Plan lekcji

Na skróty

125 lat Mechanika

125 lat W dniach 2 – 4 października 2018 r. ZSP3 obchodził 125 lat swojego istnienia. Uroczystości, które zaplanowano miały nie tylko „uświetnić” to ważne wydarzenie ale również zwrócić uwagę na to czym była szkoła zawodowa ponad 125 lat temu, jakie zmiany w niej zachodziły przez minione dziesięciolecia i czym jest obecnie w dobie transformacji gospodarczej. Warto więc nadmienić, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 "Mechanik" im. Stanisława Staszica w Krośnie to szkoła z tradycją, a jej początki sięgają lat 1891-1893 kiedy to Sejm Dzielnicowy we Lwowie w porozumieniu z Magistratem Krośnieńskim utworzył Uzupełniającą Szkołę Przemysłową. Na początku była to 6-klasowa szkoła męska, która oficjalnie rozpoczęła swoją działalność 14 stycznia 1893r. Przez następne lata szkoła przygotowywała uczniów do pracy w warsztatach rzemieślniczych oraz dla wielu firm szybko powstających zwłaszcza po pierwszej wojnie światowej. Szkoła swój najszybszy rozkwit przeżywała po II wojnie światowej kształcąc w szerszym zakresie kadry dla przemysłu i wielu firm Krosna oraz regionu. W 1953r. zdecydowano o budowie nowej siedziby szkoły przy ul. Wyzwolenia (obecnie Tysiąclecia), a budowę zakończono w 1963 r. Swój szczególny rozwój rozpoczyna od roku 1976 przyjmując nazwę Zespołu Szkół Mechanicznych. W wyniku reformy systemu oświaty w 2002r. ówczesne ZSM zmienia swoją nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, pod którą występuje do chwili obecnej.
Szkoła w dniu dzisiejszym to sprawnie działające „przedsiębiorstwo edukacyjne”, kształcące w branży mechanicznej, motoryzacyjnej, mechatronicznej i lotniczej. Jej klientami są uczniowie, dorośli i pracownicy przedsiębiorstw. W środowisku ZSP3 nadal jest identyfikowany jako „Mechanik” i jak zapewniają władze szkoły - trwają rozmowy z organem prowadzącym na temat przywrócenia nazwy Zespołu Szkół Mechanicznych. Proces ten byłby możliwy w pierwszej części 2019 r. Warto też zwrócić uwagę, że dzisiejszy "Mechanik" to szkoła śmiało spoglądająca w przyszłość, podejmująca się odważnych wyzwań i nieustannie związana z firmami krośnieńskiego oraz podkarpackiego regionu innowacyjnej gospodarki, a w tym też Doliny Lotniczej. Szkoła szczególnie dba się o wysoką jakość kształcenia i o to aby absolwenci „Mechanika” byli najlepszymi fachowcami dla firm nowoczesnych technologii, regionalnego i krajowego rynku pracy.Dlatego aby przywołać pamięć minionych lat i nawiązać w niej do dnia dzisiejszego, zdecydowano o obchodach jubileuszowych w dniach 2 – 4 października 2018 r.

W pierwszym dniu jubileuszu odbył się koncert w sali koncertowej RCKP z udziałem artysty Janusza Radka, na który zostali zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych, państwowych, firm miasta i regionu, różnych podmiotów z którymi szkoła współpracuje od lat. Ponadto w koncercie udział wzięli uczniowie, pracowniczy pedagogiczni i niepedagogiczni, a także emerytowani pracownicy i absolwenci szkoły. Koncert został poprzedzony przywitaniem przez dyr. Bogdana Adamskiego oraz emisją kilkuminutowego filmu na temat jubileuszu i 125 lat „Mechanika”.
Drugi dzień uroczystości jubileuszowych rozpoczął się od Mszy Św. w krośnieńskiej Bazylice Mniejszej, w której wzięli udział uczniowie, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, emerytowani pracownicy oraz Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty i Maria Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. Po Mszy Św. wszyscy uczestnicy tej uroczystości udali się własnymi pojazdami bądź też zamówionymi autobusami do szkoły. Niestety pogoda uniemożliwiła przemarsz i przejazd zabytkowych oraz innowacyjnych pojazdów. Wielka szkoda, bo była przygotowana ciekawa parada tych pojazdów. Niektóre z nich pojawiły się jednak na trasie od ul. Słowackiego do ul. Tysiąclecia i można je było podziwiać na placu przy CKP.
Następnym ważnym etapem uroczystości była uroczysta Konferencja Jubileuszowa, która rozpoczęła się o godz. 11.00 w auli zespołu szkół. Prowadzącym konferencję był Pan Wojciech Lorenc – emerytowany wicedyrektor ZSP3 jak też przewodniczący Komitetu Jubileuszowego. Rozpoczął on od przedstawienia programu konferencji, wprowadzenia sztandaru szkoły, a po hymnie państwowym głos zabrał dyrektor Bogdan Adamski. Przywitał on uczestników uroczystości, a szczególnie Panią Małgorzatę Rauch – Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Panią Marię Kurowską – Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, Pana prof. dra hab. Zbigniewa Barabasza – Prorektora PWSZ w Krośnie, Pana Zbigniewa Kubita – Przewodniczącego Rady Miasta Krosna wraz z radnymi Rady Miasta Krosna, Pana Bronisława Barana – Zastępcę Prezydenta Miasta Krosna, Państwa dyrektorów biur poselskich oraz szefów firm, instytucji, szkół, a także przedstawicieli „zaprzyjaźnionych” podmiotów z którymi Mechanik od wielu lat współpracuje. Następnie został zaprezentowany film ukazujący 125 lat szkoły, po którym w prezentacji dyrektor Bogdan Adamski jak też wicedyrektor Grzegorz Kuźniarowicz zaprezentowali krótką historię szkoły, jej rozwój powojenny, dzień współczesny oraz aktualne wyzwania, które szkoła podejmuje oraz realizuje, jak też plany na przyszłość. Po tej prezentacji głos zabierali zaproszeni goście w/w odnosząc się do jubileuszu szkoły, dnia dzisiejszego jak też efektów edukacyjnych realizowanych obecnie. Gratulacje i upominki przyjmował w imieniu szkoły dyrektor Bogdan Adamski dziękując jednocześnie za przybycie na konferencję jubileuszową i za wieloletnią współpracę.
Po konferencji, zaproszeni goście i absolwenci zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły i CKP. Był też czas na poznawanie umiejętności aktualnych uczniów „Mechanika”, którzy na placu CKP oraz w laboratoriach RCEZiNT prezentowali swoje osiągnięcia, umiejętności i sukcesy.
Absolwenci szkoły przeglądali również kilkanaście dużych tomów Kronik Szkoły, odnajdując w nich swoich nauczycieli, kolegów, a nawet siebie na wielu fotografiach.
Spotkania pokoleń zaplanowano na dzień następny i już od godz. 10.00 uczniowie byli przygotowani na prezentacje własnych umiejętności, spotykanie się z emerytowanymi pracownikami jak też absolwentami szkoły. Ten czas był zarezerwowany do godzin popołudniowych bo na wieczór zaplanowano bal jubileuszowy jak też uroczystość wręczania nagród z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej. Wszystkim nagrodzonym nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym serdecznie gratulujemy tych wyróżnień tj. nagród i odznaczeń Ministra Edukacji Narodowej, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Krosna i Dyrektora Szkoły.
Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy przygotowywali jubileusz, brali w nim udział, a mediom za przedstawienie informacji o jubileuszu i szkole.

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb