Monter mechatronik

Mechatronika jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka. Stykamy się z nią w nowoczesnych aparatach fotograficznych, w sprzętach AGD, poduszkach powietrznych w samochodach oraz hamulcach (ABS). Mechatronika uczy, jak urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami elektromechanicznymi.mechatronik1 old

Jeżeli interesujesz się nowoczesnymi technologiami, automatyzacją, robotami, chcesz zdobyć zawód dający wiele możliwości zatrudnienia zostań uczniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie na kierunku: Monter Mechatronik. To najnowocześniejszy kierunek związany z elektroniką, automatyką i mechaniką dający bardzo wszechstronne wykształcenie

Monter mechatronik jest specjalistą, który spełnia swoje zadania zawodowe polegające na:
• montażu
• uruchamianiu
• użytkowaniu
• konserwacji i naprawie urządzeń i systemów mechatronicznych,
mechatronik2

Może wykonywać je zarówno w niewielkich firmach usługowych, jak i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Prace wykonywane przez montera mechatronika związane są między innymi z mechaniką, energoelektroniką, informatyką, pneumatyką, hydrauliką, robotyką, techniką mikroprocesora, automatyką.

Absolwent tego kierunku może wykonywać pracę na stanowisku:
• operatora urządzeń i systemów mechatronicznych,
• serwisanta sprzętu AGD, montera instalacji alarmowych,
• instalatora urządzeń automatyki domowej i przemysłowej,
• operatora maszyn manipulacyjnych.
Z urządzeniami mechatronicznymi stykamy się na co dzień, w związku z tym umiejętności pozyskane w trakcie procesu kształcenia dają bardzo duże szanse na łatwe znalezienie pracy po ukończeniu szkoły.
mechatronik3

Wiedza którą posiądziesz uczęszczając do naszej szkoły jest wiedzą praktyczną, którą pozwalają opanować takie pomoce dydaktyczne jak:

• Stanowiska pneumatyki i elektropneumatyki
• Stanowiska sensoryki pneumatycznej i elektrycznej
• Stanowiska programowania sterowników SIEMENS i FANUC
• Rzeczywiste aplikacje stosowane w produkcji przemysłowej (np.: sygnalizacje świetlne, stacje magazynowe, stacje transportowe i stacje manipulacyjne z chwytakiem pneumatycznym)
• Roboty dydaktyczne LEGO i Robotino
• Sprzęt kontrolno-pomiarowy (np.: multimetry cyfrowe, oscyloskopy, generatory)

Zawód montera mechatronika stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Monterzy mechatronicy mogą wykonywać zadania zawodowe w różnych gałęziach przemysłu, a niekiedy prowadzić własne firmy produkcyjne i usługowe. Według prognoz specjalistów, zajmujących się badaniem rynku pracy - mechatronicy stanowią grupę „zawodów przyszłości” co pozwala sądzić, że monter mechatronik to wyróżniający się zawód na krajowym i europejskim rynku pracy. Jest to możliwe dlatego, że mechatronika łączy kilka dziedzin jak np. : mechanikę, elektronikę, technologię informacyjną i programowanie. Jest to jedyny zawód „przyszłości”, który daję gwarancję zatrudnienia na wiele lat.

Uczymy sie w tych pracowniach

Egzamin zawodowy

Czym jest egzamin zawodowy ?

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin zawodowy) jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów: etapu pisemnego i etapu praktycznego.

Etapy egzaminu zawodowego

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów: pisemnego i praktycznego. Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części. Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.


O ocenianiu zewnętrznym

Ocenianie zewnętrzne jest nowym systemem oceniania, którego zadaniem jest podsumowanie określonego etapu kształcenia. Jest prowadzone przez instytucje zewnętrzne wobec szkoły w oparciu o ogólnopolskie wymagania egzaminacyjne zawarte w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów.

 

Materiały do egzaminów 

 Technik pojazdów samochodowych

Technik mechatronik 

Technik mechanik lotniczy

Technik mechanik

ZSZ mechanik pojazdów samochodowych

ZSZ elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód w branży motoryzacyjnej.

Poznając ten zawód podczas trzech lat nauki w ZSZ, można zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną w dziedzinie diagnostyki, naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych.

Współczesne samochody i motocykle „naszpikowane” są elektroniką. W niedalekiej przyszłości w powszechnym użytku będą pojazdy całkowicie elektryczne. Już teraz istnieje nieustanne zapotrzebowanie na elektromechaników pojazdów samochodowych, posiadających dużą wiedzę zawodową i to głównie w dziedzinie elektroniki. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące podstaw technologii i materiałoznawstwa elektrycznego, podstaw elektrotechniki, pomiarów elektrycznych i elektroniki samochodowej.

Absolwent naszej szkoły po ukończeniu tego kierunku na pewno będzie poszukiwanym na rynku pracy elektromechanikiem.

Uczniowie naszej szkoły zdobywają kwalifikacje pozwalające znaleźć zatrudnienie w:
 • zakładach elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych, 
 • zakładach naprawy pojazdów samochodowych, 
 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, 
 • autoryzowanych stacjach obsługi samochodów (ASO), 
 • zakładach produkujących układy elektryczne oraz elektroniczne na potrzeby motoryzacji, 
 • placówkach handlowych.


Absolwenci przygotowani są do spełniania zadań zawodowych, takich jak:

 • przyjmowanie samochodów lub ich zespołów do naprawy, 
 • sporządzanie protokołu przyjęcia, 
 • lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń w instalacji elektrycznej pojazdów z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń diagnostycznych, 
 • demontaż i montaż zespołu, mycie i weryfikacja części, 
 • wymiana zespołu, wymiana części zespołu, naprawa części, 
 • demontaż i montaż wiązek elektrycznych, rozruszników, zespołu wycieraczek, zespołu wyłączników, regulatorów napięcia, alternatorów, cewek zapłonowych, sygnałów dźwiękowych, elektrycznych pomp paliwowych i spryskiwaczy, elementów oświetlenia pojazdu, 
 • przeprowadzanie konserwacji i przeglądów okresowych zespołów i urządzeń wyposażenia elektrycznego, 
 • ustawianie reflektorów, 
 • ładowanie akumulatorów, 
 • ustawianie i regulowanie zapłonu, 
 • dokonywanie badań diagnostycznych i usuwanie usterek układów mechanicznych pojazdów, 
 • dokonywanie rozliczeń kosztów materiałów oraz robocizny usług naprawczych.


Szkoła zapewnia zdobywanie umiejętności praktycznych w oparciu o najnowsze technologie.

Uczeń ma dostęp do szerokiej gamy narzędzi naprawczych i diagnostycznych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:

 • wysokiej klasy specjalistyczne urządzenia pomiarowe 
 • oscyloskopy, multimetry, 
 • zestawy do autodiagnostyki OBD II, 
 • stanowiska dydaktyczne, 
 • i wiele innych.

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej na wymienionym kierunku mają możliwość bezpłatnego przygotowania się do egzaminu na prawo jazdy kategorii B.


Trzyletni cykl nauki kończy się Egzaminem Potwierdzającym Kwalifikacje Zawodowe. Na podkreślenie zasługuje fakt, że egzamin ten odbywa się na miejscu, a to dlatego że szkoła nasza jest REGIONALNYM OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM (ROWEZ).

Po zdaniu egzaminu każdy absolwent otrzymuje dyplom Elektromechanika Pojazdów Samochodowych w języku polskim, angielskim i innym wybranym języku obcym.

Dla tych uczniów, którzy pragną poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie najbardziej poszukiwanym na rynku pracy mamy ofertę bezpłatnych kursów dokształcających. Ich ukończenie jest potwierdzane certyfikatem honorowanym we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wszystkich chętnych zapraszamy do podjęcia nauki na prezentowanym kierunku.

 

Rekordy szkoły

Rok szkolny 2008/2009 

Rekordy Lekkoatletyczne

  Imię i nazwisko wynik
Bieg na 100m Arkadiusz Gierlach 11,6s
Bieg na 1000m Sławomir Bobusia 2min 48s
Skok wzwyż Kamil Gonet 172 cm
Skok w dal Rafał Zbylut 589 cm
Pchnięcie kulą Adam Duduś 1115 cm
     

Rekordy testu sprawności motorycznej

  Imię i nazwisko wynik
Podciąganie na drążku
1. Wajs Maciej IV bt
2. Filar Dawid IV et
3. Mikosz Sylwester II bt
20x
19x
18x
Bieg na 50m
1. Krasowski Gabriel IV bt
2. Gierlach Arkadiusz II et
3. Drobek Patryk I ct
4. Pilch Tomasz III b ZSZ
5. Brzyski Damian III a ZSZ
6,3 s
6,4 s
6,5 s
6,5 s
6,5 s
Bieg przełajowy
1. Soliński Dawid II at
2. Leśniak Dariusz I et
3. Świdrak Mateusz II at
2,59 min
3,02 min
3,06 min
Skok w dal z miejsca
1. Pelczar Piotr IV et
2. Woźniak Piotr II ct
3. Rubaj Radosław II bt
290 cm
280 cm
280 cm
Siady z leżenia (30s)
1. Mikosz Sylwester II bt
2. Adamik Jakub III b ZSZ
3. Łęcki Arkadiusz III at
4. Turowski Grzegorz III ct
5. Adamczyk Dawid I ct
6. Filar Paweł IV e
40x
39x
38x
38x
38x
38x

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych to oferta dla tych gimnazjalistów, którzy chcą w ciągu trzech lat nauki zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną w dziedzinie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące podstaw konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji, diagnostyki, naprawy itp.

Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód.

Uczniowie naszej szkoły zdobywają kwalifikacje pozwalające znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach serwisowych, 
 • zakładach usługowo naprawczych, 
 • stacjach diagnostycznych, 
 • fabrykach samochodowych
Absolwenci przygotowani są do spełniania zadań zawodowych, takich jak:
 •  przyjmowanie samochodów osobowych i zespołów samochodowych do naprawy oraz sporządzanie protokołów przyjęcia, 
 • ustalanie przyczyn wad i uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów samochodów osobowych metodami diagnostycznymi, 
 • usuwanie usterek w zespołach i układach samochodów osobowych w ramach napraw bieżących i okresowych, 
 • przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych podwozia i nadwozia, 
 • wymiana płynów eksploatacyjnych z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego, 
 • wykonywanie demontażu i montażu samochodów i jego zespołów, 
 •  mycie oraz czyszczenie części i zespołów, 
 • przeprowadzanie weryfikacji części, 
 • przeprowadzanie naprawy zespołów, 
 • dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych przy wykorzystaniu obróbki ręcznej, mechanicznej, plastycznej, 
 • sprawdzanie jakości wykonywanych prac obsługowo-naprawczych, 
 • organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.
 


Szkoła zapewnia zdobywanie umiejętności praktycznych w oparciu o najnowsze technologie.

Uczeń ma dostęp do szerokiej gamy narzędzi naprawczych i diagnostycznych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:

 • linia diagnostyczna, 
 • hamownia podwoziowa, 
 • hamownia silnikowa, 
 • stoły probiercze marki BOSCH, 
 • zestawy OBD II, 
 • i wiele innych.

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej na wymienionym kierunku mają możliwość bezpłatnego przygotowania się do egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Trzyletni cykl nauki kończy się Egzaminem Potwierdzającym Kwalifikacje Zawodowe. Na podkreślenie zasługuje fakt, że egzamin ten odbywa się na miejscu, a to dlatego że szkoła nasza jest REGIONALNYM OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM (ROWEZ).

Po zdaniu egzaminu każdy absolwent otrzymuje dyplom Mechanika Pojazdów Samochodowych w języku polskim, angielskim i innym wybranym języku obcym.

Dla tych uczniów, którzy pragną poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie najbardziej poszukiwanym na rynku pracy mamy ofertę bezpłatnych kursów dokształcających. Ich ukończenie jest potwierdzane certyfikatem honorowanym we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 Wszystkich chętnych zapraszamy do podjęcia nauki na prezentowanym kierunku.

Uczymy sie w tych pracowniach

Wykaz klas i wychowawców

WYKAZ

klas w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

w roku szkolnym 2014/2015

 

Lp.

Klasa

Zawód – specjalność - profil

Wychowawca

1.         

I a ZSZ

mechanik pojazdów samochodowych

mgr inż. Krzysztof Karkut

2.         

II a ZSZ

mechanik pojazdów samochodowych

mgr inż. Zofia Wrzask

3.         

II b ZSZ

elektromechanik pojazdów samochodowych

mgr Julita Gładysz

4.         

III a ZSZ

mechanik pojazdów samochodowych

mgr Artur Kociuba

5.         

I a T

I b T

technik mechanik

technik pojazdów samochodowych

mgr Monika Dienis - Janczewska

6.         

I c T

technik pojazdów samochodowych

mgr inż. Piotr Boś

7.         

I d T

technik pojazdów samochodowych

inż. Lucjan Piczak

8.         

I f T
I e T

technik mechatronik
 technik mechanik lotniczy

mgr inż. Monika Horodyska

9.         

I g T

technik mechatronik

mgr inż. Grzegorz Kuźniarowicz

10.      

II a T

II b T

technik mechanik

technik pojazdów samochodowych

mgr Katarzyna Głowińska

11.      

II c T

technik pojazdów samochodowych

mgr Marcin Błaż

12.      

II d

technik pojazdów samochodowych

mgr Grzegorz Wilusz

13.      

II f T

II e T

technik mechatronik
technik mechanik lotniczy

mgr inż. Monika Lubas

14.      

II g T

technik mechatronik

mgr Katarzyna Domaradzka - Longawa

15.      

III a T

III eT

technik mechanik

technik mechanik lotniczy

mgr Michał Romanowski

16.      

III b T

technik pojazdów samochodowych

mgr Angelika Doniek

17.      

III c T

technik pojazdów samochodowych

mgr Władysław Koś

18.      

III d T

technik mechatronik

mgr inż. Piotr Warżołek

19.      

IV b T

technik pojazdów samochodowych

mgr Dorota Adamska

20.      

IV a T

IV c T

technik mechanik

technik pojazdów samochodowych

mgr Urszula Rajchel

21.      

IV d T

IV e T

technik mechatronik
technik mechanik lotniczy

mgr Justyna Jurczak

22.      

KKZ3

M12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

Administracja ZSP Nr 3 w Krośnie

Główny Księgowy: mgr Elżbieta Nowak
Kierownik Ekonomiczno Administracyjny: Zofia Wajs
Administrator RCEZiNT:  inż. Dopart Krzysztof
 

Baza sportowa

 • Duża sala
 • Siłownia
 • Mała sala
 • Boisko do piłki nożnej, ręcznej
 • Boisko do koszykówki, siatkówki
 • Gramy w tenisa stołowego
 • Biegamy w terenie, skaczemy w dal, pchamy kulą
 • Korzystamy również z krytej pływalni 
 • Jeździmy na łyżwach korzystając z lodowiska MOSiR w Krośnie

Komunikaty dla rodziców

2 czerwca 2015r. (wtorek) na godz. 16.00 zapraszamy wszystkich rodziców uczniów klas Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej na spotkanie z wychowawcami klas i nauczycielami uczącymi poszczególne rodzaje zajęć. Będą mogli się Państwo zapoznać z proponowanymi rocznymi ocenami klasyfikacyjnymi na zakończenie szkoły.

 

 

Cisco

Dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od marca 2010 roku jesteśmy lokalną akademią sieciową firmy Cisco. Program Cisco Networking Academy realizuje praktyczne hasło nauczania internetowego (e-lerning). Centralny serwer edukacyjny CNAMS (http://cisco.netacad.net) udostępnia akademiom Cisco pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu.

Program został stworzony przez nauczycieli i wykorzystuje najnowsze tendencje pedagogiczne. Materiały dydaktyczne są dostępne dla każdego ucznia akademii Cisco w laboratorium komputerowym oraz po zalogowaniu na serwer edukacyjny. Akademia udostępnia narzędzia umożliwiające testowanie wiedzy uczniów oraz dostarczające natychmiastowych informacji zwrotnych zarówno instruktorom jak i uczestnikom kursu. Dzięki ciągłemu śledzeniu jakości i częstemu ulepszaniu programu, akademie gwarantują uczestnikom kursów właściwy poziom nauczania.

Program nauczania Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy. Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych są przewidziane liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narzędzi internetowo- multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Wszystkie akademie mają możliwość publikowania swoich doświadczeń, usług, rozwiązań. Pozwala to całej społeczności akademii Cisco na korzystanie z dobrych doświadczeń innych i uniknięcie błędów dydaktycznych.

Uczniowie naszej szkoły w trakcie zajęć z przedmiotu technologia informacyjna realizują program kursu IT Essentials. Szkolenie "IT Essentials I: PC Hardware and Software" sponsorowane przez firmę Hewlett - Packard, pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy na temat działania sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych oraz elementów składowych komputera. Kurs IT Essential przygotowuje do dwóch certyfikatów przemysłowych: Comp TIA A+ oraz EUCIP

 

Pożegnanie absolwentów szkoły zawodowej

image

Pożegnanie absolwentów szkoły zawodowej

15 czerwca 2012r. w auli „Mechanika” pożegnaliśmy absolwentów ZSZ. Przy obecności sztandaru ZSP nr 3 absolwentów szkoły zawodowej pożegnała dyrekcja zespołu szkół, nauczyciele uczący w tych klasach oraz wychowawcy klas kończących ZSZ tj. mgr Katarzyna Głowińska i mgr inż. Piotr Warżołek. Wręczone zostały liczne dyplomy i nagrody dla wyróżniających się uczniów.

 

Zakończenie roku szkolnego

image

Zakończenie roku szkolnego w "Mechaniku"

9 czerwca 2012r. w „Mechaniku” jak w każdej innej szkole – odbyła się uroczystość kończąca rok szkolny. Ze względu na nadal prowadzoną inwestycję budowy Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii – uroczystość ta odbyła się na boisku sportowym obok budynku szkolnego. Obok uczniów, rodziców i nauczycieli przybyli na nią zaproszeni goście tj. : Stefan Pinderski – Dyrektor WORD w Krośnie oraz Wiesław Dymiński – Prezes Automobilklubu Małopolskiego w Krośnie.

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Spis treści:

1. Postanowienia wstępne
2. Kryteria ocen do wymagań edukacyjnych
3. Zasady oceniania
4. Zasady klasyfikowania i promowania
5. Egzamin klasyfikacyjny
6. Zasady odwołania od oceny klasyfikacyjnej
7. Egzamin poprawkowy
8. Zasady promowania
9. Przedmiotowy System Oceniania
10. Dokumentacja oceniania i klasyfikowania
11. Postanowienia końcowe

 

1. Postanowienia wstępne

§ 1
Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie przyjęty został Uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 7 października 2004 r. po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

§ 2
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie
- pomóc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i wdrażaniu do efektywnej samooceny
- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu
- dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia
- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

§ 3
Ocenianiu podlegają: osiągnięcia edukacyjne ucznia; zachowanie ucznia
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 4
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania
3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole
4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych
5. ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce

§ 5
W roku szkolnym będą odbywały się cztery spotkania z rodzicami t.j. po dwa w każdym semestrze. W zależności od potrzeb, ich liczba może wzrosnąć

§ 6
Doraźne kontakty odbywać się będą na wniosek rodzica lub wychowawcy według opracowanego planu

2. Kryteria ocen do wymagań edukacyjnych

§ 7
stopień celujący (6) oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu.

§ 8
stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania.

§ 9
stopień dobry (4) oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych szans w opanowaniu kolejnych treści kształcenia.

§ 10
stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać jego trudności przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu (dziedziny edukacji)

§ 11
stopień dopuszczający (2) oznacza, ze opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania jest tak niewielkie, iż stawia pod znakiem zapytania dalsze kształcenie w danym przedmiocie (dziedzinie edukacji) i utrudnia kształcenie w przedmiotach pokrewnych.

§ 12
stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści danego przedmiotu (dziedziny edukacji) i zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie przedmiotów pokrewnych.

3. Zasady oceniania


§ 13
Osiągnięcia ucznia sprawdza się w następujących formach: sprawdziany związane z mierzeniem jakości pracy szkoły testy (sprawdziany z większej części materiału: działowe, semestralne) testy etapowe (sprawdziany z trzech ostatnich lekcji) wypowiedzi ustne prace domowe zeszyty przedmiotowe (jako dowód pracy ucznia) aktywność na lekcji ( współpraca z nauczycielem) udział w konkursach i olimpiadach różne działania praktyczne samoocena ucznia

§ 14


Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wyrażone są w następującej skali: ocena cyfrowa skrót literowy oznaczenie celujący cel. 6 bardzo dobry bdb 5 dobry db 4 dostateczny dost. 3 dopuszczający dop. 2 niedostateczny ndst 1

§ 15
Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

§ 16
Wymagania edukacyjne niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna(semestralna ) ocena klasyfikacyjna, każdy nauczyciel zobowiązany jest podyktować uczniom do zeszytu przedmiotowego. Nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, aby zapis ten w zeszycie ucznia został podpisany przez jego rodzica (opiekuna).

§ 17
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna określa każdy nauczyciel przedmiotu i dokładnie zapisuje je w przedmiotowym systemie oceniania.

§ 18
Nie dopuszcza się przeprowadzania sprawdzianów całorocznych, z wyjątkiem tych, które mają na celu mierzenie jakości pracy szkoły.

§ 19
Ilość ocen będących podstawą do wystawienia oceny semestralnej lub końcowej ustala się według wzoru: liczba godzin w tygodniu + jeden. Jednak liczba ocen nie powinna być mniejsza niż trzy.

§ 20
Wszyscy uczniowie mają obowiązek przystąpienia do sprawdzianu pisemnego w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

§ 21
Uczeń, który nie uczestniczył w sprawdzianie pisemnym lub w którejś z innych obowiązujących procedur oceniania, bez względu na przyczyny nieobecności, ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzenia jego osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela, jednak wyłącznie w czasie zajęć szkolnych z danych zajęć edukacyjnych

§ 22
W sytuacji nieprzystąpienia przez ucznia do ustalonej procedury oceniania nauczyciel ma prawo w trybie dowolnym (jednak wyłącznie w toku zajęć szkolnych) sprawdzić, czy uczeń opanował dane treści nauczania i umiejętności.

§ 23
Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w trybie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty jej wystawienia.

§ 24
Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku obok poprawianej.

§ 25
Nauczyciel zobowiązany jest oceny ze sprawdzianów pisemnych wpisywać do dziennika kolorem czerwonym.

§ 26
Nauczyciel, przy przeprowadzaniu sprawdzianów pisemnych, ma obowiązek z góry określić i podać uczniom kryteria wymagań na poszczególne oceny szkolne.

§ 27
Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

§ 28
Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§ 29
Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

§ 30
Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej lub rocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym lub klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 31
Sprawdzanie i ocenianie prac pisemnych nie powinno trwać dłużej niż 14 dni.

§ 32
Nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania uczniów o sprawdzianie na tydzień przed jego przeprowadzeniem

§ 33
W jednym dniu nie może być więcej niż jeden sprawdzian.

§ 34
Koordynatorem dużych (semestralnych) sprawdzianów pisemnych w każdej klasie jest wychowawca, który czuwa nad obciążeniem pracą umysłową wychowanków. Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych zobowiązany jest z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem zgłosić wychowawcy klasy zamiar przeprowadzenia sprawdzianu.

§ 35
Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu. Nauczyciel może je przechowywać do końca danego semestru. W tym czasie stanowią one dokument pracy ucznia i nauczyciela. Wgląd do nich mają: uczeń, jego rodzice i organy nadzorujące.

§ 36
Nauczyciel jest zobowiązany do informowania rodziców o czynionych przez ucznia postępach (lub ich braku) w następujących formach: - ustnie (rozmowa) - za pośrednictwem karty ocen lub dzienniczka ucznia - poprzez pisemne recenzje prac - podczas dyżuru - wg harmonogramu

§ 37
W przypadku trudności ucznia z nauką, wychowawca, na prośbę nauczyciela uczącego dany przedmiot, zobowiązany jest do kontaktu z rodzicami ucznia i przedstawienie problemu.

§ 38
Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 39
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz postępy w sprawności.

§ 40
Oceny z religii nie wlicza się do średniej ocen ucznia.

§ 41
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z czynnych zajęć z wychowania fizycznego lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. Nie zwalnia to jednak ucznia z obecności na lekcjach podczas tych zajęć.

§ 42
W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

§ 43
1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

§ 44
W przypadku, gdy w danym roku szkolnym uczeń uczestniczy w praktyce zawodowej, zobowiązany jest do przedstawienia wychowawcy klasy nie później niż na dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej zaświadczenia, zawierającego ocenę tych zajęć

§ 45
Uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej zobowiązany jest dostarczyć wychowawcy klasy na dwa tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej (śródrocznej i końcowej) zaświadczenie zawierającego ocenę jego praktycznej nauki zawodu.

4. Zasady klasyfikowania i promowania

§ 46
Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

§ 47
Klasyfikowanie semestralne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć określonym w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

§ 48
Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocen zachowania.

§ 49
1. Semestr I rozpoczyna się 1 września a kończy klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej zgodnie ze szkolnym kalendarzem roku.
2. Jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, to Rada Pedagogiczna ustala terminy zakończenia pierwszego semestru i rozpoczęcia drugiego semestru

§ 50
Ocenianie w drugim semestrze rozpoczyna się z dniem wystawienia ocen za pierwszy semestr.

§ 51
Ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel danych zajęć edukacyjnych

§ 52
Na 14 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej nauczyciele są zobowiązani do poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych lub niemożliwości sklasyfikowania.
1. nauczyciel zobowiązany jest do wpisania oceny ołówkiem w rubrykę ocen semestralnych
2. wychowawca klasy powiadamia rodziców o proponowanych ocenach w formie ustalonej z nimi na pierwszym zebraniu.

§ 53
Zaproponowane uczniowi oceny semestralne i roczne uczeń może podwyższyć na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu i zawartych w przedmiotowym systemie oceniania.

§ 54
Ostateczne oceny semestralne i roczne nauczyciel zobowiązany jest wystawić najpóźniej 2 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. § 55 Oceny klasyfikacyjne z zajęć nie maja wpływu na klasyfikacyjną ocenę z zachowania.

5. Egzamin klasyfikacyjny

§ 55
Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń, który z powodów uznanych przez Radę Pedagogiczną za usprawiedliwione opuścił połowę czasu przeznaczonego na dane zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania i brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej. Do przyczyn usprawiedliwionych należą: pobyt w szpitalu, długotrwała choroba, rehabilitacja niepowodzenia spowodowane ukrytą chorobą lub deficytami wypadek losowy w rodzinie ucznia, który uniemożliwił mu systematyczne uczęszczanie na zajęcia inne, które wskaże rodzic lub prawny opiekun, a mające istotny wpływ na zaprzestanie uczęszczania do szkoły. Powyższe przyczyny muszą być udokumentowane.

§ 56
Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych.

§ 57
Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej nie może zdawać egzaminu klasyfikacyjnego. W szczególnych wypadkach decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna, jeśli przepisy inne nie stanowią inaczej /dotyczy Rozp. .MEN lub MENiS/.

§ 58
Rodzice ucznia powinni zwrócić się do dyrektora szkoły z pisemną prośbą o zgodę na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej śródrocznej i końcowej.

§ 59
Dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami ustala termin egzaminu w przypadku I semestru - w ciągu jednego miesiąca od zakończenia semestru ( kontynuuje naukę w II semestrze) 2. w przypadku II semestru - nie później niż w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych.

§ 60
Uczniowi, który nie mógł przystąpić w wyznaczonym terminie do egzaminu klasyfikacyjnego za II semestr, dyrektor szkoły - z chwilą ustalenia przeszkód - wyznacza następny termin, jednak nie późniejszy niż w ostatnim dniu danego roku szkolnego.

§ 61
Uczeń nie sklasyfikowany do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego nie jest promowany do klasy programowo wyższej i jeżeli nie ukończył 18 lat - powtarza najwyższą programowo klasę, do której uzyskał promocję. Rada Pedagogiczna może zaproponować kontynuację nauki w innej szkole zespołu z warunkiem wyrównania ewentualnych różnic programowych.

§ 62
Uczeń, który nie został sklasyfikowany do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego i ukończył 18 lat zostaje skreślony z listy uczniów - na mocy decyzji dyrektora szkoły wydanej na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

§ 63
Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

§ 64
Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń nie został sklasyfikowany zobowiązany jest podać uczniowi zagadnienia do egzaminu, uwzględniające całość materiału nauczania.

§ 65
Zestawy egzaminacyjne powinny być tak zredagowane, aby umożliwiły uczniowi wykazanie się wiedzą i umiejętnościami ze wszystkich poziomów wymagań.

§ 66
Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który spełnia obowiązek nauki poza szkołą

§ 67
Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 68, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

§ 68
Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 68 przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

§ 69
Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w § 68, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

§ 70
W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

§ 71
Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, nie klasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych

§ 72
Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem §73.

§ 73
Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

6. Zasady odwołania od oceny klasyfikacyjnej

§ 74
Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 75
W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

§ 76
Termin sprawdzianu, o którym mowa w §75, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 77
Nauczyciel, o którym mowa w §76 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

§ 78
Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 79
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w §75, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

7. Egzamin poprawkowy

§ 80
Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych.

§ 81
W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów.

§ 82
W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.

§ 83
Uczeń klasy programowo najwyższej w szkole danego typu może zdawać egzamin poprawkowy.

§ 84
Termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły wyznaczając na ostatni tydzień wakacji.

§ 85
Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo porozumieć się z uczniem i jego rodzicami w sprawie deklaracji poziomu zdawanego egzaminu. Uczeń może zadeklarować chęć zdawania egzaminu na każda z ocen szkolnych. Deklaracja musi być pisemna i zawierać podpis ucznia, jego rodzica i nauczyciela przedmiotu.

§ 86
Nauczyciel zobowiązany jest w pierwszym tygodniu po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej dać uczniowi zakres wymagań edukacyjnych objętych egzaminem na zadeklarowaną przez ucznia ocenę.

§ 87
Zestawy egzaminacyjne powinny być tak zredagowane, aby zawierały zadania z poziomu zadeklarowanego przez ucznia.

§ 88
Z egzaminu poprawkowego uczeń może uzyskać ocenę o którą zabiegał w deklaracji lub odpowiednia niższą, zależnie od poziomu wiedzy i umiejętności prezentowanych podczas egzaminu.

§ 89
Egzamin składa się z części pisemnej trwającej 45 minut i części ustnej trwającej 30 minut.

§ 90
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W jej skład wchodzą: nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - egzaminator nauczyciel prowadzący te same lub pokrewne zajęcia - członek komisji dyrektor szkoły - przewodniczący komisji

§ 91
Nauczyciel zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin poprawkowy może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

§ 92
Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

§ 93
Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

§ 94
Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 95
W przypadku zgłoszenia przez rodzica (opiekuna) zastrzeżenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor stosuje takie same procedury jak w przypadku zastrzeżenia o nieprzestrzeganiu procedur egzaminu klasyfikacyjnego.

8. Zasady promowania

§ 96
Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

§ 97
Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

§ 98
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

9. Przedmiotowy System Oceniania

§ 99
Przedmiotowy system oceniania opracowują nauczyciele uczący tego samego lub zbliżonych przedmiotów i jest dostępny u dyrektora szkoły.

§ 100
Zatwierdzony przez dyrektora Przedmiotowy system oceniania jest częścią szkolnego systemu oceniania i stanowi dokument regulujący pracę szkoły.

§ 101
Nauczyciel jest zobowiązany do przedłożenia dyrektorowi szkoły Przedmiotowego systemu oceniania w ustalonym przez dyrektora terminie, celem zatwierdzenia go.

§ 102
Przedmiotowy system oceniania obejmuje:
1. wymagania edukacyjne na poszczególne oceny
2. zestaw narzędzi oceniania (zgodny ze szkolnym systemem oceniania)
3. wymagania i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć dydaktycznych

§ 103
Nauczyciel zobowiązany jest opracować szczegółowe (z uwzględnieniem specyfiki zajęć) wymagania edukacyjne dla prowadzonych przez siebie zajęć, uwzględniając skalę ocen przyjętych w szkole. Kryteria te powinny zawierać:
1. wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem poziomu wiadomości i umiejętności dotyczących: wiedzy i umiejętności przedmiotowych wykorzystania wiedzy w praktyce komunikowania treści przedmiotowych twórczego myślenia i poszukiwania oraz innych aktywności, które uczeń podejmuje dobrowolnie, zgodnie z poziomem swego zaangażowania w realizację zajęć edukacyjnych (kreatywność) uzasadnienie, argumentowanie i przekonywanie
2. sposób informowania o postępach lub ich braku ucznia, rodziców i wychowawcę
3. zasady wglądu uczniów, rodziców do kontrolnych prac pisemnych
4. sposoby pozyskiwania ocen (ocenianie bieżące)
5. informacje o narzędziach pomiaru dydaktycznego stosowanych na swoich lekcjach
6. warunki poprawiania ocen cząstkowych

§ 104
W Przedmiotowych systemach oceniania zawarte są wszystkie inne nie ujęte w niniejszym dokumencie zasady oceniania.

§ 105
Przedmiotowe systemy oceniania stanowią załącznik do WSO

10. Dokumentacja oceniania i klasyfikowania

§ 106
Szkoła prowadzi następującą dokumentację stwierdzającą przebieg nauki ucznia:
a) dziennik lekcyjny,
b) arkusz ocen,
c) protokoły zebrań Rady Pedagogicznej,
d) protokoły egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

§ 107
Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, a także tygodniowy plan zajęć edukacyjnych, oznaczenie realizowanych programów nauczania zawartych w szkolnym zestawie programów nauczania dla danego oddziału oraz imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia.

§ 108
W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć, oceny uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych, oceny zachowania, a także przeprowadzone hospitacje zajęć edukacyjnych. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem.

§ 109
Dla uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą ocenianie może być także dokumentowane w Dzienniku zajęć indywidualnego nauczania, z tym że ustalone dla ucznia oceny roczne (semestralne) i ocenę zachowania wpisuje się do dziennika lekcyjnego.

§ 110
Świadectwa szkolne wypisuje wychowawca klasy.

§ 111
Świadectwo szkolne opieczętowane okrągłą pieczęcią podpisują własnoręcznie wychowawca klasy i dyrektor szkoły.

§ 112
Na świadectwie szkolnym można odnotować szczególne osiągnięcia ucznia.

§ 113
Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen ucznia.

§ 114
Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych zawartych w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz protokołach zebrań Rady Pedagogicznej. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano.

§ 115
Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała Rady Pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen ucznia.

§ 116
W arkuszu ocen ucznia zamieszcza się adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości i jego odpisu, duplikatu świadectwa, o udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia.

§ 117
W arkuszu ocen ucznia wpisuje się datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.

§ 118
W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, przesyła się do tej szkoły odpis arkusza ocen ucznia.

§ 119
Imię (imiona), nazwisko i miesiąc urodzenia ucznia, klasę (semestr), oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa, dyplomu lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Jako datę wystawienia świadectwa lub dyplomu przyjmuje się, datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku świadectwa lub dyplomu wydawanego na podstawie egzaminu - datę ustalonego przez szkołę terminu wydania absolwentom świadectw lub dyplomów.

§ 120
W rubryce, która nie jest wypełniana, wpisuje się poziomą kreskę, a w przypadku gdy kilka kolejnych rubryk nie jest wypełnianych; można je przekreślić ukośną kreską, przy czym w pierwszej i ostatniej wolnej rubryce wpisuje się poziome kreski. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych, wpisuje się "zwolniony/a".

§ 121
Oceny śródroczne i roczne z przedmiotów nauczania oraz z przeprowadzonych egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych w dzienniku wpisują nauczyciele tych przedmiotów, natomiast w arkuszach ocen wpisów tych dokonuje wychowawca klasy. Oceny z zachowania ucznia notuje w dokumentacji wychowawca klasy.

§ 122
Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym.

§ 123
Dyrektor szkoły upoważnia nauczycieli dokonujących sprostowań w dokumentacji do podpisania korekty swoim czytelnym imieniem i nazwiskiem.

§ 124
Sprostowania błędu i oczywistej pomyłki w dzienniku lekcyjnym dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie także kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu przez nauczyciela dokonującego korekty.

§ 125
Sprostowania błędu w arkuszu ocen dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie także kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz sporządzenie na dole strony notatki określającej na czym polega zmiana w zapisie. Pod tą adnotacją należy postawić małą, okrągłą pieczęć szkolną i złożyć czytelny podpis.

§ 126
W świadectwach, dyplomach i innych drukach szkolnych w części przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych dodatkowych wpisuje się te zajęcia przewidziane w szkolnym planie.

§ 127
W przypadku przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" w dokumentacji szkolnej i na świadectwie zamiast oceny należy wpisać "uczestniczył(a)".

§ 128
Stosowania plusów i minusów dopuszcza się jedynie w ocenach cząstkowych.

§ 129
W przypadku zniszczenia dokumentacji przebiegu nauczania wskutek pożaru, powodzi lub innych zdarzeń losowych, dyrektor szkoły powołuje komisję w celu ustalenia zakresu zniszczeń oraz odtworzenia tej dokumentacji, w szczególności księgi uczniów, arkuszy ocen uczniów oraz protokołów egzaminów dojrzałości. Odtworzenia dokumentacji dokonuje się na podstawie zachowanej dokumentacji przebiegu nauczania i innych dokumentów oraz zeznań świadków, w tym zeznań członków państwowych komisji egzaminacyjnych.

§ 130
Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzającej ukończenie szkoły - z wyróżnieniem.

§ 131
Absolwent szkoły, który uzyskał z egzaminu dojrzałości średnią ocen co najmniej 4,6 oraz uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo dojrzałości stwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

§ 132
Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 133
W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

11. Postanowienia końcowe§ 134
Wewnątrzszkolny System Oceniania jest dokumentem otwartym. Wszelkie zmiany wprowadza Rada Pedagogiczna stosownie do swoich kompetencji, uwzględniając wyniki ewaluacji.

§ 135
Za funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego systemu oceniania odpowiedzialni są: Dyrektor Szkoły Rada Pedagogiczna Samorząd Uczniowski

§ 136
Wszystkie sprawy szczegółowe nieuregulowane niniejszymi ustaleniami oraz sprawy sporne wynikające z realizacji tych ustaleń rozstrzyga dyrektor Szkoły. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

§ 137
Wewnątrzszkolny System Oceniania dostępny jest do wglądu uczniów, rodziców i nauczycieli: 1. w sekretariacie szkoły 2. w bibliotece szkolnej

§ 138
Wewnątrzszkolny System Oceniania jest jednym z podstawowych szkolnych dokumentów prawa oświatowego

§ 139
Ocenianie zachowania uczniów reguluje oddzielny dokument.

O zespole szkół

W skład ZSP3 wchodzą:

 • Centrum Kształcenia Praktycznego
 • Technikum
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Regionalny Ośrodek Egzaminacyjny (ROWEZ)
 • Ośrodek Kursowo - Szkoleniowy
 • Stacja Kontroli Pojazdów
 • RCEZINT
 • Muzeum Motoryzacji

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 "MECHANIK" im. Stanisława Staszica w Krośnie to szkoła zawodowa sięgająca swoją tradycją do 1892 r. Przez wiele lat kształciliśmy i kształcimy na wysokim poziomie dla potrzeb lokalnych podmiotów gospodarczych oraz studiów technicznych na terenie całego kraju. Z czasem staliśmy się jedyną tego typu placówką w Krośnie i powiecie krośnieńskim, gdyż kształcenie oparliśmy na drogim, ale jakościowo najlepszym sprzęcie dydaktycznym. Te i nowe wyzwania sprawiły, że kształcimy dla Doliny Lotniczej, bo tylko ten program i życzliwa opieka "Goodrich Krosno" - największego zakładu w regionie pozwalają na tworzenie kadry dla przemysłu lotniczego, samochodowego i elektromechaniczengo.
image 10Postawiliśmy na jakość kształcenia - nasi uczniowie uzyskali dwa pierwsze miejsca (w skali kraju) w olimpiadach motoryzacyjnych, a szkoła w rankingu tychże olimpiad, otrzymała miano pierwszej szkoły samochodowej w Polsce.

Te i inne sukcesy, np. w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, nie byłyby możliwe bez specjalistycznego sprzętu. Akcentujemy to, gdyż jesteśmy świadomi, że współcześnie bez dostępu do niego nie jest możliwe profesjonalne kształcenie - dotyczy to nie tylko kierunków samochodowych, ale również mechanicznych, elektronicznych i mechatronicznych.

pandaTa wysoka ocena spowodowała, że w 2005 roku otrzymaliśmy akredytację Ośrodka Egzaminacyjnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Jest to nasze wielkie osiągnięcie, gdyż w ten sposób zadbaliśmy o to, aby nasi uczniowie szkoły zawodowej i technikum mogli zdawać egzaminy zawodowe w naszym Centrum Kształcenia Praktycznego. Doceniają to ci uczniowie, którzy z odległych regionów przyjeżdżają do nas na egzaminy, a także ci z innych szkół zawodowych miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego. Jest to możliwe, gdyż w naszym zespole funkcjonuje placówka organizująca zajęcia praktyczne, tj. Centrum Kształcenia Praktycznego ZSP Nr 3. W województwie podkarpackim tylko my zabezpieczyliśmy w ten sposób zajęcia dla uczniów, którzy w tym samym kompleksie budynków mają zajęcia teoretyczne i praktyczne, a później egzamin na zakończenie szkoły. W naszym CKP mamy świetnie przygotowane pracownie i laboratoria, spełniające najwyższe standardy wymagań, co zaowocowało współpracą z Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Rzeszowską i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie.
maszyna13Specjalistyczne pracownie szkolne (samochodowe, metrologii, projektowania przestrzennego CAD/CAM), wyposażone w nowoczesny sprzęt, umożliwiają - uczniom nie tylko naszej szkoły - poznanie tajników laboratoryjnego obliczania wytrzymałości materiałów, opanowanie zasad informatycznego projektowania przestrzennego - tak potrzebnych przy zdawaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego. Bez tego oprogramowania i sprzętu nie byłoby możliwości odpowiedzialnego organizowania zajęć specjalistycznych. W tym zakresie nasza oferta jest najlepszą w regionie.

Wymienione możliwomaszyna14ści pracowni specjalistycznych w CKP wzbogacają pracownie przedmiotowe szkoły. To tutaj, na zajęciach przedmiotowo-teoretycznych, profesjonalna kadra nauczycieli przekazuje wiedzę, która daje przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych. Są to pracownie samochodowe o charakterze dydaktycznym, gdzie uczniowie poznają specjalistyczną wiedzę, a nawet mogą, w systemie laboratoryjnym, uruchamiać silniki. Zajęcia teoretyczne z przepisów ruchu drogowego są prowadzone pod wytrawnym okiem fachowca. Tu przygotowujemy do egzaminów na prawo jazdy , które uczeń technikum i szkoły zawodowej otrzymuje od szkoły w prezencie (pokrywamy przy tym wszystkie koszty).

Nasze inne pracownie zawodowe to pracownie elektryczne, elektroniczne i mechatroniczne, zgromadzony tutaj sprzęt dydaktyczny daje gwarancję doskonałego przygotowania zawodowego.

Szkoła to uczniowie. Dla nich zadbaliśmy o ciepłe posiłki i napoje oraz opiekę medyczną. Nasza szkoła to także - a może przede wszystkim - tradycja.. Spogląda na nas patron Stanisław Staszic i opiekun młodzieży Jan Paweł II. Wychowanie, bezpieczeństwo uczniów - to dla nas niezwykle ważne zadanie. Odwołujemy się często do tradycji... do wartości uniwersalnych, do naszych korzeni, do lokalnego patriotyzmu. Uświadamiamy, że Polska to nasze miasto, nasza rodzina, nasi bliscy... Mówimy, ze nasze korzenie to chrześcijaństwo, to siła i wiara, przetrwanie ducha narodowego, kontynuacja dokonań pokoleń. Uczymy głębokiego patriotyzmu, poszanowania świętości rodzicielskich rad na temat sensu życia. Pokazujemy, czym jest odpowiedzialność i miłość do drugiego człowieka. Przedstawiamy sens nauki, pracy - dla siebie , dla Polski, dla Rodziny...
Hołdujemy tradycji wychowania przez pracę. M.in. w imię tej tradycji wracamy do rajdów samochodowych, motocyklowych i kartingowych. Kiedyś te osiągnięcia sprawiały, że "Mechanik" zajmował wysokie lokaty muzeumw skali kraju.s Dzisiaj chcemy rozwijać te sukcesy, a miłośników ścigania na pojazdach silnikowych nie brakuje. Kierowani szczególną miłością do starszych i nowszych pojazdów zbudowaliśmy Muzealną Izbę Motoryzacjii. Jest tu ok. 50 motocykli i kilkanaście samochodów. To dzieło naszych uczniów, którzy w ramach prac dyplomowych dawali tym pojazdom "drugie życie".
To niektóre obrazy z życia naszej szkoły, która - sięgając do przeszłości - stara się wybiegać w przyszłość, by nasza oferta dla młodzieży była odpowiedzialna, atrakcyjna i spełniała wymagania Unii Europejskiej.

 

Technik Mechatronik

Jeżeli interesujesz się nowoczesnymi technologiami, pociąga Cię elektronika i automatyka, interesujesz się robotyką i jej rozwojem, chcesz zdobyć zawód dający wiele możliwości zatrudnienia zostań uczniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie na kierunku Technik Mechatronik.

Szkoła zapewni Ci szeroki zakres wiedzy z przedmiotów zawodowych obejmujących zagadnienia:
• Elektrotechniki
• Elektroniki
• Sensoryki
• Programowania sterowników przemysłowych
• Automatyzacji procesów przemysłowych
• Obsługi programów CAD/CAM
• Programowania obrabiarek CNC
tmechatronik1

Wiedzę praktyczną zdobędziesz na:

• miesięcznych praktykach zawodowych odbywanych w największych firmach regionu
• zajęciach praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego,
• zajęciach laboratoryjnych z wykorzystaniem najnowszego sprzętu dydaktycznego
• bezpłatnych kursach zawodowych, których ukończenie potwierdzane jest certyfikatami honorowanymi w całej Unii Europejskiej,
W naszej szkole zdobywasz wiedze, którą od razu popierasz praktyką. Wszystko to odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych i nowoczesnych pracowniach.

tmechatronik2
Ucząc się w naszej szkole zdobędziesz nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także umiejętności:

• obsługi nowoczesnych przyrządów pomiarowych
• wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
• posługiwania się oprogramowaniem specjalistycznym,
• programowania robotów
• projektowania i eksploatacji linii przemysłowych z wykorzystaniem siłowników pneumatycznych i hydraulicznych
• programowania sterowników przemysłowych

tmechatronik3

 Wiedzę praktyczną możesz pozyskać ćwicząc na takim sprzęcie dydaktycznym jak:
• Stanowiska pneumatyki i elektropneumatyki
• Stanowiska sensoryki pneumatycznej i elektrycznej
• Stanowiska programowania sterowników SIEMENS i FANUC
• Rzeczywiste aplikacje stosowane w produkcji przemysłowej (np.: sygnalizacje świetlne, stacje magazynowe, stacje transportowe i stacje manipulacyjne z chwytakiem pneumatycznym)
• Roboty dydaktyczne LEGO i Robotino
• Sprzęt kontrolno-pomiarowy (np.: multimetry cyfrowe, oscyloskopy, generatory)

mechatronik1
Ciągły postęp technologiczny wyzwala coraz większą ekspansję, szczególnie w zakresie elektroniki, mechaniki i informatyki. Rozwój tych dziedzin sprawił, że wszystkie te dyscypliny zaczęły się wzajemnie przenikać, żadna z tych branż nie może już istnieć bez siebie. Spowodowało to powstanie nowej dziedziny techniki jaką jest mechatronika, która połączyła wszystkie te specjalności. Mechatronika zadomowiła się na stałe w firmach produkcyjnych jak i w życiu codziennym zwykłych ludzi.

mechatronik3

Technik mechatronik to atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany zawód. Masz, więc realne możliwości znalezienia zatrudnienia w:
• dużych zakładach przemysłowych, które stawiają na automatyzacje produkcji,
• firmach montujących instalacje inteligentne w gospodarstwach domowych
• firmach instalujących instalacje alarmowe
• firmach produkujących sprzęt AGD
• zakładach serwisujących urządzenia codziennego użytku
• oraz wszędzie tam gdzie pojawiają się jakiekolwiek urządzenia zasilane energią elektryczną

mechatronik2
Z uwagi na to, że jesteśmy REGIONALNYM OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM- (ROWEZ), egzamin zawodowy odbywa się u nas. Po jego zdaniu każdy absolwent uzyskuje dyplom Technika Mechatronika w języku polskim, angielskim oraz innym wybranym języku obcym.
Kończąc naukę, po zdanym Egzaminie Dojrzałości możesz dalej zdobywać wiedzę studiując na uczelniach wyższych.

Technik Awionik

Technik awionik jest specjalistą, który zajmuje się diagnozą, naprawą i obsługą urządzeń automatyki lotniczej i wszystkich elementów elektronicznych. Absolwent tego kierunku posiada wiedzę z zakresu systemów sterowania statku powietrznego, przeglądem i naprawą urządzeń elektronicznych radionawigacji, radiołączności i elektronicznych obwodów automatyki.

Technik awionik jest prestiżowym kierunkiem, który oferuje nasza szkoła. Dzięki bogatemu zapleczu naukowemu uczniowie mogą pracować na prawdziwych instalacjach oraz przyrządach płatowcowych.

Szkoła posiada bogato wyposażone laboratoria budowy i eksploatacji statków powietrznych, laboratorium obsługi naziemnej i napraw płatowcowych. Dzięki takim laboratoriom uczniowie poznają konstrukcję, wyposażenie statku powietrznego oraz uczą się diagnozowania i napraw instalacji. Poznają zasady działania aparatury kontrolnej i wszystkich przyrządów nawigacyjnych, systemów radiowych oraz zapisu i przechowywania informacji.

Pogłębianie wiedzy oraz wykorzystanie jej w praktyce uczniowie mogą wykorzystać w laboratoriach poprzez własne doświadczenia. Są to laboratoria automatyki lotniczej, z tunelem aerodynamicznym oraz badań konstrukcji lotniczych.

Szkoła dzięki współpracy z firmami z branży lotniczej oferuje uczniom ciekawe praktyki. Są to firmy, które wraz z naszą szkołą należą do Stowarzyszenia Doliny Lotniczej. FK- Lightplanes, Ekolot, Aero-Kros oraz Aeroklub Podkarpacki są wiodącymi firmami na rynku lotniczym, gdzie uczniowie uczą się od doświadczonych inżynierów lotniczych konstrukcji, technologii i naprawy statków powietrznych, a w szczególności instalacji elektrycznych, przyrządów elektronicznych, systemów sterowania oraz całej automatyki statku powietrznego.


Co jeszcze oferujemy naszym uczniom???

 Szkoła prowadzi koła zainteresowań. Koło Modelarskie zrzesza uczniów którzy interesują się samolotami i lotnictwem i nie tylko lubią konstruować nowe modele statków powietrznych, a również chcą poznać podstawowe zasady mechaniki lotu- czyli „dlaczego samolot lata”?. Poprzez budowanie nowych modeli uczą się zasad aerodynamiki oraz sterowania i pilotażu. Swoje umiejętności pilotażowe mogą również poćwiczyć na symulatorze, który znajduje się w naszej szkole. Jest to symulator szybowcowy, który jest dostępny na mocy porozumienia o współpracy z firmą ProAviation. Firma ta wraz z naszym zapleczem dydaktycznym i kadrowym, organizuje szkolenia na pilotów szybowcowych i samolotowych, a dla bardziej zainteresowanych uczniów jest możliwość uczestnictwa w tych kursach.


Dla miłośników samolotów i lotnictwa co roku szkoła organizuje wyjazdy na pokazy lotnicze, które odbywają się w całej Europie.

Kształcenie w zawodzie technik awionik odbywa się zgodnie z przepisami lotniczymi i kończy egzaminem organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Kwalifikacje zawodowe potwierdzone są technika awionika w języku polskim, języku angielski oraz innym wybranym języku obcym.

awionik6

Absolwenci technika awionika mogą w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach technicznych, a w perspektywie podjąć ciekawą i satysfakcjonującą pracę.

Wykształcenie lotnicze gwarantuje im przyszłość i bezpieczeństwo oraz współpracę z największymi firmami lotniczymi na całym świecie.

 

Technik Mechanik Lotniczy

Technik mechanik lotniczy to specjalista, który zajmuje się naprawami statku powietrznego oraz jego zespołami. Jest wykwalifikowanym pracownikiem, który zna przepisy prawa lotniczego, potrafi czytać dokumentację płatowcową oraz silnikową.
mechanik lot1 old2

Technik mechanik lotniczy zajmuje się przede wszystkim planowaniem, organizowaniem i naprawą podzespołów płatowcowych. Nadzoruje także prowadzenie dokumentacji, montaż i demontaż części statku powietrznego. Absolwent po naszej szkole ma możliwość otrzymania licencji mechanika lotniczego, który jest prestiżowym zawodem i gwarantuje pracę w wielu firmach na całym świecie.
mechanik lot2

Szkoła należy do Stowarzyszenia Doliny Lotniczej, dlatego mamy możliwość współpracy z najlepszymi firmami lotniczymi na terenie całego kraju. Ponadto FK- Lightplanes, Aero-Kros, Ekolot i Aeroklubem Podkarpacki oferują naszym uczniom ciekawe praktyki. Współpraca z najlepszymi inżynierami i mechanikami lotniczymi gwarantuje poznanie wszelkich procedur związanych z powstaniem konstrukcji lotniczych oraz diagnozą, naprawą podzespołów i instalacji płatowcowych.
awionik1

Aeroklub Podkarpacki oferuje nam także loty zapoznawcze, aby uczeń sam doświadczył czym jest lotnictwo i co wpływa na własności lotne konstrukcji.

Szkoła posiada bogato wyposażone laboratoria budowy i eksploatacji statków powietrznych, laboratorium obsługi naziemnej i napraw płatowcowych. Dzięki takim laboratoriom uczniowie poznają konstrukcję, wyposażenie statku powietrznego oraz uczą się diagnozowania i napraw instalacji. Mają możliwość przeprowadzania doświadczeń w tunelu aerodynamicznym oraz badać konstrukcje lotnicze metodą magnetyczną, ultradźwiękową czy penetracyjną.

U nas naukę będzie odbywał nie na wirtualnym sprzęcie ale na pomocach dydaktycznych pochodzących z prawdziwych samolotów.

W skład naszych laboratoriów wchodzą miedzy innymi:
• Samolot Samba XXL
• Tablica przyrządów pokładowych samolotu MIG 21
• Usterzenie ogonowe w kształcie litery T szybowca Lambda
• Elektroniczny wskaźnik parametrów lotu i pracy silnika ze zdalnym układem zbierania danych
• XTreme – EFIS Elektroniczny system informacji dotyczących lotu
• Tablice przyrządów pokładowych samolotów (Cessna 182T, Cirrus , itp. )
• Silnik śmigłowca wielozadaniowego Mi – 2
• Tunel aerodynamiczny
• Profil skrzydła od Iskry TS-11
• Silnik od Antonowa An – 2
• Silnik od Iskry TS-11
• Silnik od Zlina
• Elementy instalacji zapisu parametrów lotu samolotu

Co jeszcze oferujemy naszym uczniom??
Uczniowie przez cały okres szkoły mają możliwość uczęszczania na koła zainteresowań, np. Koło Modelarskie, gdzie pod okiem nauczycieli poznają i uczą się podstawowych zasad aerodynamiki i mechaniki lotu czyli po prostu „dlaczego samolot lata?” A co roku najlepsi modelarze uczestniczą w krajowych zawodach modelarzy.

mechanik lot3


W ramach poznawania i „smakowania” lotnictwa - szkoła co roku organizuje wyjazdy na pokazy lotnicze. Wycieczki obejmują pokazy w całej Europie. Uczeń może doświadczyć niezapomnianych wrażeń i jeszcze bardziej pokochać lotnictwo. Poznając historie samolotów uczeń uświadamia sobie sens techniki lotniczej, a tym bardziej nauki swojego zawodu.

Aby jeszcze bardziej przybliżyć czym jest lotnictwo - uczniowie w ramach nauki zawodu mogą sami popróbować pilotażu na symulatorze szybowcowym.


Symulator ten jest dostępny dzięki zawartej umowie o współpracy z firmą ProAviation, która ma siedzibę w naszej szkole. Wspólnie z firmą tą prowadzimy szkolenia na pilotów szybowcowych i samolotowych oraz kursy do licencji na mechanika lotniczego. Co roku najlepsi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w takich kursach i zdobywania dodatkowych kwalifikacji, zależnie czy chcą być pilotami w przyszłości czy pracować jako mechanicy.
mechanik lot4
Cykl kształcenia na kierunku technik mechanik lotniczy kończy się egzaminem organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Kwalifikacje potwierdzane są dyplomem technika mechanika lotniczego w języku polskim, angielskim oraz wybranym języku obcym.

mechanik lot5Absolwenci kierunku technik mechanik lotniczy są wysoko wykwalifikowanymi pracownikami branży lotniczej. Jest to pierwszy krok, aby kontynuować naukę na prestiżowych wyższych uczelniach technicznych oraz wojskowych i zdobywać licencję: pilota albo mechanika lotniczego. Zawód ten gwarantuje ciekawą pracę w firmach lotniczych nie tylko w kraju ale także w dużych międzynarodowych firmach jak Boeing, Rolls Royce, General Electric i wiele innych.

Dlaczego My?

Oferujemy kierunki i zawody nowoczesnych technologii

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 „Mechanik” im. Stanisława Staszica w Krośnie - to szkoła zawodowa sięgająca swoją tradycją do 1892 r. Od wielu lat kształcimy na wysokim poziomie dla podmiotów gospodarczych Podkarpacia i całego kraju a także dla studiów technicznych. Dzisiaj jako jedyni w regionie kształcimy dla: motoryzacji, lotnictwa, branży mechanicznej i mechatronicznej. Tylko u nas w technikum i szkole zawodowej dajemy uczniom dodatkowe uprawnienia w różnych zawodach na bezpłatnych kursach kwalifikacyjnych uznawanych w całej UE.
Z myślą o absolwentach gimnazjum, przygotowaliśmy ofertę w której pokazujemy dlaczego warto postawić na nasze kierunki i zawody

Oto nasze argumenty:

Krośnieński "Mechanik" najlepiej kształci dla branży motoryzacyjnej ...

Od lat "Mechanik" jest słusznie uważany za szkołę, która głównie kojarzy się z motoryzacją. Kształcenie dla tej branży prowadzimy na kierunku: technik pojazdów samochodowych. Mamy bardzo dobrze wyposażone pracownie, laboratoria i kadrę o wysokich kwalifikacjach. To pozwala kształcić na wysokim poziomie o czym świadczą wyniki olimpiad motoryzacyjnych. W ostatnich pięciu latach uzyskaliśmy dwukrotnie tytuł Pierwszej Szkoły Samochodowej w Polsce oraz dwukrotnie trzecie miejsce w rankingu na ponad 100 podobnych szkół w Polsce. Pozwala to naszym absolwentom otrzymywać pracę w najlepszych firmach motoryzacyjnych renomowanych marek: Volvo, Mercedes, Toyota, Volkswagen, General Motors oraz w innych podobnych. Nasi uczniowie mają możliwość podejmowania praktyki poza granicami Polski w krajach UE w firmach motoryzacyjnych wybieranych przez siebie. Dlatego na język obcy zawodowy tj. j.angielski i j.niemiecki przeznaczamy dodatkowe godziny co pozwala również mieć bardzo dobre przygotowanie do pracy poza granicami kraju.

Od kilku lat kształcimy dla lotnictwa i przemysłu lotniczego ...

Najpierw zaczęliśmy kształcić dla przemysłu lotniczego na kierunkach: technik mechanik i technik mechatronik. Było to możliwe przy naszym zaangażowaniu się w stowarzyszeniu: Dolina Lotnicza. Od kilku lat absolwenci z tych kierunków otrzymują bardzo atrakcyjna pracę i często możliwość dalszego szkolenia w USA, Kanadzie oraz krajach skandynawskich Europy. Obok tych kierunków pojawiły się nowe: technik mechanik lotniczy i technik awionik. To nie tylko zawody do obsługi statków powietrznych, lotnisk itp. Na tym poziomie przygotowujemy do ubiegania się o międzynarodową licencję PART co pozwala podjąć pracę we wszystkich krajach świata. Nasi absolwenci o wiele szybciej przyjmowani mogą być do lotniczej szkoły wojskowej w Dęblinie, z którą nawiązaliśmy współpracę i skąd mamy samolot bojowy Iskra do szkolenia lotniczego. Mamy i budujemy też własne laboratoria lotnicze oraz zapewniamy praktyki w firmach lotniczych w naszym regionie. To branża najbardziej elitarna i z dużymi możliwościami na przyszłość. Komunikacja lotnicza jest też coraz tańsza, bezpieczniejsza i coraz bardziej popularna co daje gwarancję na rozwój usług lotniczych.


Nie kształcimy bezrobotnych..

Nasze zawody na poziomie technikum: technik mechanik i technik mechatronik to najbardziej poszukiwani fachowcy przez firmy nie tylko w naszym regionie ale też w całym kraju. Właśnie w nich brakuje kadry inżynierskiej na poziomie 60% o czym mówią statystyki. Jeśli ktoś chce mieć ogólne przygotowanie techniczne z uwzględnieniem także mechaniki samochodowej i lotniczej to właśnie na tych kierunkach jest to możliwe. Są to właściwie kierunki najbardziej bezpieczne gdy chce się nie mieć zmartwień czy po ich ukończeniu będzie czekać praca. Posiadamy wiele umów z podmiotami gospodarczymi regionu, które najchętniej tych absolwentów chcą przyjmować do pracy. Nadmienić ponadto należy, że kadra inżynieryjno-techniczna ma wysoko płatne oferty pracy jak też nasi absolwenci po tych kierunkach. Zapewniamy również kontynuację nauki na poziomie studiów wyższych w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie gdzie Instytut ten mieści się u nas. Zapewniamy też dalsze kształcenie na kierunkach technicznych krakowskiej AGH i rzeszowskiej Politechnice. Nie wykluczamy, że uczelnie te w naszych obiektach będą prowadzić kształcenie na poziomie wyższym magisterskim.


Realizujemy projekty unijne które pozwalają mieć dodatkowy zawód

Od kilku lat realizujemy projekty unijne, które pozwalają pozyskać duże środki na sprzęt dydaktyczny dla pracowni i laboratoriów. Jest to ważne, bo nie kreda i tablica tylko drogi i jakościowo dobry sprzęt daje najlepsze przygotowanie do nauki i przyszłej pracy. Firmy dzisiaj nie chcą uczyć a chcą mieć fachowców znających ich linie technologiczne, a my to zapewniamy. Tylko tak przygotowanych zatrudnia się w wysokopłatnych zawodach i firmach zapewniających stabilność zatrudnienia. Aby jednak poznać wysokiej jakości sprzęt, maszyny i oprogramowanie – potrzebne są chęci do pracy, nauki i potrzebne są wymagania. Zapewniamy to - ale też wymagamy aby nie łudzić, iż bez wymagań można wiele osiągnąć. Dajemy przy tym największą szansę na zdanie egzaminów państwowych i na karierę w wymarzonej branży i zawodzie.


Jesteśmy Regionalnym Ośrodkiem Egzaminacyjnym

Od kilku lat na poziomie nie tylko średnim mamy egzaminy państwowe. Nasz zespół szkół uzyskał taką akredytację aby być Regionalnym Ośrodkiem Egzaminacyjnym (ROWEZ). Jest to niezwykle ważne dla tych co kończą szkołę i czeka ich egzamin. Co roku w czerwcu i lipcu widać jak nasi absolwenci zdają te egzaminy. Można też zauważyć jaka jest zdawalność innych uczniów z innych podobnych szkół zawodowych naszego regionu, którzy te egzaminy zdają u nas - w naszym ośrodku egzaminacyjnym. Ponadto posiadamy akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie na nadzorowanie innych szkół zawodowych w województwie podkarpackim w zawodach mechanicznych. Jest to wyróżnienie, które wyraźnie pokazuje nasze osiągnięcia edukacyjne.Centrum Kształcenia Praktycznego służy najlepiej naszym uczniom


Tylko w naszym zespole szkół funkcjonuje Centrum Kształcenia Praktycznego. Nie wysyłamy naszych uczniów do różnych firm aby tylko porządkowali hale produkcyjne. Zajęcia praktyczne u nas są prowadzone metodami laboratoryjnymi w różnych pracowniach dla wszystkich kierunków i zawodów u nas występujących. Dodatkowo dla poznawania poszczególnych modułów tematycznych, umożliwiamy naszym uczniom zajęcia w różnych firmach motoryzacyjnych, lotniczych i mechanicznych. Staramy się jednak głównie koncentrować na tym by jak najlepiej przygotować do egzaminów zawodowych - stąd znaczącą część zajęć praktycznych prowadzimy na miejscu. Służy temu zgromadzony o wysokich parametrach sprzęt techno-dydaktyczny w CKP co zapewnia wysoką jakość kształcenia.
W naszej prezentacji nie uda się przedstawić wszystkich atutów naszego zespołu szkół, aby absolwent gimnazjum uwierzył, że wybierając "Mechanik" wybiera właściwą przyszłość...
Jeśli absolwent szkoły gimnazjalnej chce połączyć swoje życie zawodowe z nowoczesnymi technologiami i chce się związać z dziedziną gospodarki opartej na wiedzy i na przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym mechanicznym i mechatronicznym - to wśród szkół zawodowych tych branż jesteśmy najlepsi. Wybierając nas - wybieraj świadomie najlepszą przyszłość.

Technik Mechanik

Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych. Dzięki nowym specjalnościom pozwalającym na poznanie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w przemyśle, ten zawód należy do najnowocześniejszych i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Nowoczesne specjalności takie jak: programista, operator maszyn sterowanych numerycznie CNC, oraz energetyka - odnawialne źródła energii sprawiły, że zawód ten wychodzi naprzeciw postępowi technicznemu niosącemu szybki rozwój technik komputerowych w zakresie metod projektowania i sposobów obróbki materiałów, oraz ogromne zapotrzebowanie na nowe niekonwencjonalne źródła energii.
mechanik1
Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną. W szczególności objawia się to niedoborem na rynku pracy operatorów maszyn sterowanych numerycznie, projektantów i technologów wykorzystujących w swojej pracy komputerowe systemy wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM.
Zakres prac jakie może wykonywać absolwent technikum w zawodzie mechanika jest olbrzymi, co czyni go bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy.
mechanik2

Aby jak najlepiej dostosować zainteresowania uczniów oraz wymagania pracodawców do konkretnych dziedzin prezentujemy moduły, które szczególnie prezentujemy uczniom podczas nauki:
• Komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM
• Programista, operator maszyn sterowanych numerycznie CNC
mechanik3


Komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM

Komputerowe wspomaganie projektowania determinuje funkcjonowanie tych specjalności, dlatego najpierw stawiamy na projektowanie i programowanie przy użyciu skomplikowanych ale niezbędnych programów, którymi dysponujemy.
Dlatego projektowanie i wspomaganie komputerowe, czyli zastosowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego w projektowaniu technicznym - pozwala znacząco obniżyć koszty wytworzenia i czas potrzebny na wykonanie danej części mechanicznej. Dzieje się tak ponieważ wszystkie niezbędne procesy i obliczenia można wykonać i zasymulować przy użyciu oprogramowania komputerowego co pozwala wykluczyć ewentualne pomyłki w późniejszym wykonaniu części mechanicznej. Metodologia CAD znalazła zastosowanie między innymi w inżynierii mechanicznej, lotniczej, elektrycznej i budowlanej.

Programista, operator maszyn sterowanych numerycznie CNC
Obrabiarka sterowana numerycznie jest to maszyna technologiczna realizująca proces obróbki materiału według wprowadzonego do układu sterowania programu. W odróżnieniu od tradycyjnych urządzeń pozwala to znacznie przyspieszyć proces obróbki oraz osiągnąć bardzo dużą jakość i powtarzalność wykonywania precyzyjnych elementów. Parametrów takich w żaden sposób nie można było osiągnąć metodami obróbki konwencjonalnej. Cechy te spowodowały że obrabiarki konwencjonalne zostały całkowicie wyparte przez urządzenia numeryczne. Obrabiarki CNC pozwalają na zaprojektowanie i zoptymalizowanie określonego elementu na ekranie komputera a wykonaniem części zajmie się już obrabiarka sterowana numerycznie. Obrabiarki numeryczne są stosowane w przemyśle mechanicznym, samochodowym, lotniczym, drzewiarskim itp. Więc praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. W związku z tak dużym wykorzystaniem obrabiarek CNC potrzebni są pracownicy potrafiący obsługiwać te nowoczesne maszyny. Specjaliści w zakresie obsługi i programowania maszyn numerycznych są więc poszukiwani nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Operator maszyn sterowanych numerycznie to elitarny zawód, wysokopłatny i poszukiwany w każdej branży, szczególnie tych związanych z Doliną Lotniczą i przemysłem lotniczym. 

W ramach zajęć uczeń zdobywa umiejętności z zakresu:
• technologii obróbki skrawaniem
• obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
• komputerowego wspomagania projektowania
• obsługi nowoczesnych narzędzi pomiarowych
mechanik4

Uczniowie na zajęciach specjalizujących zdobywają wiedzę praktyczną w doskonale wyposażonych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego i firmach Doliny Lotniczej tj. Goodrich Krosno, WSK Krosno.

Zawód technik mechanik jest zawodem, który może sprostać wszystkim oczekiwaniom przemysłu energetycznemu oraz z naprawą, obsługą, budową i projektowaniem nowoczesnych systemów odnawialnych źródeł energii.

Naszym celem jest przygotowywanie kadr pod zawód „przyszłości” gdzie odnawialne energie na pewno staną się atrakcyjnym zawodem na poziomie technikum. Ostatnie lata i „dyrektywy” Unii Europejskiej wręcz skłaniają współcześnie do stosowania alternatywnych źródeł energii, dlatego nasz kierunek – specjalizacja, jest kierunkiem „na teraz” i kierunkiem przyszłości.
Cykl kształcenia kończy się egzaminem organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Z uwagi na to, ze jesteśmy Regionalnym Ośrodkiem Egzaminacyjnym (ROWEZ), informujemy, że egzaminy te są realizowane u nas.
Na te egzaminy przyjeżdżają także uczniowie z innych szkół województwa podkarpackiego. Uważamy więc, ze warto u nas podjąć naukę i na miejscu zdawać egzamin kwalifikacyjny zawodowy. Po jego zdaniu, każdy uczeń-absolwent uzyskuje dyplom technika mechanika w języku polskim, języku angielskim oraz wybranym języku obcym.
W trakcie procesu kształcenia umożliwiamy również całkowicie bezpłatnie zdobycie dodatkowych kwalifikacji, potwierdzonych certyfikatami w zakresie umiejętności najbardziej pożądanych przez pracodawców na rynku pracy.

Kadra

Kadra Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie:

 

Technik pojazdów samochodowych

Jeżeli interesujesz się motoryzacją, jej rozwojem, najnowocześniejszymi metodami diagnostycznymi, chcesz zdobyć zawód dający wiele możliwości zatrudnienia zostań uczniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie na kierunku Technik pojazdów samochodowych. To najnowocześniejszy kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych, jak również zarządzaniem przedsiębiorstwem samochodowym.samochod1

Szkoła zapewni Ci szeroki zakres wiedzy z przedmiotów zawodowych:

• Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym,
• Podstawy konstrukcji maszyn,
• Silniki pojazdów samochodowych,
• Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych,
• Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych,
• Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami,

samochod2

Zdobędziesz także wiedzę praktyczną z zakresu:

• Diagnozowania zespołów pojazdów samochodowych,
Diagnozowania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
• Organizowania i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych,
• Obsługi i napraw bieżących pojazdów samochodowych.samochod3

Szkoła oferuje zdobywanie umiejętności praktycznych na najnowocześniejszych urządzeniach i stanowiskach diagnostycznych. Poznasz zasady obsługi i diagnostyki pojazdów na:

• jednoosiowej hamowni podwoziowej- nauczysz się dokonywać pomiarów: mocy, momentu obrotowego silnika, prędkości pojazdu, ciśnienia doładowania itp,
• hamowni silnikowej- staniesz przy pulpicie sterowniczym i będziesz sam wpływał na parametry pracy silnika, a potem z dokonanych obserwacji wyciągniesz wnioski,
• linii diagnostycznej, która daje możliwości sprawdzenia m.in. amortyzatorów, szczelności instalacji LPG, pomiaru i regulacji parametrów geometrii pojazdu, ustawienia świateł, badania hamulców i jeszcze wielu innych fascynujących zagadnień,
• kilkunastu tablicach interaktywnych symulujących pracę układów wykonawczych pojazdu,
• stanowisku pojazdu hybrydowego,
• innych stanowiskach i urządzeniach, np.: montażownicy, wyważarce do obręczy stalowych i ze stopów lekkich, diagnoskopie FSA.
• narzędziami pomiarowymi np. do oceny stanu oleju silnikowego, płynu chłodzącego, naciągu paska rozrządu itd,
• podnośnikiem kolumnowym,
• testerem ciśnienia sprężania,
• testerem akumulatora,
• testerami czujników.

samochod4

Obsłużysz:

• klimatyzację,
• napęd rozrządu,
• stół probierczy Common-Rail.samochod5

Zdobywając w taki sposób wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz ucząc się języka obcego zawodowego będziesz atrakcyjny na rynku pracy.

Ponadto proponujemy Ci bezpłatne szkolenie przygotowujące do nowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.samochod6

Wysokokwalifikowana kadra nauczycielska zapewnia kształcenie uczniów i przygotowanie ich do Egzaminu Dojrzałości i Egzaminu Zawodowego.

Po ich zdaniu absolwent uzyskuje dyplom Technika Pojazdów Samochodowych w języku polskim, angielskim oraz innym wybranym języku obcym.

Uczniowie szczególnie zainteresowani motoryzacją mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, w tym tak popularnych jak olimpiada
z Castrolem czy olimpiada techniki samochodowej. Z roku na rok notujemy sukcesy w tej dziedzinie. W ciągu ostatnich lat czterokrotnie zdobyliśmy tytuł Pierwszej Szkoły Samochodowej w Polsce, oraz kilkakrotnie miejsca punktowane na szczeblu centralnym.
Kończąc naukę, po zdanym Egzaminie Dojrzałości możesz dalej zdobywać wiedzę studiując na uczelniach wyższych.
Ucząc się w naszej szkole zdobędziesz nie tylko wiedze teoretyczną, ale także umiejętności:

• posługiwania się oprogramowaniem specjalistycznym,
• prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z obsługą
i naprawą pojazdów samochodowych,
• wykonywania oceny stany technicznego pojazdu samochodowego i jego zespołów,
• dobierania części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,
• obsługiwania i naprawiania pojazdu samochodowego i jego zespołów,
• organizowania i nadzorowania procesów obsługowo-naprawczych pojazdów samochodowych.


Technik pojazdów samochodowych to atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany zawód. Masz, więc realne możliwości znalezienia zatrudnienia w:

• salonach obsługi i sprzedaży samochodów,
• warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych,
• stacjach diagnostyki pojazdów,
• zajezdniach i bazach transportowych,
• firmach przewozowych i kurierskich,
• firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne,
• firmach produkujących różnego typu pojazdy, w montowniach.

 

Nauczyciele

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących:

dyrektor mgr Adamski Bogdan

 

mgr Adamska Dorota

mgr Akslar Małgorzata

mgr Błaż Marcin

mgr Buczek Dorota

mgr Buda Joanna

mgr Czekaj Agnieszka

mgr Dąbrowska Tatiana

mgr Dienis-Janczewska Monika

mgr Domaradzka-Longawa Katarzyna

mgr Doniek Angelika

mgr Dural Jerzy

mgr Gładysz Julita

mgr Głowińska Katarzyna

mgr Gonet Piotr 
mgr Gorczyca Paweł

mgr Jurczak Justyna

mgr Kociuba Artur

mgr Kopiec Agnieszka

mgr Koś Władysław

mgr Edyta Krężałek

mgr Krzanik Bogusław

mgr Miara Marcin

mgr Pelczar-Kustra Agnieszka

mgr Podkul Grzegorz

mgr Rajchel Urszula

Ks. mgr Rakoczy Bartosz

mgr Romanowski Michał

mgr Rzecznik Beata

mgr Szczepanik Karol

mgr inż. Urbanek Piotr

mgr Urbanik Justyna

mgr Wojciech Werpachowski

mgr Węgrzyn Mariusz

mgr Wilusz Grzegorz

mgr inż. Wrzask Mariola

 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych:

wicedyrektor inż. Lorenc Wojciech

 

mgr inż. Maria Bor

mgr inż. Boś Piotr

mgr inż. Krzysztof Dopart

mgr inż. Fejkiel Romuald

mgr inż. Horodyska Monika

mgr inż. Karkut Krzysztof

mgr inż. Kuźniarowicz Grzegorz

mgr inż. Lubas Monika

mgr inż. Paszyński Sławomir

inż. Piczak Lucjan

mgr inż. Puk Piotr

mgr inż. Sabik Tadeusz

mgr inż. Walus Łukasz

mgr inż. Warżołek Piotr

mgr inż. Wrzask Mariola

mgr inż. Wrzask Zofia

________________________________________


Nauczyciele zajęć praktycznych Centrum Kształcenia Praktycznego:

kierownik CKP mgr inż. Jacek Kafel

z-ca kierownika mgr Szajna Roman

mgr Chandoha Paweł

mgr inż. Krzysztof Dopart

mgr inż. Kustra Karol

Kustroń Roman

Lipiński Krzysztof

mgr Machnik Jacek

licencjat Pelczar Marek

Przybyłowicz Stanisław

mgr Tyburski Roman

mgr inż. Walus Łukasz

mgr inż. Węgrzyn Marcin

inż. Węgrzyn Stanisław

создать сайт