzie licencji otwartych):

 

Biuro projektu:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie

Ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno

Pokój 025

"Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+"

KA101 - Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP3 w Krośnie

W ramach niniejszego projektu planowane jest zrealizowanie mobilności edukacyjnych,  których celem jest przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć odpowiadającym potrzebom kształcenia dla międzynarodowego rynku pracy. Planowane są mobilności nauczycieli do Wielkiej Brytanii. Projektem objęto nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe oraz nauczycieli prowadzących zajęcia lub podejmujących dodatkowe działania na rzecz rozwijania kompetencji zawodowych w ZSP3.

Każdy z 10 nauczycieli biorących udział w projekcie, będzie realizował dwie mobilności, które dotyczą:

  • podniesienia kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego (VIII 2015),
  • pozyskania wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć z użyciem języka angielskiego (II 2016).

Pierwsza mobilność to pięciodniowy pobyt w Wielkiej Brytanii z planowanym intensywnym kursem języka angielskiego w placówce specjalizującej się w kształceniu językowym dla obcokrajowców.

Druga mobilność to również pięciodniowy pobyt w Wielkiej Brytanii, którego celem jest szkolenie z zakresu metodyki nauczania przedmiotów zawodowych z elementami języka angielskiego. Zajęcia prowadzone będą wyłącznie w języku angielskim.

 

Odnośniki do artykułów dotyczących realizowanego projektu:

  • Informacja wstępna   [link]
  • Sprawozdanie z mobilności (szkolenie językowe)   [link]
  • Sprawozdanie z mobilności (szkolenie metodyczne) [link]

Materiały i produkty projektu (udostępniane bezpłatnie na zasadzie licencji otwartych):

  • Plakat informacyjny  [download]
  • Prezentacja z Regionalnego spotkania informacyjnego dot. Programu Erasmus+ sektor EDUKACJA SZKOLNA w woj. Podkarpackim   [download]
  • Sceneriusze lekcji [download]

 

 

Biuro projektu:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie

Ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno

Pokój 025

"Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+"

Rada rodziców

Wpłaty na konto Rady Rodziców

Wpłatę na konto Rady Rodziców można dokonywać na:
68 8642 1083 2002 8306 5154 0002
Przy wpłacie proszę podać informację na jaki cel wpłata jest dokonywana i kto jest przekazującym. Zachęcamy także Państwa o wspieranie szkoły i pozyskiwanie sponsorów dla wszelkich działań szkoły i uczniów "Mechanika". Wsparcie finansowe można kierować na to samo konto Rady Rodziców ZSP3. Deklarujemy, że środki te nie będą wykorzystywane na infrastrukturę materialną szkoły, a jedynie na działalność i wspieranie inicjatyw uczniowskich.
Dziękujemy, Rodzice i zespół kierowniczy ZSP3

film 120 lat

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe związane z przygotowaniem uczniów ostatnich klas do egzaminów zewnętrznych z matematyki i języka obcego  - Rok szkolny 2015/2016 semestr II  wykaz ważny od 4.01.2016 r.

Lp Nazwisko i imię nauczyciela Zajęcia pozalekcyjne
Nazwa zajęć Ilość godzin Termin zajęć
1. Adamska Dorota

Zajęcia dodatkowe z matematyki

kl. IV b T

1 czwartek 7.10 -7.55
2. Akslar Małgorzata Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego 1 środa 14.00 -14.45
3. Domaradzka - Longawa Katarzyna Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego 2

piątek 7.10 - 7.55

kl. IV ae T      

czwartek 15.00 - 15.45

kl. IV c T

4. Głowińska Katarzyna Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego kl. IV d T 1 poniedziałek 14.00 -14.45
5. Pelczar - Kustra Agnieszka

Zajęcia dodatkowe z matematyki

kl. IV c T

1 środa 8.00 - 8.45
6. Rajchel Urszula Zajęcia dodatkowe z matematyki 2

poniedziałek

7.10 - 7.55 kl. IV d T

wtorek

 7.10 - 7.55 kl. IV ae T

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne - Rok szkolny 2015/2016 semestr II wykaz ważny od 01.02.2016r. 

 
Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Stopień awansu zawodowego     Termin
Nazwa zajęć Ilość godzin zajęć
1. Adamska Dorota Dyplomowany Koło matematyczne 1

poniedziałek

7.10 -7.55

2. Akslar Małgorzata Mianowany Koło języka angielskiego 1

czwartek

13.15 -14.00

3. Boś Piotr Dyplomowany Koło motoryzacyjne TURBO 1

wtorek

13.15 -14.00

4. Chandoha Paweł Mianowany Koło diagnostów samochodowych 1

piątek

15.00 -15.45

5. Doniek Angelika Dyplomowany Koło polonistyczne 1

piątek

14.05 -14.50

6. Gonet Piotr Dyplomowany Zajęcia sportowe - pływanie 2

wtorek

15.30 -16.15

7. Gonet Piotr Dyplomowany Zajęcia sportowe - siłownia 2

czwartek

14.00- 15.30

   8. Kafel Jacek Dyplomowany Koło pasjonatów starych i nowych pojazdów      1

środa

15.45 -16.30

   9. Karkut Krzysztof Kontraktowy Koło diagnostów samochodowych      1

środa

12.25 -13.10

   10. Paszyński Sławomir Mianowany Koło elektrotechniki lotniczej      1

piątek

7.00 -7.45

        11. Pelczar - Kustra Agnieszka Mianowany Koło matematyczne      1

piątek

14.05 -14.50

   12. Puk Piotr Mianowany Koło programowania CNC      1 poniedziałek 15.00 -15.45
   13. Rajchel Urszula Dyplomowany Koło matematyczne      1

    piątek

7.10 -7.55

   14. Romanowski Michał Dyplomowany Szkolny klub miłośników lotnictwa      1

czwartek

15.45 -16.30

   15. Szajna Roman Dyplomowany Koło mechatroniki samochodowej      1

wtorek

14.05- 14.50

   16. Urbanek Piotr Dyplomowany Koło fizyczne      1

czwartek

8.00 - 8.45

   17. Warżołek Piotr Mianowany Koło mechatroniczne      1

wtorek

14.05 -14.50

Mechatronik

Kierunek ten jest nowoczesnym zawodem łączącym wiedzę z mechaniki, elektroniki i informatyki. Czyni on absolwentów osobami szczególnie poszukiwanymi przez pracodawców oraz gwarantujący ciekawą i dobrze płatną pracę.

 

Mechatronik, jest to osoba dla której nie są obce nowinki techniczne, potrafi się ona posługiwać najnowocześniejszym sprzętem.

Będąc absolwentem tego kierunku staniesz się specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresu: informatyki, elektroniki, elektrotechniki, mechaniki, programowania i sterowania, automatyki czy robotyki.

 

 

W trakcie nauki nauczysz się budowy, obsługi oraz konserwacji układów pneumatycznych, elektrycznych i elektronicznych, które mogą być użyte do robotów lub pojazdów autonomicznych. Urządzenia te mogą mieć zastosowanie do zadań specjalnych i mogą być wykorzystywane przez policję, wojsko czy straż pożarną.

 

 

Dodatkowymi atutami przemawiającymi za wyborem zawodu Mechatronika w „Mechaniku” są :

• Posiadamy najnowocześniejsze pracownie (kwota doposażenia na przestrzeni ostatnich lat to ponad 24 mln złotych!)
• Organizujemy płatne staże i praktyki dla uczniów, które odbywają się w firmach zagranicznych na terenie Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec oraz Irlandii;
• Uczniowie „Mechanika” mają możliwość pozyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach bezpłatnych szkoleń i kursów między innymi: kurs mechatroniki samochodowej, prawo jazdy, kurs spawania, kurs operatora obrabiarek CNC, kurs SEP i inne;
• Kształcimy w kierunku pokrewnym: Technik Mechatronik, Technik Automatyk - mamy wiec wieloletnie doświadczenie w branżach związanych z najnowocześniejszymi technologiami;
• Organizujemy wyjazdy oraz wycieczki do firm z wykorzystujących systemy automatyki;
• Doskonale przygotowujemy do egzaminów zewnętrznych przez co możemy się poszczycić wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych;
• Podejmujemy współpracę z największymi firmami regionu celem zachowania nieustannego kontaktu z przemysłem

Jesteśmy doskonale przygotowani do kształcenia w zawodzie mechatronik. Mamy odpowiednią bazę pomocy dydaktycznych oraz najnowocześniejsze pracownie (kwota doposażenia na przestrzeni ostatnich lat to ponad 20 mln złotych!) Posiadamy także kadrę o najwyższych kwalifikacjach oraz zaplecze do organizacji praktyk zawodowych.

Zobacz nasze pracownie - tutaj

„Mechanik” to szkoła z pasją…


Rozwijamy zainteresowana uczniów poprze prowadzenie kółek zainteresowań między innymi kółko robotyki, na którym uczniowie tworzą własne modele robotów zabawek

Z uwagi na to, że jesteśmy REGIONALNYM OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM, egzamin zawodowy odbywa się u nas. Po jego zdaniu każdy absolwent uzyskuje dyplom z kwalifikacji zawodowej
W naszej szkole zdobywasz wiedzę, którą od razu wspierasz praktyką!

Filmy promocyjne

Rok szkolny 2017/2018

 

Mój dzień w Maladze - relacja z zagranicznych praktyk miesięcznych.

Podsumowanie praktyk zagranicznych 2016 -  tutaj

 

Filmy archiwalne

120 - lecie

 

 

 

Dolina lotnicza

 

Inne funkcje kierownicze

 

julita

Przewodnicząca Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących
mgr Buczek Dorota
 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr Julita Gładysz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej
i Nowoczesnych Technologii
 mgr inż. Grzegorz Kuźniarowicz
 
Przewodnicząca Komisji Kształcenia Zawodowego
 mgr inż. Monika Horodyska
   
Przewodniczący Komisji Zajęć
Praktycznych
mgr Roman Szajna
 
 
Przewodnicząca Zespołu Wychowawczego
Pedagog mgr Joanna Buda

 

 

 

  

 

 

Laboratoria - Galeria

 ulogo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013


Dyrekcja ZSP NR 3 w Krośnie

.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
Centrum Kształcenia Praktycznego
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii

 

Dyrektor
mgr Bogdan Adamski

Wicedyrektor
inż. Wojciech Lorenc

 

 

Kierownik Centrum
Kształcenia Praktycznego


mgr inż. Jacek Kafel

 

Zastępca Kierownika Centrum Kształcenia Praktycznego 

mgr  Roman Szajna

Centrum Technologii

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie to zespół szkół sięgający swoją tradycją do 1892pracownia-mechatroniki roku. Przez wiele lat kształcąca na wysokim poziomie dla potrzeb lokalnych podmiotów gospodarczych oraz studiów technicznych. Aby sprostać wymaganiom współczesnych przedsiębiorstw nowoczesnych technologii zbudowano Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii. Są to nowe laboratoria i pracownie, w których uczniowie będą mogli zdobywać wiedzę i umiejętności zgodne z wymaganiami programowego kształcenia zawodowego i podmiotów gospodarczych nie tylko regionu podkarpackiego.

 

Zajęcia edukacyjne będą realizowane w laboratoriach:
1.    Laboratorium diagnostyki maszyn i urządzeń
2.    Laboratorium napraw maszyn i urządzeń
3.    Laboratorium silników spalinowych i budowy pojazdów
4.    Laboratorium elektrotechniki i mechatroniki
5.    Laboratorium mechatroniki
6.    Laboratorium elektrotechniki i elektroniki
7.    Laboratorium metrologii
8.    Laboratorium materiałoznawstwa i badań konstrukcji lotniczych
9.    Laboratorium obsługi naziemnej lotnictwa i napraw lotniczych
10.    Laboratorium budowy i eksploatacji statków powietrznych
11.    Laboratorium obróbki skrawaniem
12.    Laboratorium obrabiarek konwencjonalnych
13.    Laboratorium obrabiarek CNC
14.    Laboratorium programowania obrabiarek CNC
15.    Laboratorium CAD/CAM
16.    Pracownia informatyczna
17.    Laboratorium obróbki cieplno-chemicznej
18.    Laboratorium spawalnictwa

Zgromadzone maszyny i urządzenia o wysokich parametrach techno-dydaktycznych w nowych laboratoriach służyć mogą nie tylko uczniom do zdobywania zawodu ale również studentom wyższych uczelni oraz pracownikom wielu firm, którzy będąpracownia-cnc podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. W nowych pomieszczeniach dydaktycznych odbywać się będzie kształcenie w kierunkach i zawodach branż:

    ●  motoryzacyjna
    ●  lotnicza
    ●  mechaniczna
    ●  mechatroniczna

W ten sposób szkoła i Centrum  swoją ofertą edukacyjną dają szansę kształcenia w oparciu o najwyższe standardy technologiczne nie tylko w Polsce ale całej Unii Europejskiej. Absolwent „Mechanika” kończąc szkołę ma największą szansę aby nie poszukiwać pracy bo to praca będzie jego poszukiwała …

Dolina Lotnicza

 ulogo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

Krośnieński „Mechanik” przygotował projekt unijny dotyczący budowy Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii, którego realizację rozpoczęto już w IV kwartale 2007 r. a cała inwestycja została zakończona w III kwartale 2012r.
Projekt ten powstał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, a jego zadaniem jest wsparcie jednostek edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego dla zawodów i kierunków nowoczesnych technologii związanych głównie z przemysłem lotniczym. Dlatego program ten objął głownie szkoły zawodowe i Centra Kształcenia Praktycznego będące członkami Stowarzyszenia Dolina Lotnicza. Oznacza to, że przedsiębiorstwa związane z przemysłem lotniczym mają największą szansę na rozwój, a kształcenie dla nich kadr jest nie tylko największym wyzwaniem ale również wskazuje wyraźnie jakie są zapotrzebowania w zawodach na terenie naszego regionu. Do tej pory firmy związane z przemysłem lotniczym regionu podkarpackiego zabiegały głównie o operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC). pracownia-mechatronikiDzisiaj potrzeba ta nadal jest bardzo ogromna, a pracownicy nowozatrudnieni są poważnie motywowani finansowo co absolwentom techników i studiów technicznych wyraźnie pokazuje sens pracy w takim przedsiębiorstwie. W nich zdobywa się doświadczenie, lepsze kwalifikacje i możliwość pracy w niezwykle estetycznych warunkach co burzy stereotyp poglądowy, że operatorzy obsługujący odpowiednie maszyny powinni częściej wymieniać odzież roboczą. Obecnie wystarczy odwiedzić kilka zakładów jak np. Goodrich Krosno aby zobaczyć jak inna jest praca od „starego” wyobrażenia. Można powiedzieć, że wspomniane przedsiębiorstwo oraz inne firmy Doliny Lotniczej to najpoważniejsi nasi klienci chętnie zatrudniający technika mechanika, technika mechanika lotniczego, technika awionika i technika mechatronika. Ostatnie lata wyraźnie pokazują jakie jest zapotrzebowania w tej dziedzinie. Nasz zespół szkół wychodząc tym możliwościom naprzeciw przygotował nowe kierunki kształcenia tj. technik mechanik lotniczy oraz technik awionik. Wspomniany właśnie projekt pozwalał pracownia-cncprzeznaczyć ok. 14 mln złotych na przeprowadzenie niezbędnych remontów w szkole i CKP aby dać warunki nowym pracowniom i laboratoriom zwłaszcza w dziedzinach : mechaniki, mechatroniki, elektroniki i lotnictwa. Powstały zupełnie nowe laboratoria jak np.: Pracownia aerodynamiki lotu, Pracownia obsługi naziemnej lotnictwa i napraw lotniczych, Laboratorium budowy i eksploatacji statków powietrznych. Ważne jest również wsparcie firm przemysłu lotniczego, z którymi współpracujemy nie tylko w Dolinie Lotniczej ale również prowadząc dla nich kursy i szkolenia młodzieży i dorosłych aby móc zasilić kadrę tychże przedsiębiorstw. Mamy też nadzieję, że wszystkie te działania pozwolą nam wzbogacić naszą ofertę szkoleniowo-edukacyjną i przygotowywać niezwykle profesjonalnie kadry dla lokalnego i podkarpackiego rynku pracy.

 

 

STRONY SZKOLNE
                                       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsp3@mkrosno.pl