Plan lekcji

Na skróty

Nowa oferta dla uczniów Mechanika

006Krosno Glass S.A. (dawniej Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO) w dniu 19 września 2018 r. podpisała umowę z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie („Mechanik”). Celem współpracy jest wsparcie programu specjalizacji w zawodach technik mechanik / technik mechatronik i organizacja praktyk w krośnieńskiej hucie. Projekt rusza już w roku szkolnym 2018/2019. Umowę podpisano w auli szkolnej przez Bogdana Adamskiego – dyrektora ZSP3 oraz przez Panów: Pawła Szymańskiego – prezesa zarządu oraz Roberta Zaklika – wiceprezesa zarządu. Podczas. W spotkaniu uczestniczyli także: Pan Piotr Przytocki – prezydent Miasta Krosna, Pan Bronisław Baran – zastępca prezydenta Miasta Krosna oraz przedsiębiorcy z miasta i regionu, przedstawiciele mediów oraz uczniowie w/w kierunków szkoły wraz z nauczycielami.

– To, co najważniejsze jest w hucie i co od prawie 95 lat napędza naszą machinę, to człowiek i wiedza, którą dysponuje. Kompetentny i doświadczony pracownik jest największą wartością Krosno Glass. Dlatego chcemy inwestować w edukację młodych ludzi, kształcić przyszłych pracowników, którzy po skończeniu szkoły, będą mieli u nas szansę na płatny staż czy etat. Na polskim rynku widać rosnące zapotrzebowanie na specjalizacje zawodowe i obecnie borykamy się z brakiem odpowiedniej liczby kandydatów posiadających tego typu kwalifikacje. Niektóre zawody stają się deficytowe, czy wręcz ginące, dlatego postanowiliśmy aktywnie zaangażować się w ten projekt. Mamy nadzieję, że uczniowie dostrzegą wiele korzyści wypływających z programu, który dla nich przygotowaliśmy – powiedział Paweł Szymański, prezes zarządu Krosno Glass SA.

 

Współpraca między Krosno Glass i ZSP 3 „Mechanik” będzie obejmować m.in.:
• współdziałanie przy kształtowaniu programu przygotowania do zawodów technik mechanik/technik mechatronik,
• organizowanie przez Krosno Glass praktyk zawodowych i staży dla uczniów Zespołu Szkół,
• wsparcie przez hutę wybranych wydarzeń oraz konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych,
• finansowanie stypendiów dydaktycznych, nagród lub innego rodzaju wsparcia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz praktykach w Krosno Glass.

Jako szkoła Wiążemy z tą współpracą bardzo duże nadzieje. Mamy dużo zdolnych uczniów, którym będziemy mogli zaproponować uatrakcyjnienie ich edukacji: autorski program kształcenia zawodowego, praktyki, stypendia czy oferty pracy dla najlepszych uczniów. Wspólnie ze specjalistami z Krosno Glass będziemy rozwijać ich umiejętności miękkie, jak: motywacja do podnoszenia swoich kwalifikacji, zaangażowanie, a także monitorować postępy uczniów w zawodzie czy nadzorować praktyki. Wierzmy, ze oferta Krosno Glass zainteresuje uczniów Mechanika, zwłaszcza pomysłem stypendiów dla nich na kierunkach technik mechanik i technik mechatronik. Oczywiście na stypendia mogą liczyć wszyscy chętni na staż do huty, praktyki i zobowiązanie dot. przyszłej pracy. Władze Krosno Glass zapewniły, że przekonają naszych uczniów i absolwentów do zaplanowania swojej kariery zawodowej z ich firmą.
Do pomysłu nowej jakości współpracy odniósł się także Pan Piotr Przytocki – prezydent Miasta Krosna. Pogratulował pomysłu i życzył uczniom aby podejmowanie współpracy na poziomie praktyk i staży zawodowych dało wymierny efekt w postaci zagwarantowania sobie nowego miejsca pracy i odpowiedniego zaplanowania kariery zawodowej. Tego uczniom również życzył Pan Bronisław Baran – zastępca prezydenta Miasta Krosna. Uroczystość zakończyła się konferencją prasową.

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb