Inne funkcje kierownicze

 

julita

Przewodnicząca Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących
mgr Buczek Dorota
 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr Julita Gładysz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej
i Nowoczesnych Technologii
 mgr inż. Grzegorz Kuźniarowicz
 
Przewodnicząca Komisji Kształcenia Zawodowego
 mgr inż. Monika Horodyska
   
Przewodniczący Komisji Zajęć
Praktycznych
mgr Roman Szajna
 
 
Przewodnicząca Zespołu Wychowawczego
Pedagog mgr Joanna Buda

 

 

 

  

 

 

film 120 lat

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne - Rok szkolny 2015/2016 semestr II wykaz ważny od 01.02.2016r. 

 
Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Stopień awansu zawodowego     Termin
Nazwa zajęć Ilość godzin zajęć
1. Adamska Dorota Dyplomowany Koło matematyczne 1

poniedziałek

7.10 -7.55

2. Akslar Małgorzata Mianowany Koło języka angielskiego 1

czwartek

13.15 -14.00

3. Boś Piotr Dyplomowany Koło motoryzacyjne TURBO 1

wtorek

13.15 -14.00

4. Chandoha Paweł Mianowany Koło diagnostów samochodowych 1

piątek

15.00 -15.45

5. Doniek Angelika Dyplomowany Koło polonistyczne 1

piątek

14.05 -14.50

6. Gonet Piotr Dyplomowany Zajęcia sportowe - pływanie 2

wtorek

15.30 -16.15

7. Gonet Piotr Dyplomowany Zajęcia sportowe - siłownia 2

czwartek

14.00- 15.30

   8. Kafel Jacek Dyplomowany Koło pasjonatów starych i nowych pojazdów      1

środa

15.45 -16.30

   9. Karkut Krzysztof Kontraktowy Koło diagnostów samochodowych      1

środa

12.25 -13.10

   10. Paszyński Sławomir Mianowany Koło elektrotechniki lotniczej      1

piątek

7.00 -7.45

        11. Pelczar - Kustra Agnieszka Mianowany Koło matematyczne      1

piątek

14.05 -14.50

   12. Puk Piotr Mianowany Koło programowania CNC      1 poniedziałek 15.00 -15.45
   13. Rajchel Urszula Dyplomowany Koło matematyczne      1

    piątek

7.10 -7.55

   14. Romanowski Michał Dyplomowany Szkolny klub miłośników lotnictwa      1

czwartek

15.45 -16.30

   15. Szajna Roman Dyplomowany Koło mechatroniki samochodowej      1

wtorek

14.05- 14.50

   16. Urbanek Piotr Dyplomowany Koło fizyczne      1

czwartek

8.00 - 8.45

   17. Warżołek Piotr Mianowany Koło mechatroniczne      1

wtorek

14.05 -14.50

Filmy promocyjne

Rok szkolny 2017/2018

 

Mój dzień w Maladze - relacja z zagranicznych praktyk miesięcznych.

Podsumowanie praktyk zagranicznych 2016 -  tutaj

 

Filmy archiwalne

120 - lecie

 

 

 

Dolina lotnicza

 

Laboratoria - Galeria

 ulogo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013


Dyrekcja ZSP NR 3 w Krośnie

.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
Centrum Kształcenia Praktycznego
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii

 

Dyrektor
mgr Bogdan Adamski

Wicedyrektor
inż. Wojciech Lorenc

 

 

Kierownik Centrum
Kształcenia Praktycznego


mgr inż. Jacek Kafel

 

Zastępca Kierownika Centrum Kształcenia Praktycznego 

mgr  Roman Szajna

Centrum Technologii

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie to zespół szkół sięgający swoją tradycją do 1892pracownia-mechatroniki roku. Przez wiele lat kształcąca na wysokim poziomie dla potrzeb lokalnych podmiotów gospodarczych oraz studiów technicznych. Aby sprostać wymaganiom współczesnych przedsiębiorstw nowoczesnych technologii zbudowano Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii. Są to nowe laboratoria i pracownie, w których uczniowie będą mogli zdobywać wiedzę i umiejętności zgodne z wymaganiami programowego kształcenia zawodowego i podmiotów gospodarczych nie tylko regionu podkarpackiego.

 

Zajęcia edukacyjne będą realizowane w laboratoriach:
1.    Laboratorium diagnostyki maszyn i urządzeń
2.    Laboratorium napraw maszyn i urządzeń
3.    Laboratorium silników spalinowych i budowy pojazdów
4.    Laboratorium elektrotechniki i mechatroniki
5.    Laboratorium mechatroniki
6.    Laboratorium elektrotechniki i elektroniki
7.    Laboratorium metrologii
8.    Laboratorium materiałoznawstwa i badań konstrukcji lotniczych
9.    Laboratorium obsługi naziemnej lotnictwa i napraw lotniczych
10.    Laboratorium budowy i eksploatacji statków powietrznych
11.    Laboratorium obróbki skrawaniem
12.    Laboratorium obrabiarek konwencjonalnych
13.    Laboratorium obrabiarek CNC
14.    Laboratorium programowania obrabiarek CNC
15.    Laboratorium CAD/CAM
16.    Pracownia informatyczna
17.    Laboratorium obróbki cieplno-chemicznej
18.    Laboratorium spawalnictwa

Zgromadzone maszyny i urządzenia o wysokich parametrach techno-dydaktycznych w nowych laboratoriach służyć mogą nie tylko uczniom do zdobywania zawodu ale również studentom wyższych uczelni oraz pracownikom wielu firm, którzy będąpracownia-cnc podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. W nowych pomieszczeniach dydaktycznych odbywać się będzie kształcenie w kierunkach i zawodach branż:

    ●  motoryzacyjna
    ●  lotnicza
    ●  mechaniczna
    ●  mechatroniczna

W ten sposób szkoła i Centrum  swoją ofertą edukacyjną dają szansę kształcenia w oparciu o najwyższe standardy technologiczne nie tylko w Polsce ale całej Unii Europejskiej. Absolwent „Mechanika” kończąc szkołę ma największą szansę aby nie poszukiwać pracy bo to praca będzie jego poszukiwała …

Dolina Lotnicza

 ulogo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

Krośnieński „Mechanik” przygotował projekt unijny dotyczący budowy Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii, którego realizację rozpoczęto już w IV kwartale 2007 r. a cała inwestycja została zakończona w III kwartale 2012r.
Projekt ten powstał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, a jego zadaniem jest wsparcie jednostek edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego dla zawodów i kierunków nowoczesnych technologii związanych głównie z przemysłem lotniczym. Dlatego program ten objął głownie szkoły zawodowe i Centra Kształcenia Praktycznego będące członkami Stowarzyszenia Dolina Lotnicza. Oznacza to, że przedsiębiorstwa związane z przemysłem lotniczym mają największą szansę na rozwój, a kształcenie dla nich kadr jest nie tylko największym wyzwaniem ale również wskazuje wyraźnie jakie są zapotrzebowania w zawodach na terenie naszego regionu. Do tej pory firmy związane z przemysłem lotniczym regionu podkarpackiego zabiegały głównie o operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC). pracownia-mechatronikiDzisiaj potrzeba ta nadal jest bardzo ogromna, a pracownicy nowozatrudnieni są poważnie motywowani finansowo co absolwentom techników i studiów technicznych wyraźnie pokazuje sens pracy w takim przedsiębiorstwie. W nich zdobywa się doświadczenie, lepsze kwalifikacje i możliwość pracy w niezwykle estetycznych warunkach co burzy stereotyp poglądowy, że operatorzy obsługujący odpowiednie maszyny powinni częściej wymieniać odzież roboczą. Obecnie wystarczy odwiedzić kilka zakładów jak np. Goodrich Krosno aby zobaczyć jak inna jest praca od „starego” wyobrażenia. Można powiedzieć, że wspomniane przedsiębiorstwo oraz inne firmy Doliny Lotniczej to najpoważniejsi nasi klienci chętnie zatrudniający technika mechanika, technika mechanika lotniczego, technika awionika i technika mechatronika. Ostatnie lata wyraźnie pokazują jakie jest zapotrzebowania w tej dziedzinie. Nasz zespół szkół wychodząc tym możliwościom naprzeciw przygotował nowe kierunki kształcenia tj. technik mechanik lotniczy oraz technik awionik. Wspomniany właśnie projekt pozwalał pracownia-cncprzeznaczyć ok. 14 mln złotych na przeprowadzenie niezbędnych remontów w szkole i CKP aby dać warunki nowym pracowniom i laboratoriom zwłaszcza w dziedzinach : mechaniki, mechatroniki, elektroniki i lotnictwa. Powstały zupełnie nowe laboratoria jak np.: Pracownia aerodynamiki lotu, Pracownia obsługi naziemnej lotnictwa i napraw lotniczych, Laboratorium budowy i eksploatacji statków powietrznych. Ważne jest również wsparcie firm przemysłu lotniczego, z którymi współpracujemy nie tylko w Dolinie Lotniczej ale również prowadząc dla nich kursy i szkolenia młodzieży i dorosłych aby móc zasilić kadrę tychże przedsiębiorstw. Mamy też nadzieję, że wszystkie te działania pozwolą nam wzbogacić naszą ofertę szkoleniowo-edukacyjną i przygotowywać niezwykle profesjonalnie kadry dla lokalnego i podkarpackiego rynku pracy.

 

 

Oferta kursów i szkoleń

image 06Na podstawie prowadzonego przez nas rozeznania rynku pracy proponujemy organizowanie kursów przyuczających do zawodu. Gwarantem efektywności naszych szkoleń jest wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjno - techniczna. Przekazujemy wiedzę opartą na doświadczeniu, wykorzystując przy tym nowoczesne i skuteczne metody kształcenia. Ze swej strony gwarantujemy więc wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Zajęcia odbywają się w małych grupach od 8 do 15 osób. Zdobyte u nas umiejętności potwierdzone certyfikatami (również w wersji angielskiej) umożliwią pracę na rynku krajowym i europejskim. Oferujemy niskie ceny i dogodne formy płatności.

image 07Współpracujemy m.in. z:

- WUP (Wojewódzki Urząd Pracy) - Rzeszów
- C.D.G. (Centrum Doradztwa Gospodarczego) - Rzeszów
- PUP  (Powiatowy Urząd Pracy) - Krosno
- PUP (Powiatowy Urząd Pracy) - Gorlice
- PUP (Powiatowy Urząd Pracy) - Strzyżów
- P.A.K.D. (Podkarpacka Agencja
Konsultingowo Doradcza) - Jasło
- EDUKATOR - Jasło
- OHP (Ochotniczy Hufiec Pracy) - Rzeszów o/Krosno
- P.C.P.R. (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) - Krosno
- M.O.P.R. (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) - Krosno

oraz innymi firmami i instytucjami pośredniczącymi (GOODRICH Krosno, SIMKAS Tarnowiec itp.)

Na podstawie prowadzonej przez nasz Zespół statystyki w okresie  2006 - 2012 przeprowadziliśmy ponad 80 kursów i szkoleń (ok 1500 przeszkolonych osób).
 
  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

 image 09

pobierz kartę zgłoszeniową word_ikona

 Aktualna oferta kursów i szkoleń:


 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (tokarka, frezarka)
 • Mechatronika i diagnostyka samochodowa
 • CATIA – kurs podstawowy
 • Fakturowanie
 • Grafika komputerowa (Photoshop, Corel Draw)
 • Inventor zaawansowany
 • Komputer dla seniorów
 • Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania CAD/CAM
 • /obsługa programu AutoCAD oraz podstawy tworzenia dokumentacji technicznej/
 • Kurs komputerowy od podstaw z pakietem MS Office
 • Kursy komputerowe ECDL /Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy/
 • MS Access 2007 podstawowy
 • MS Excel 2007 podstawowy
 • MS Excel 2007 średniozaawansowany
 • MS Excel 2007 w biznesie
 • MS PowerPoint 2007
 • MS Word 2007 podstawowy
 • Obsługa kas - urządzeń fiskalnych
 • Solid Edge
 • Szkolenie komputerowe rozszerzone od podstaw
 • Tworzenie stron www- html, InDesign, Macromedia Flash
 • Angielski dla początkujących po 45 roku życia
 • Angielski dla barmanów i kelnerów
 • Angielski dla księgowych i finansistów
 • Angielski dla sprzedawców
 • Angielski matura podstawowa
 • Angielski matura rozszerzona
 • Angielski w biznesie
 • Język niemiecki w biurze
 • Jak reklamować firmę w Internecie ?
 • Księgowość małych i średnich firm
 • Magazynier - pracownik hurtowni i magazynu z obsługą komputera
 • Mikro i Mała Firma w sieci Internet
 • Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji
 • Prawne aspekty obsługi reklamacji
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • Przedstawiciel handlowy
 • Specjalista ds. kadr i płac (Płatnik, Symfonia – moduł kadrowy)
 • Sprzedawca handlowiec z obsługą urządzeń komputerowych
 • Szkolenia w ramach ROWEZ OKE Kraków
 • Szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • Wprowadzanie nowego produktu na rynek (New Product Development)
 • Wystąpienia publiczne - trening dla nieśmiałych i zawodowców
 • Zarządzanie produkcją oraz systemy wspomagające produkcję
 • Zarządzanie produktywnością – metody redukcji kosztów i wzrostu sprzedaży
 • Inne na życzenie zleceniodawcy


Nawiążemy współpracę z wykładowcami, trenerami i ekspertami w swoich dziedzinach, którzy prezentują ciekawe tematy szkoleń.

Tematyka szkoleń, która nas interesuje:
 • Oprogramowanie wspomagające projektowanie inżynierskie
 • Oprogramowanie IT
 • Zagadnienia z zakresu przemysłu
 • Automatyka przemysłowa
 • Mechatronika
 • Elektronika i elektryka
 • Energetyka
 • Kompetencje inżynierskie
 • Inne

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub kontakt telefoniczny: (13) 43-215-61

Szkolenie to różne działania i formy doskonalenia umiejętności, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych w wielu obszarach. Szkolenia to zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Uczenie się jest procesem nie ograniczającym się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez całe życie ma olbrzymie możliwości zmiany swojej osobowości oraz poszerzania wiedzy. Powinien je rozwijać z korzyścią dla siebie, jak i firmy w której pracuje. Szkolenia to nie tylko nabywanie nowych umiejętności, to również zmiana postawy

ROWEZ

 

rowez-logo-duze.jpgRegionalny Ośrodek Wspierania Egzaminów Zawodowych w Krośnie odpowiedzialny jest przygotowanie, organizację i przeprowadzanie na terenie województwa podkarpackiego egzaminów zewnętrznych z przygotowania zawodowego w branży mechaniczno-rolniczej.

W dniu 19 lutego 2009 roku na spotkaniu dotyczącym współpracy ROWEZ z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie podpisana została umowa o dalszej współpracy.

Naszym celem jest upowszechnianie informacji na temat egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Każdego roku przygotowujemy próbne egzaminy pisemne i próby pracy, a także dokonujemy analizy ich wyników.

RCEZiNT w Krośnie

 ulogo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

01

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie to zespół szkół sięgający swoją tradycją do 1892 roku. Przez wiele lat kształcąca na wysokim poziomie dla potrzeb lokalnych podmiotów gospodarczych oraz studiów technicznych.


02Aby sprostać wymaganiom współczesnych przedsiębiorstw nowoczesnych technologii 1 września 2012 roku otwarto Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii. Są to nowoczesne laboratoria i pracownie, w których uczniowie mogą zdobywać wiedzę i umiejętności zgodne z wymaganiami programowego kształcenia zawodowego i podmiotów gospodarczych nie tylko regionu podkarpackiego.

W skład RCEZiNT wchodzą następujące laboratoria i pracownie:
1. Laboratorium diagnostyki maszyn i urządzeń 
2. Laboratorium napraw maszyn i urządzeń
3. Laboratorium silników spalinowych i budowy pojazdów
4. Laboratorium elektrotechniki i mechatroniki
5. Laboratorium mechatroniki
6. Laboratorium elektrotechniki i elektroniki
7. Laboratorium metrologii
8. Laboratorium materiałoznawstwa i badań konstrukcji lotniczych
9. Laboratorium obsługi naziemnej lotnictwa i napraw lotniczych
10. Laboratorium budowy i eksploatacji statków powietrznych
11. Laboratorium obróbki skrawaniem
12. Laboratorium obrabiarek konwencjonalnych
13. Laboratorium obrabiarek CNC
14. Laboratorium programowania obrabiarek CNC
15. Laboratorium CAD/CAM
16. Pracownia informatyczna
17. Laboratorium obróbki cieplno-chemicznej
18. Laboratorium spawalnictwa

03Zgromadzone maszyny i urządzenia o wysokich parametrach techno-dydaktycznych w nowych laboratoriach służyć mogą nie tylko uczniom do zdobywania zawodu ale również studentom wyższych uczelni oraz pracownikom wielu firm, którzy będą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

 

W nowych pomieszczeniach dydaktycznych odbywać się będzie kształcenie w kierunkach i zawodach z branż:
● motoryzacyjnej
● lotniczej
● mechanicznej
● mechatronicznej

 

04

Zgromadzone maszyny i urządzenia o wysokich parametrach techno-dydaktycznych w nowych laboratoriach służyć mogą nie tylko uczniom do zdobywania zawodu ale również studentom wyższych uczelni oraz pracownikom wielu firm, którzy będą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez różnorodne szkolenia i kursy organizowane przez operatora zarządzającego powstałą infrastrukturą, który wybrany w otwartym przetargu będzie realizował zobowiązania szkoleniowe i kursowe.

13 czerwca 2015r. (sobota) w ZSP nr 3 odbyła się uroczystość inauguracji i otwarcia Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w części drugiej dotyczącej infrastruktury lotniczej. Nowe laboratoria to:
1. Laboratorium nawigacji
2. Laboratorium radio – nawigacji
3. Laboratorium symulacji lotu
Przedsięwzięcie to realizowano od początku 2013r. i dzięki staraniom władz samorządowych miasta Krosna udało się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE kwotę 6 448 232, 93 zł. z jednoczesnym wkładem miasta Krosna 1 203 367,01 zł. co pozwoliło zrealizować cele projektu na ogólną kwotę 7 651 599,94 zł. Tym samy ogólny koszt całego projektu RCEZiNT „urósł” do kwoty 22 025 424,17 zł. Dzięki realizacji tego projektu będzie można realizować zajęcia i szkolenia dla młodzieży i pracowników przedsiębiorstw w zawodach nowoczesnych technologii.
Projekt przewidywał zaplanowanie i pozyskanie najnowocześniejszej bazy ćwiczeniowej i dydaktycznej, która pozwoli pomóc uczestnikom szkolenia w odważnym realizowaniu kariery zawodowej. Jednym z celów stało się wspieranie uczniów i pracowników wielu firm w uzyskiwaniu dodatkowych ważnych kompetencji kwalifikacyjnych i zawodowych. Zwłaszcza w części drugiej projektu RCEZiNT ma dostarczyć nowe możliwości w zakresie kształcenia w zawodach i branżach lotniczych włącznie z umiejętnością pilotażową PL(G) i PPL(A) oraz przygotować do uzyskania kompetencji i kwalifikacji w zawodach mechaniki i awioniki lotniczej zgodnie z wymaganiami EASA tj. Part-66 i Part-147.
Nowe laboratoria lotnicze i cała infrastruktura lotnicza pozwolą organizować szkolenia, które na pewno wzbogacą kwalifikacyjnie i kompetencyjnie uczestników tych szkoleń, a nowe kwalifikacje dadzą większe szanse na zatrudnienie lub uzyskanie lepszych efektów w pracy zawodowej absolwentów szkoły i pracowników przedsiębiorstw.
Dodatkowe informacje dot. infrastruktury drugiej części projektu RCEZiNT są dostępne na stronie internetowej szkoły za rok szkolny 2015/2016.

Centrum Kształcenia Praktycznego

 ulogo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

01Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Sta-szica w Krośnie po włączeniu do struktur zespołu szkół (od 1 września 2004r.) jest prężnie działającą, stale powiększającą nowoczesną bazę dydaktyczną, jednostką edukacyjną organizującą zajęcia praktyczne dla uczniów wszystkich szkół zawodowych w Krośnie. Obecnie spełnia ona wszystkie współczesne standardy placówki dydaktycznej tego typu dostosowanej do wysokich wymagań najnowszych efektywnych form kształcenia modułowego oraz spełniającą wymogi ośrodka egzaminacyjnego. 02Centrum w Dolinie Lotniczej


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, w skład w którego wchodzi Centrum Kształcenia Praktycznego jest członkiem stowarzyszenia Dolina Lotnicza, jako jeden z pięciu takich ośrodków na Podkarpaciu. Daje to duże perspektywy rozwoju oraz spełnia wysokie kryteria kształcenia przyszłych pracowników zakładów produkcyjnych naszego regionu. Jest to ogromne wyróżnienie dające możliwości uzyskania nowoczesnych technologii, programów edukacyjnych oraz środków dydaktycznych od zakładów opiekuńczych dla stworzenia nowoczesnych modułowych form kursowych pracowników tych zakładów oraz uczniów ZSP Nr 3 w Krośnie.

 

Współpraca z uczelniami


Prowadzimy również współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie, która posiada w obiektach CKP laboratoria specjalistyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt laboratoryjny. W ramach współpracy z PWSZ z laboratoriów mogą korzystać także uczniowie odbywający zajęcia praktyczne w CKP. Umożliwia to pełną realizację procesów dydaktycznych na nowoczesnych przyrządach naukowych oraz bliski kontakt ze szkolnictwem wyższym.

03Nowoczesne wyposażenie


W 2011 roku na obiekcie CKP rozpoczęła się potężna inwestycja.
W ciągu nieco ponad roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 powstało pierwsze na Podkarpaciu Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii.
Cały projekt pochłonął 14 mln zł z czego ponad 10 mln zł stanowiło dofinansowanie pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Z całej kwoty aż 8 milionów kosztowało samo wyposażenie nowych pracowni i laboratoriów. Do centrum przyjechały maszyny z najwyższej półki. Dla "Mechanika" do prawdziwy skok cywilizacyjny.
CKP uruchomiło nowoczesne modułowe formy kształcenia kursowego. Została nawiązana współpraca z firmą Szwed, Simens, Sandvik, które będą wyposażały Centrum w najnowocześniejszy sprzęt, umożliwiający kształcenie na najwyższym poziomie .
CKP ciągle uczestniczy w projektach unijnych i krajowych umożliwiających powiększenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej.

W 2015 roku zakończono realizację II cz. projektu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii. W ramach tej inwestycji powstały trzy nowe laboratoria lotnicze. Pozyskano również nowoczesne wyposażenie do tych pracowni, między innymi symulator lotu FNTP  spełniający warunki dopuszczenia pilotów do szkolenia , sześć statków powietrznych: dwa motoszybowce PIPISREL  SINUS, dwa szybowce jednomiejscowe JUNIOR, dwa szybowce dwumiejscowe PERKOZ , symulator szybowcowy oraz tablice dydaktyczne.

Filmy

Film promocyjny:Film promocyjny:Monter mechatronik

Mechatronika jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka. Stykamy się z nią w nowoczesnych aparatach fotograficznych, w sprzętach AGD, poduszkach powietrznych w samochodach oraz hamulcach (ABS). Mechatronika uczy, jak urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami elektromechanicznymi.mechatronik1 old

Jeżeli interesujesz się nowoczesnymi technologiami, automatyzacją, robotami, chcesz zdobyć zawód dający wiele możliwości zatrudnienia zostań uczniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie na kierunku: Monter Mechatronik. To najnowocześniejszy kierunek związany z elektroniką, automatyką i mechaniką dający bardzo wszechstronne wykształcenie

Monter mechatronik jest specjalistą, który spełnia swoje zadania zawodowe polegające na:
• montażu
• uruchamianiu
• użytkowaniu
• konserwacji i naprawie urządzeń i systemów mechatronicznych,
mechatronik2

Może wykonywać je zarówno w niewielkich firmach usługowych, jak i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Prace wykonywane przez montera mechatronika związane są między innymi z mechaniką, energoelektroniką, informatyką, pneumatyką, hydrauliką, robotyką, techniką mikroprocesora, automatyką.

Absolwent tego kierunku może wykonywać pracę na stanowisku:
• operatora urządzeń i systemów mechatronicznych,
• serwisanta sprzętu AGD, montera instalacji alarmowych,
• instalatora urządzeń automatyki domowej i przemysłowej,
• operatora maszyn manipulacyjnych.
Z urządzeniami mechatronicznymi stykamy się na co dzień, w związku z tym umiejętności pozyskane w trakcie procesu kształcenia dają bardzo duże szanse na łatwe znalezienie pracy po ukończeniu szkoły.
mechatronik3

Wiedza którą posiądziesz uczęszczając do naszej szkoły jest wiedzą praktyczną, którą pozwalają opanować takie pomoce dydaktyczne jak:

• Stanowiska pneumatyki i elektropneumatyki
• Stanowiska sensoryki pneumatycznej i elektrycznej
• Stanowiska programowania sterowników SIEMENS i FANUC
• Rzeczywiste aplikacje stosowane w produkcji przemysłowej (np.: sygnalizacje świetlne, stacje magazynowe, stacje transportowe i stacje manipulacyjne z chwytakiem pneumatycznym)
• Roboty dydaktyczne LEGO i Robotino
• Sprzęt kontrolno-pomiarowy (np.: multimetry cyfrowe, oscyloskopy, generatory)

Zawód montera mechatronika stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Monterzy mechatronicy mogą wykonywać zadania zawodowe w różnych gałęziach przemysłu, a niekiedy prowadzić własne firmy produkcyjne i usługowe. Według prognoz specjalistów, zajmujących się badaniem rynku pracy - mechatronicy stanowią grupę „zawodów przyszłości” co pozwala sądzić, że monter mechatronik to wyróżniający się zawód na krajowym i europejskim rynku pracy. Jest to możliwe dlatego, że mechatronika łączy kilka dziedzin jak np. : mechanikę, elektronikę, technologię informacyjną i programowanie. Jest to jedyny zawód „przyszłości”, który daję gwarancję zatrudnienia na wiele lat.

Uczymy sie w tych pracowniach

создать сайт